Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Perseverență și cunoaștere

        de Petre Ciobanu

Universitarul craiovean Ştefan Vlăduţescu, cu perseverenţă, îşi personalizează o carieră pe mai multe paliere: critică literară, eseistică şi, îndeosebi, teoria cunoaşterii – disciplină pe care, de altfel, o predă la universitate. Prezenţă activă în prestigioase reviste literare craiovene, dar nu numai, extrapolează, prin lucrările sale, acest domeniu al comunicării, mai curând teoretizat prin exegeze stenice, urmărind, prin rapel, incursiuni în epoci şi etape relevante, concurenţa la definirea domeniului.

Încă de la volumul de debut (Informaţia – de la teorie la practică, 2002), Ştefan Vlăduţescu s-a angajat, perseverent, în decriptarea unui domeniu mai puţin sondat şi ilustrat. Continuându-şi investigaţiile în domeniu, provocare intelectuală de fiecare dată, publică o suită de eseuri, erudite şi rafinate, ce se fac remarcate prin luxurianţa ideilor impregnate de varii cunoştinţe din domeniul filosofic, istoric, social. Cu fiecare lucrare, se prefigurează noi şi importante realizări ale potenţialului său creator. După Comunicarea jurnalistică negativă (2006) scoate o nouă lucrare (a opta!) pertinentă, prin vaste trimiteri, deosebit de profundă în analiza fenomenului luat în discuţie – Concepte şi noţiuni de comunicare şi teoria mesajului (Ed. Sitech, Craiova, 2009, 250 p.), în care abordează o problematică deosebit de aplicată (şi actuală) de altfel, enunţată într-un larg generic.

Remarcabilă şi complexă investigaţie, excurs teoretic articulat, aceasta se deschide printr-un preambul, Evenimentul comunicaţional, care „tematizează raportul dintre comunicarea intenţionată vs. Comunicarea neintenţionată“. Construcţia opus-ului, ilustrată prin analize profunde şi pătrunzătoare este relevată de titlurile secvenţelor (18). Dintre secţiunile lucrării, structurate organic, aş selecta câteva, considerându-le mai relevante: Interacţiunea comunicaţională, Raportul dintre mesaj şi discurs, Situaţia de comunicare, Competenţa social-comunicaţională. Instanţa de comunicare, Convicţiune şi persuasiune, Persuasiunea, formă de influenţă. Capacitatea de sinteză este relevată de înregistrarea directă a varii forme de manifestare a domeniului pe care îl descrie şi circumscrie, oferind o viziune globală şi de profunzime: Discursul ceremonial, Discursul impozitiv, Contractul de comunicare. Tezaur de informaţii, acestea se reproduc distilând şi încapsulând date ce facilitează studiul mecanismului comunicării. O secvenţă mai cuprinzătoare se dovedeşte Axiomele comunicării. O contribuţie românească: Axioma Rusch-Dinu, care distinge cogitaţii fundamentale: axioma imposibilităţii de a nu comunica (1), axioma nivelurilor comunicării (2), axioma punctării secvenţei de fapte (3), axioma a patra: „Oamenii utilizează două moduri de comunicare: digital şi analogic“. Axioma a cincea: „Orice schimb de comunicare este simetric şi complementar. După cum se bazează pe egalitate sau pe diferenţă“; axioma a şasea: „Comunicarea e un proces continuu şi ireversibil ce presupune acomodare şi adaptare“; axioma situaţiei de comunicare (7): „actele de comunicare sunt în mod fundamental supradeterminate de situaţiile în care se înscriu“.

Discursul pragmatic, bazat pe rigurozitatea necesară, este motivat prin fraze şi expresii citabile, instructive şi interesante. Sistemic ordonată, lucrarea urmăreşte desfăşurarea ciclică a fenomenului comunicării sub toate înfăţişările sale. În secvenţa Universitatea manipulării (după ce urmărise Persuasiunea, formă de influenţă, Minciuna în comunicarea persuasivă, Seducţia ca operaţie de comunicare persuasivă, Mitul, ca operaţie persuasivă), apreciază c㠄Manipularea utilizează «pseudo-informarea», se conturează prin obscurantism şi/sau prin publicitate mascată. Parainformarea constă în a substitui informaţii autentice, aspecte minore senzaţionale şi personalizate ale acesteia, subinformarea şi suprainformarea“.

Ansamblu complex, cu multiple rezonanţe, lucrarea se remarcă prin diversitatea câmpurilor de investigaţie ce probează erudiţia autorului. Desfăşurare amplă, stratificată, urmărind o anume arhitectură, opus-ul se impune prin forţa observaţiilor. Speculativ în gândire, Ştefan Vlăduţescu se dovedeşte pertinent şi perfect motivat prin judecăţile propuse. Spiritul percutant şi îndeosebi acribia cercetătorului sunt demonstrate de aparatul bibliografic (amplu şi sugestiv) ce însoţeşte fiecare secvenţă (aparent, dar posibil şi un eseu independent).

Carte-referinţă subordonată scopului informativ şi interpretativ, instrument de lucru complex, pentru domeniul de activitate didactică, volumul se adresează, în primul rând, celor interesaţi de comunicare, sociologie, relaţii publice, presă, dar prin diversitatea informaţiilor şi prin limbajul colocvial poate interesa orice persoană care doreşte să-şi lărgească orizontul cultural.

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri