Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

Trece un suflet


să ai părul roşu revărsat peste umeri
 plete în flăcări
şi copii de jur împrejur

printre munţi de zăpadă
la porţi au năvălit barbarii
ştii că sînt printre noi
sîntem noi/ cu blană şi solzi
peşti-tigru cu branhii şi gheare

– umbre cu flăcări pe zidul de aer
la vremea cînd pruncul primeşte
 smirnă şi aur/ tămîie –

lebede nemişcate
 sub nouri de stronţiu
 iradiind
cu ciocul lor nobil
apasă pe clape

o tocată de Bach/ o fugă
dintr-o lume care încă există
spre altă lume
 care nu va mai fi
una
cu mănuşi fără mîini
şi bocanci fără tălpi
cu pieptari fără coaste
 şi lungi pantaloni descărnaţi
aşa sîntem prezenţi la raport

Dumnezeu ne înţelege absenţa
pe genunchi pune semnul/ sub piele
cu masca de cloroform peste gură
purtăm dialog cu uriaşa roată a Destinului

ce bărbi despicate
ce frunţi dezgolite
ce inimi golite
 ce mîini îmblănite
ne fac şi desfac viitorul

soarele roşu/ printre metereze
cu nepăsare ridică grohăitoare spinarea
clopoţeii abia se aud
steaua plină de oglinzi se stinge
  ca jarul aruncat în nămeţi
 pată neagră pe muntele
  înfricoşatei iubiri

acum sînt şi nu sînt
acum sînt şi nu sînt
acum mă cutremur
 sînt lac sau sînt piatră
mîna ta/ mîna mea
 se află sau nu se află
sub stele/ printre videoclipuri
exist/ existăm!?
   mă întreb/ te întreb

prin obscuritate şi lumină
 urmărit de lanterna magică
  viteaz înfricoşat
trece un suflet
 

 

© 2007 Revista Ramuri