Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poem

        de Nichita Stănescu

Ţinta

Ea trebuie atinsă, perforată, distrusă
ruptă, nimicită,
urâtă de moarte, blestemată
ameninţată, hulită
otrăvită, spintecată, sugrumată
deşirată, fărâmată, pângărită
exterminată, arsă şi topită
acoperită cu propria ei umbră
şi vărsată în Styx

Apoi alt arc
altă săgeată
altă ţintă

Apoi alte arcuri
alte săgeţi
alte ţinte...

(Ramuri, serie nouă, nr. 10, 15 octombrie 1980)

© 2007 Revista Ramuri