Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poem

        de Mircea Ivănescu

Scară de lemn

Scară de lemn – am să-ţi spun
cum odată, demult, într-o noapte,
ea cobora, cu mâna împingând la o parte
pânza de somn, învăluitoare,
şi cum

i se aşezau pe faţă cu fum
sfâşiat închipuirile, cu şoapte
pe care şi le spunea sieşi – şi sparte
lumini pe faţa ei, ca un parfum

de noapte, însoţind-o
şi umbra pendulei,
jinduind-o
pe palierul cu fereastra argintoasă.

Ea cobora cu pisica pe umăr,
pisica dormea – spre tăcerea pufoasă
de somn a covorului,
cu flori fără număr.

(Ramuri, serie nouă, anul III, nr. 2, 15 februarie 1966)

© 2007 Revista Ramuri