Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Reflexul creator al trăirii

        de Florea Miu

Consemnarea răsfrângerilor interioare ale unei bogate experienţe de viaţă poate atinge, uneori, parametrii literaturii. Este şi cazul celei mai recente cărţi semnate de craioveanul Ilie Sălcianu sub titlul Opinii (Editura Autograf MJM, Craiova, 2010), o tumultuoasă reconstituire memorialistică a trecerii autorului printre evenimente mai vechi sau mai noi, până la ritoase observaţii despre durerosul prezent resimţit cu acuitate şi luciditate. Fără pretenţia unei elaborări artistice – cum menţionează însuşi autorul în mai multe rânduri –, cartea se remarcă prin francheţea şi patosul relatării, prin felul aparte în care prezintă oameni şi realităţi, prin tăria convingerilor exprimate...

Forţa morală pe care o degajă aceste pagini pune în evidenţă valenţele etice ale scrisului, virtute ce a stat la temelia multor opere literare de la noi şi de pretutindeni. Situaţiile, ca şi protagoniştii, ilustrează tipurile de valori în care autorul crede nedezminţit şi cu care se identifică. Pentru Minică, de exemplu, familia, dorinţa de a trăi demn alături de soţia sa, Ina, şi de cele două fiice, Eva şi Meri, echitatea socială, dreptul de a-şi afirma propria personalitate, respectul faţă de ceilalţi reprezintă repere fundamentale ale vieţii, pe care le susţine şi în clipele cele mai grele de existenţă. El nu renunţă la idealuri, dar trăieşte dramatic amărăciunea de a-şi vedea sfărâmate aspiraţiile spre o lume mai bună şi mai dreaptă, în locul căreia vede cum se ridică o lume total diferită, dominată (şi măcinată) de ipocrizie şi ură, invidie şi minciună, egoism şi nemuncă, violenţă şi corupţie – o lume în care, pentru cei mai mulţi, s-au instalat sărăcia, tristeţea, spaima, nesiguranţa zilei de mâine. Iată cum se vede această realitate sumbră din perspectiva auctorială: „Ne sufocăm într-o atmosferă încărcată de zvonuri, înscenări, baroni şi moguli, corupţie, minciună, manipulări, demagogie, lacrimi, ură şi dezbinare” (p. 11).

În contrapartidă, există credinţa în cele benefice, aducătoare de răspunsuri şi de împăcare în plan sufletesc, adevărat crez pentru o linie de urmat: „Literatura este o floare a vieţii. Lăsaţi-i cale liberă! Oferiţi-i ramura de măslin! Pentru a putea asigura bucuria sufletelor şi pacea socială.” (p. 37)

Pentru îndrăzneala de a-şi fi făcut publice gândurile, Minică ajunge pe mâna anchetatorilor şi, în cele din urmă, cunoaşte „mizeria din puşcărie...”. Vechii activişti, pe care îi înfierase în pamfletele sale, nu-l iartă, inventându-i noi acuzaţii, măsluind faptele şi grăbindu-i sfârşitul în închisoare. Ideea este că, într-o asemenea lume, omul plăteşte mai degrabă pentru virtuţi decât pentru greşeli. De unde şi zguduitoarea exclamaţie, sub al cărei sens poate fi situată lucrarea de faţă: „Este atâta suferinţă în lume!” (p. 66). Destăinuindu-se, autorul îi implică pe cei care îl citesc, îi face părtaşi la dramatismul celor evocate, pe care le prezintă în culorile lor adevărate, în nuanţele cele mai dureroase. Este o mărturie de neuitat atât pentru cei de azi, cât şi pentru cei care vin.

Impresionante sunt şi destinele celorlalte personaje, cupluri ori singuratice: Lia şi George, Viorel şi Laura, Mitică şi Vera, sau tânăra dăscăliţă, fiica lui Cojocaru, atât de săracă şi izolată, al cărei trai chinuitor stârneşte compasiunea. Toate aceste modele umane sunt contrapuse unei lumi grăbite şi fără orizont, fără idealuri, asimilate societăţii consumiste, regresive, spre care se îndreaptă rechizitoriul acestor pagini. De exemplu, Victor, soţul Teodorei, una dintre fiicele Laurei, ilustrează prototipul parvenitului fără scrupule, căruia nu-i lipsea nimic în viaţă, dar care îşi pierduse „frumuseţea sufletească”. Deşi bogat, el va sfârşi la fel de singur şi neajutorat ca şi cei umili. Cu totul altfel de model uman este Viorel, care, după moartea soţiei sale Laura, încearcă să se regăsească pe sine prin scris, retrăindu-şi astfel cele mai scumpe amintiri şi dând valoare prezentului.

Mai mult decât sentimental, volumul Opinii de Ilie Sălcianu reface un traseu existenţial pe care îl evocă într-o linie simplă a deschiderii spre înţelegerea faptului etic, profund uman.

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri