Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
IN MEMORIAM Mircea Horia Simionescu

        

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu nespusă durere încetarea din viaţă a scriitorului Mircea Horia Simionescu, personalitate marcantă a literaturii din România şi a culturii române în general. Mircea Horia Simionescu s-a născut la 23 ianuarie 1928 la Tîrgovişte. A urmat şcoala primară (1935-1939) şi cursurile liceului Ienăchiţă Văcărescu (1939-1948) în oraşul natal. A studiat din anul 1948 la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, pe care a întrerupt-o în anul al doilea din cauza situaţiei materiale precare, absolvind în anul 1964.

A fost director al Operei Române între anii 1971 şi 1973, iar din 1974 s-a retras la pensie consacrîndu-se scrisului. A făcut parte, alături de alţi colegi străluciţi, din aşa-numita „generaţie amînat㔠şi din „Şcoala de la Tîrgovişte”, cu mare impact asupra prozei contemporane. A debutat editorial tîrziu, în anul 1969, cu Dicţionar onomastic, primul volum din ciclul Ingeniosul bine temperat, ciclu la care s-au adăugat, pînă în 1983, Bibliografia generală, Jumătate plus unu (Alt dicţionar onomastic), Breviarul, Toxicologia sau Dincolo de bine şi dincoace de rău. A publicat alte numeroase volume de proză şi şi-a încheiat opera cu un cuprinzător volum de poezie. Mircea Horia Simionescu a fost considerat unul dintre cei mai importanţi precursori ai postmodernismului românesc, iar Ingeniosul bine temperat un ciclu de texte literare canonice ale literaturii române. Prezenţă discretă şi generoasă, Mircea Horia Simionescu a fost îndrăgit şi admirat de confraţii din toate generaţiile literare. Operei sale, de o intensă originalitate, i s-au consacrat numeroase studii şi critica l-a consacrat drept deschizătorul unui nou drum în proza noastră. Prin dispariţia lui Mircea Horia Simionescu, literatura română şi lumea literară românească suferă o uriaşă, ireparabilă pierdere.

Nr. 06/2011
IN MEMORIAM Mircea Horia Simionescu

IN MEMORIAM FĂNUŞ NEAGU

IN MEMORIAM ION ZUBAŞCU

Festivalul internaţional „Tudor Arghezi“, ediţia a -XXXI -a

Zilele revistei Convorbiri Literare – premiile ediţiei a XV-a

Revista revistelor

Din jurnal (1998)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (14)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Reîntoarcera unui exilat – Titu Popescu
de Adrian Popescu

Maratonul sinucigașilor
de Nicolae Prelipceanu

Filmele lui Sergiu Nicolaescu
de Nichita Danilov

Drumul lăuntric al poetului
de Dumitru Chioaru

Studiu de femeie
de Paul Aretzu

O colecție de stări, viziuni și experiențe
de Bucur Demetrian

Sub semnul lui Orion
de Florea Miu

Metafora vieții-carte
de Ștefan Vlăduțescu

Poetul care își decupează eul
de C. Voinescu

Deconstrucție și reconstrucție dialectică la Ștefan Lupașcu
de Ștefan Viorel Ghenea

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Io non ho paura
de Daniela Firescu

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010

Cărți nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2010, comentate în revista Ramuri

Versuri
de Constantin Oprică

Poezii
de Gheorghe Izbășescu

Poezii
de Ion Maria

Ștefan Drăghici (I)
de Mircea Bârsilă

Germeni distopici în Bibliografia generală
de Gabriela Gheorghișor

Poezii
de Toma Grigorie

Poezii
de Nicolae Truță

Poeme
de Patrel Berceanu

Conectat la viață
de Luiza Barcan

Vă recomandăm un autor
de Iulian Caragea

Poem
de Petruț Pârvescu

Cascadele zgomotoase și lucrurile tăcute
de Horia Dulvac

Poezii
de Ștefan Tunsoiu

Poezii
de Ionuț Pătularu

Festivalul și Colocviul Internațional „ZILE ȘI NOPȚI DE LITERATURÓ ediția a X-a, 2011

Regatul Magic
de Kathleen Graber

© 2007 Revista Ramuri