Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam MARIN BEȘTELIU

        

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, Filiala CRAIOVA, și revista RAMURI anunță, cu mare tristețe, încetarea din viață, în data de 13 noiembrie, 2010, a criticului și istoricului literar MARIN BEȘTELIU. Acesta s-a născut la 7 iunie 1939, în satul Gura Văii, comuna Podari, județul Dolj. A absolvit, în 1965, Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București; în 1973 a devenit doctor în filologie, cu teza Elemente fantastice în romantismul românesc, sub coordonarea științifică a profesorului Alexandru Piru. A fost profesor universitar, secretar științific,  prodecan, decan al Facultății de Litere din Craiova și prorector al Universității din Craiova. În intervalul 1978-1980 a fost conferențiar universitar doctor la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier – Franța.  A fost fondator și director al Școlii Doctorale „Alexandru Piru“ a Facultății de Litere din Craiova. A fost, de asemenea, director al Analelor Universității din Craiova – seria Filologie, președinte al Filialei Craiova a Societății de Științe Filologice din România și director al revistei acesteia, Colocvium. Nu în ultimul rând, a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și membru în Colegiul de redacție al revistei noastre.

A debutat publicistic în Ramuri (1968), iar editorial, în 1975, cu Realismul literaturii fantastice. A mai publicat volumele: Imaginația scriitorilor romantici (1979), Alexandru Macedonski și complexul modernității (1984), Tudor Arghezi – poet religios (1999, Premiul U.S.R., Filiala Craiova),  precum și romanul Copilul partidului (2008). Cărțile sale au adus un suflu proaspăt în exegeza temelor și a autorilor avuți în vizor, s-au bucurat de aprecieri favorabile, dar și de controverse. A colaborat la diverse reviste de specialitate cu articole, eseuri și cronici, a scris prefețe și studii introductive. În 2009 a primit Premiul Opera Omnia al Filialei Craiova a U.S.R. Tot din 2009 era Cetățean de Onoare al municipiului Craiova. Pentru activitatea sa exemplară a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer.
Dar, mai presus de orice, MARIN BEȘTELIU a fost un om deosebit, spirit constructiv, prin excelență, de o rară generozitate și noblețe sufletească, onest și exigent, îndeosebi cu sine însuși. Pentru cei care l-au cunoscut, Marin Beșteliu rămâne un model de seriozitate și eleganță intelectuală, de cinste și bunătate. Pentru foarte mulți, Profesorul care a schimbat destine.
Dumnezeu să-l odihnească!

© 2007 Revista Ramuri