Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Mallarmé. Politica sirenei (II)

        de Jacques Ranciere

Traducere de Irina Georgescu

Dar imaginând în acest fel noaptea poemului înseamnă, de fapt, a-i propune lui Mallarmé o singură dilemă între mărturia neputinţei adevărate şi păcăleala scrisului, infidelă faţă de sursa sa nocturnă. Înseamnă a face din scriitor un martor şi a aduce dificultatea scriiturii sale la autenticitatea unei experienţe de neputinţă şi de tenebre. În ceea ce-l priveşte, Mallarmé a separat clar scriitura de mărturie. A scris poemul în proză Igitur pentru „a se vindeca” şi a putea redeveni „un om de litere pur şi simplu”1 . E poate prea mult spus că l-a scris, deoarece l-a lăsat neterminat şi nu l-a dat spre publicare vreodată. E timpul să încetăm să-l citim pe Mallarmé prin intermediul mărturiilor de vise şi de eşecuri ai celor douăzeci şi cinci de ani ai săi ori prin proiectul aneantizat al Cărţii. Este vremea să-l eliberăm de ceea ce s-a îngrijit atâta să se libereze. Mallarmé nu este gânditorul tăcut şi nocturn al poemului prea pur pentru a fi fost vreodată scris. El nu e artistul care trăieşte în turnul de fildeş al estetului, în lipsă de esenţe rare şi de cuvinte nemaiauzite. Prietenul său, Huysmans, se poate complace în meşteşugul ieftin cu care decorează interiorul eroului său, Des Esseintes. Paginile lui de estet sunt destul de fade, comparate cu o pagină uimitoare pe care Mallarmé o consacră descrierii de obiecte de mobilier, rochii sau festivităţi frivole în folosul cititoarelor Ultimei mode2 . La transcrierea marii drame a absolutului, Mallarmé a preferat în mod evident privirea atentă pentru a remarca splendoarea unui obiect decorativ, a unei foşniri de rochii sau a unui spectacol de târg. Şi-a luat ca sarcin㠄alimentar㔠să descrie Expoziţiile universale ca jocuri de pantomimă şi artificii sau ca visul de a inova melodrama populară. A fost cititorul lui Zola, rând pe rând uimit de puterea romancierului, oponent redus la poetica naturalistă, admirativ în faţa curajului civic al apărătorului lui Dreyfus. A fost contemporanul unei republici ce-şi sărbătorea centenarul şi-şi căuta formele unui cult civic, înlocuind fastul religiilor şi al regilor. A auzit şi a căutat să înţeleagă zgomotul bombelor anarhiste. A fost un participant entuziast al concertelor lui Lamoureux sau Colonne, destinate, între altele, să lărgească educaţia maselor şi să promoveze un popor muzician, fiind, în egală măsură, şi un martor atent al revoluţiei wagneriene şi al felului în care o idee a comunităţii se lega de ideea muzicii sau a teatrului.

În sensul „asocierii terestre”, al raporturilor pe care epoca sa le presupunea între politică, economie, artă şi religie, Mallarmé a fost un martor şi un analist a cărui luciditate nu găseşte niciunde, printre profesioniştii gândirii, corespondent potrivit. Dacă scriitura lui Mallarmé este dificilă, acest fapt se datorează unei poetici exigente care pretinde o conştiinţă acută a complexităţii unui moment istoric şi a manierei în care „crizele de versuri” se legau de „criza ideal㔠şi de „criza socială”. Nu a scris neatent decât „raportul social şi măsura sa momentană, pe care să o comprimăm sau să o eliberăm, pentru a conduce”, ca „ficţiune, aşa cum arată artele frumoase”3 . Dacă Mallarmé condensează o propoziţie într-un singur cuvânt sau, invers, multiplică propoziţiile incidente care se agaţă de o idee, dând unei imagini analogii diverse, se întâmplă aşa pentru că poemul – şi el – trebuie să se ghemuiască sau să se alungească pentru a-şi juca rolul care îi revine în această complexitate a timpului. De aici încolo, e posibil să înţelegem deplasările, abrevierile sau ocolişurile pe care Mallarmé a crezut că e necesar să le transpună în uzul comun al limbii, să atace, în general, simpla dificultate a operei sale.

Spuma versului

În ce constă ininteligibilitatea invocată şi inteligenţa poemului mallarméan? Să pornim de la un poem acuzat de obscuritate. În 1897, în Ce e arta?, Tolstoi citează sonetul următor în chip de poezie decadentă, de neînţeles:

Sub norii-apăsători tăcut e

Stânci de bazalturi şi de lavă

Aceloraşi ecouri slavă

De trâmbiţă fără virtute

Funest ce naufragiu (nu te

Preface, spumă, ştii, otravă)

Supremă între o epavă

Catargul gol îl frânge sute

Sau poate-n lipsă cu mânie

De-naltă pierdere să fie

Adâncul tot în van stârnit

Cu albul pletelor o trenă

Avar ciudos va fi-nghiţit

Un trunchi zănatic de sirenă4 .

Cele paisprezece octosilabe formează o frază unică, fără punctuaţie, în afara celei care, între paranteze, izolează cuvântul „spumă”. De unde să apuci acest obiect alunecos, asemenea sirenei care îl împlineşte şi pare să îl pecetluiască? Împotriva unei inteligenţe imediate a versurilor etalate în faţa privirii, Mallarmé a pus, de fapt, un singur zid de apărare: nu peretele gros de cuvinte ermetice, ci, din contră, linia suplă a frazei care se ascunde. Muzica şi literele desemnează legea acestei linii mobile care uneşte figurile apărute brusc la intersecţiile poemului: „arabescul ce le leagă face salturi vertiginoase într-o spaimă admisă”5 . Ornamentul ţine la distanţă iluzia că poemul constă în a descrie, pentru a le putea recunoaşte, o persoană sau o istorie, un obiect sau un sentiment. El separă dispunerea rândurilor poemului de cea care caracterizează jurnalul: foaia „însăşi” care-şi primeşte picătura de cerneală, se vrea reportaj strict de fapte reale, aşa cum fiecare poate să le constate şi să le comunice altora în felul în care am face să treacă din mână în mână o bancnotă cu valoare constantă. Ornamentaţia răpeşte poemul din acest circuit, dar cu o condiţie clară. „Misterul” pe care îl instituie nu e valul care dizolvă întreaga semnificaţie a poemului. Linia mallarméamă nu e deloc val, poemul nu e nici traducerea unei stări sufleteşti nedefinite, nici vreun joc polisemantic. Arabescul deţine rolul şi logica sa proprii. Şi ceea ce se substituie la Mallarmé în istorisire se cheamă ipoteză. „Totul are loc, pe scurt, în ipoteză”: această indicaţie dată cititorului Loviturii zeilor are importanţă a fortiori în cazul acestui sonet, care sună ca un rezumat.

Citirea poemului înseamnă nu reconstituirea istoriei, ci a virtualităţii istoriei, prin alegerea între diverse ipoteze pe care ni le propune.

Ce este acest joc de ipoteze? Rărirea limbajului poetic redus la „ritmul său esenţial” ne oferă nu doar cheile enigmei, ci articulările sintactice ale problemei. Fraza unică se răsuceşte într-adevăr pe un dublu pivot sintactic: singurele virgule care izolează cuvântul „spum㔠de structura „sau poate-n lips㔠pun în balanţă doi termeni ai unei alternative. Pivot al inteligibilităţii conservate a poemului, doar spuma ştie ce anume ascunde. Prima ipoteză: ea este martorul unei drame majore, urma unui „naufragiu sepulcral” care a înghiţit o navă până la ultima – „suprema ultim㔠– epavă, catargul. Sau, mai degrabă, o a doua ipoteză, agitaţia sa nu atestă decât zbuciumul unei fiinţe marine de ficţiune, o sirenă. Dar această opoziţie a unei mari drame şi a pantomimei lejere este dublată de o altă alternativă, în ceea ce priveşte raportul între eveniment şi încetinirea lui. O primă ipoteză: marea dramă s-a petrecut pe nesimţite, a rămas „tu”, ca un strigăt al său – goarna sa – fără a tulbura indiferenţa locului unde a ajuns: loc al norilor negri ca bazaltul şi al ecourilor sclave, loc impropriu prin natura lui la vizibilitatea şi la sunetul dramei. A doua ipoteză: marea dramă spectaculară (căderea înaltă) este la antipodul a ceea ce lumea înconjurătoare (abisul de valuri) aştepta şi ceea ce i-a fost refuzat. Ca în nenumărate poveşti, fiinţa fabuloas㠖 în cazul acesta, sirena – nu a lăsat amatorului de aventuri decât o urmă ironică a apariţiei sale efemere şi înşelătoare: acest păr alb de zână devine linia albă a spumei.

 1 Într-o scrisoare adresată lui Cazalis, la 3 martie 1871, în Correspondence, Editura Gallimard, 1959, t. I, p. 342.

 2 Publicaţie în opt numere, editată de Mallarmé, în paginile căreia scrie sub diverse nume, cu preponderenţă feminine.

 3 „Sauvegarde”, în Śuvres complčtes, Editura Gallimard, coll. «Bibl. de la Pléiade», 1945, reed. 1992, p. 420.

 4 O.C., p. 76. Preiau traducerea lui Ioan Matei din volumul Stéphane Mallarmé, Poeme, Editura Eminescu, 1991, p. 161-162.

 5 O.C., p. 648, La Musique et les Lettres.

Nr. 10/2010
Ședințele USR

Atelierul național de poezie „Serile la Brădiceni“ - Ediția a XIV-a, 2010
de Olimpia Bratu

„Literatura modern㓠-ediția a II-a

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

Din Jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (8)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Viena, dincolo de ea (2)
de Adrian Popescu

La ce bun revistele?
de Nicolae Prelipceanu

Despre măsura vieții
de Nichita Danilov

Portretele de cuvinte ale lui Andrei Ileni
de Dumitru Chioaru

Vieți (aproape) irosite
de Gabriel Coșoveanu

Un erou al timpului nostru
de Paul Aretzu

Nimic de negociat
de Gabriela Gheorghișor

Cerc și punct
de Bucur Demetrian

O poetică a scriiturii
de Ioan Lascu

Loisir creativ
de Daniela Firescu

Reflexul creator al trăirii
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Viorica Răduță

Poeme
de Gheorghe Izbășescu

Realitatea din jurul inimii
de Mircea Bârsilă

Poezii
de Cristian Belodan

Rugăciunea fără sfârșit
de Florin Caragiu

O carte esențială
de Luiza Barcan

Pelerinaje la porțile misterului
de Aurelian Titu Dumitrescu

uleioasă suferința
de A. A. Șișmanian

Arvo Pärt, Constantinopolul și muzica sacră
de Elena Dulgheru

W. S. Merwin, poet laureat al Statelor Unite ale Americii
de Mihai Posada

Interferențe culturale
de Constantin Lupeanu

O vară în aerul rece al istoriei
de Ștefan Vlăduțescu

Perseverență și cunoaștere
de Petre Ciobanu

O „lume“ în două decenii
de Petre Ciobanu

Profilul unui poet original
de Ovidiu Ghidirmic

Semnal editorial
de Florea Miu

Mallarmé. Politica sirenei (II)
de Jacques Ranciere

© 2007 Revista Ramuri