Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cerc și punct

        de Bucur Demetrian

Critica lui Gheorghe Grigurcu aşază creaţia poetică a acestuia într-un plan secund. Nicolae Manolescu, în Istoria sa, recunoaşte valoarea poeziei lui Gheorghe Grigurcu dintr-o perspectivă manieristă, minoră, raportată şi la un teritoriu livresc, nuanţat şi rafinat, capabil să întreţină nestinsă arta de a trece dintr-un registru în altul, de a esenţializa sau de a crea spaţii plastice, precum în lirica lui Emil Brumaru.

Cartea sa de poeme, Cerc şi punct, Editura Alfa, Iaşi, 2010, pune în evidenţă măştile poetului, de la orgolioasa insurgenţă goliaridică spre provincia marcată inconfundabil de Amarul Târg. Un tablou este străpuns de jovialitatea rafinată a bibliotecarului rătăcind printre neologisme, găsind corespondenţe între trăiri şi expresii, între materialitatea cuvintelor şi rigoarea lor ascetică: „bate din picior face grimase e adorabilă/ Primăvara aceasta zurlie Primăvara aceasta/ semiotică/ fără studii terminate colindând/ ilustrele universităţi ale lumii cu o nonşalanţă/ cum a razelor soarelui la ora 8 dimineaţa/ de pe decolteul ei generos// această Primăvară goliardică amestecată/ în disputele oţioase ale limbilor de ferigă de pelin/ de pătlagină/ în (convocat de fulger) babilonicul senat// această Primăvară luxurioasă pedantă purtând/ o poşetă plină cu puncte pe care nu le scoate/ niciodată// lăsându-şi frazele neîncheiate cum bluza bolborosind“ (Porneşte Primăvara).

Poemele se contrag sau se răsfiră, concise sau arborescente, semn al spiritului creator trecând de la austeritate la voluptatea imaginilor, de la o dimensiune aforistică la un tablou al luminii şi umbrei îngemănate. Gheorghe Grigurcu se lasă sedus de autoreflexivitatea cuvintelor, de gratuitatea limbajului care ofer㠄deschideri spre lume“ şi conduce „spre-această Lume căreia-i facem cu ochiul“. Cele mai multe poeme sunt arte poetice, cercuri şi puncte, deschideri şi închideri revelatoare. Chiar sintagmele refac un univers scriptural, dezvăluit mereu altfel: „buze de hârtie“, „reconstruiam realul preţ de-o clipă sfâşiat“, „adormind ca o coală de hârtie albă“, „litere zgribulite“.

Un poem mallarméan este dominat de muzica vocabulelor, de scrierea textului-palimpsest, succesiune de înaintări şi retrageri: „scurgându-se-n grotă lingându-şi/ generaţia cum o bomboană sticloasă/ în răstimpuri dând telefoane norilor nimbus/ ascultând muzica venelor în antractul dintre două lumi/ dând din picioruşele de miriapod ale creierului/ perorând despre statuia ce s-a-ngrăşat şi are/ nevoie de corset/ apoi retractând totul ştergându-şi scrisul/ aşa cum şi-ar şterge buzele după mâncare/ adormind ca o coală de hârtie alb㓠(Poetul).

Poezia este „un trandafir zbătându-se/ cum un peşte pe uscat“, un simbol manierist, apropiat de universul inefabil al creaţiei poetice, dar şi al spiritului reflexiv, al cuvintelor care se îmbină într-un spaţiu protector, „sfânt trup şi hrană sieşi“, oglindindu-se într-un hăţiş apropiat de „convorbirile Îngerilor“. Poetul transcrie ceea ce nu poate prinde contur, ceea ce nu poate fi numit, lasă cuvintele să străbată absenţa, să exprime muzicalitatea obiectelor sau zvonul imperceptibil al amintirilor, al lucrurilor care trăiesc o clipă: „ori ca o amintire care-mpinge uşa podului casei/ vechi/ să vedem grinzi bare de fier suluri de sârmă/ nevinovate cum trupurile goale// ori ca un tablou pe care-ndrăgostiţii pictaţi/ într-însul/ dând din mâini/ îl fac să se mişte cum o luntre// unde-i iubirea totuşi“ (Unde-i iubirea).

Poetul trăieşte într-o lume de cuvinte, într-un carnaval în care eul liric se lasă locuit de vocale şi consoane, de iniţiativa lor mistuitoare: „aceste vocale aspre ca un şmirghel/ aceste consoane necioplite/ care ajung să te ştie pe de rost/ şi te repetă-n neştire (Şi nu te grăbi). Alteori, se ipostaziază în preajma abisului, al paginii absorbind fiinţa până la năruirea în focul ţinuturilor imaginare: „O morişcă-n creier pusă-n mişcare/ de adierile de sânge-ale soarelui// o genune în pagina ta/ arzând ca o ţigară uitată-n scrumieră// vine seara şi-ţi speli memoria în bucătărie/ ca un vas murdar“ (În iunie).

Elaborând o poezie cerebrală, atrasă de esenţe, de ţesătura textului construit în voluptate şi rafinament, Gheorghe Grigurcu părăseşte descrierea ispititoare, decorativă şi exterioară a obiectelor, făcând secţiuni în învelişul obiectelor, în acele zone care se oferă cu greu simţurilor şi se răsfrâng în atemporalitatea lor miraculoasă, în straturile adânci, ispititoare: „Şi totuşi dacă mă gândesc bine Amarul Târg/ are o poezie a sa/ primitivă şi ispititoare// o şuviţă din ceaţa unei dimineţi de noiembrie/ ce se-ascunde pe gresie cum un cuţit“ (Şi totuşi dacă mă gândesc bine).

În timp ce realitatea pulsează în „simple relatări“, poetului îi e dat să spun㠄atât de puţin“, să purifice vocabulele, desprinzându-le de cuvintele tribului, în deplina lor gratuitate. Dincolo de albul paginii, de oglinda în care se cufundă fiinţa, universul imaginilor se conturează în nestatornica sa complexitate: „Atâtea şi-atâtea imagini/ ne-apar în faţă/ în timp ce vorbim/ în timp ce scriem/ în timp ce iarăşi vorbim/ în timp ce scriem din nou/ izbăvind lucrurile/ de ele însele“ (Constatare simplă).

Cartea Cerc şi punct stă sub semnul cuvintelor care descriu mereu un traseu al imaginii, al căii de acces într-un spaţiu al cărţii, al ţesăturii limbajului refăcându-se necontenit. Poetul şi criticul se întâlnesc în lumea textului poetic, a scrierii şi receptării, a jocului inefabil cu vocabulele, cu existentul transcris rafinat şi lucid.

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri