Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
uleioasă suferința

        de A. A. Șișmanian

nu ştiu cum să mă beau

excluzîndu-mă din tot ce vrea să mă includă...

amestec secundele de azi cu cele de ieri şi de mîine * secundele iertate cu cele uitate în memoria celorlalţi * îmi uit secundele în amintirea celor care se uit㠖 de parcă mi-aş depune absenţele la ghişeele de zero ale băncii neantului * acolo funcţionari de zero mă primesc cu multă amabilitate
şi-mi întind gume uriaşe cu care-mi şterg toate contururile * apoi mă inversez într-o partuză trecînd din zero în zero cu zeroul din mine * de parcă aş lăsa coperta unei cărţi legate în piele să alunece printr-un acvariu de semne pe care le dorm * şi nicăieri mă caut㠖 şi nimeni mă găseşte – vidul prin masca lucrurilor ca o potecă cenuşie cu ochi ficşi * tunelul cu urmărirea lui de statui de sticl㠖 da, urmărirea ca un ţunami de sticlă traversînd oglinzi * e vorba aici de un impozit de iluzie pe care trebuie să-l plăteşti inconştientului ca să nu te pierzi pe lună cu o barcă de nisip * mă-nchid în zero ca-ntr-un ou uriaş de unde pot ajunge peste tot cu niciodată * ecourile nulului ating sfîrşitul cosmosului c-un preînceput de ofilire * un birou oval de nicăieri de unde prezidez destinele antilumii * tot ce-i lume, de altfel, e rău – tot ce-i fiinţă, fals * şi totuşi mai degrabă fantomă cu păr de nisip – mort de solitudine în sarea înălţimilor * nimeni de nichel de pe care dispariţia însăşi alunecă * dar zero poate fi o lacrimă de strălucire – o lacrimă hiperpură a neantului * zero pluteşte ca un balon prin toate absenţele lucrurilor ce se mistuie ca nişte săruturi aproape uitate * strîng în palme pulbere de nimic şi o contemplu cu o înţelegere ce se evapor㠖 umplîndu-se astfel de infinit * numai nimeni poate ţine nimicul – subtilitatea lui intimă de corp cu străinul ’n suspensie * toate artefactele dorm între cele două feţe ale unicei idei: stabilitate în cunoaştere * şi se rezumă la atît: asattva guna*

———— * ————

uleioasă e suferinţa pe care alunec ca fantoma unei vîsle rătăcite departe de barcă * roţi de sticlă depun în gîndurile mele rotiri de lumină bătrîn㠖 cercuri împietrite de distanţă inefabilă * culeg cu pliscul degetelor rădăcini din tartar pline de un întuneric de-o toxicitate perfectă * atinse de ele toate fiinţele se preschimbă în umbre – iar lumea, şi ea atinsă, se mărturiseşte ca hades * de altfel moartea însăşi e o rădăcină a dării în vileag – mult mai mult decît vinul sau ciorchinii labelor lui dionysos * mă simt printre voi mai străin ca neantul – copac de dezgust scuturîndu-şi toamna de zîmbete peste crepusculul manechinelor * luna mă acoperă încă o dată de o lepră de zăpad㠖 singurătatea de carton s-a aşezat pe bănci de carton declanşînd războiul mondial al tuturor ambalajelor * adică a cam tot ce-a mai rămas din toţi amnezicii, fără excepţie*

———— * ————

singur la fereastră visează labirinturi de aer – şi luna suflă-n sticla creierelor chipuri de sfincşi * erecţii albe veghează îngerii lucrurilor şi somnul lor orgasmic fetal cu aripile adânc înfăşurate * stolurile de zăpadă ale privirii urcă spre globul ocular al nopţii cu care desluşesc pustiurile orbirii şi cataractele de cenuşă ale amurgului * o rădăcină destinală e zborul meu prin zodiac şi prin hipnoza rotitoare a planetelor * aud cu timpanele paşilor străfundul unui abis unde aleatoriul zămisleşte silabele metalice ale necesarului * legile încuie în jurul nostru paginile porţilor pe care le citesc mesageri stranii ejaculaţi de imaginar * roiurile nucleare ale spaţiului caută pe clape întîmplătoare un început ca o prismă a haosului * cobor în fîntînile apneelor căutînd un cuvînt plin de sfârşit – un cuvânt pe care să nu-l mai glăsuiesc eu ci iubirea neantului din mine * cuvânt ca un endymion în fine treaz – narcis în fine eliberat de oglindă * ca orfeu păşind într-o altă lumină decît aceea unde trebuia s-o readucă pe eurydice – o lumină unde să poată în fine respira singur * căci poetul nu e – n-are rost să mai fie – un remorcher pentru toate femeile pierdute şi pentru lumile lor asemenea * de parcă gheaţa veghii ar fi liman pentru înecaţi * visez primordial dar nu spre zămislire ci pentru a-mi dezveli mie însumi nenaşterea * sinele ca un ou al neantului * nu zei suficienţi şi nebuni cu orbirea primejdioas㠖 purtînd dezastru sterp între silabe – ci o devastare strălucind de absolut, cu razele ca somnuri sfârtecate * scrutez de mână cu nimeni amnezii ce depăşesc reamintirea – o golesc de paşi şi de substanţa auzului unde-i încrustată * pînă uit toate diferenţele de care sînt răstignit *

———— * ————

silaba ca o iarnă a fiinţei – ca o evadare a golului din labirintul de coaceri imperfecte * gura mea şiroieşte de otrava reamintirii – un şarpe de vid îmi ia locul adunat dintr-o altă privire * singur în fildeş străin – într-o zi voi fi lună de voce avisală * soarele ’şi va deschide întunericul ca un sărut pînă-n miezurile lumii * voi auzi atunci un glas de fum – un glas înăbuşit ieşind parcă din adîncurile fumului de parcă fumul s-ar privi * de parcă fumul m-ar privi descojindu-mă de tot ce se poate uita * oraşele huruie dincolo de orizont ca nişte motoare ale năruirii – o ruină a pleoapelor acoperă tăceri de dune lichide * sarea încheagă un ochi din deşert – printre noi – prin noi zboară de groază un înger de implozii * totul e prag sau capăt sau abis fără ţel * mergem ca să ne golim de vizibil – mergem ca nişte pleoape oarbe – ca nişte buze mute * respir pămîntul ca pe un aer colorat de mirosurile de care mă dezbrac – incolor şi clar în apneele spiritului * o umbră pătează cu frig depărtările – mă aştept în absenţele pline de ajungeri nemaisfîrşite * neonul îmi cade în suflet cu gheaţ㠖 un strop se rotunjeşte cu tot haosul – nicicînd de niciunde * stau într-un cheag de lumină oprită * ea se trezeşte ca un desen şters de gume * setea pescuieşte imagini din mirajele celuilalt * poate rămîne ca un zaţ în ceaşca lui nimeni * nimeni mă înconjoară cu magia restantă a dispariţiilor * cellalt e beznă şi vînt de nelinişte * îmi despart chipul de aşteptări de sticlă * gîndurile sînt zgîrieturi pe igrasie de lacrimi * fîntîna fantomă se scutură de frunze – fulgi ca nişte tatuaje labirintice repetînd un cuvînt insezisabil * piatra doarme în tăceri de noapte – tone de ninsori – stoguri de clipe împietrite-n respiraţie * asfixia cade în bucăţi şi îi culeg cioburile negre * m-am evaporat cu mortul ce s-a resorbit – metempsihoză achiziţionată la talcioc pe gratis *

Extrase din volumul inedit - Absenţe 3 (în pregătire)

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri