Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vă recomandăm un autor

        de Iulian Caragea

Frate cu Willie şi cu iarba. Domnul profesor de română-franceză Iulian Caragea, din Piscu Vechi, Dolj, trăieşte şi scrie discret, ca un formidabil poet. Perfecţionist la sânge, maniacal, Julien se omoară cu firea până spre aneantitate, mă rog, sterilitate, pentru fericit cuvântul acela ce exprimă adevărul; şi, în pagina lui, se întâmplă minunea asta: se spune adevărul poetic gol-goluţ! De-aici, probabil, pura şi sacrosancta reţinere de-a publica, precum atâţia, futilităţi delirice. Pare că norma austerităţii personale îi este insuflată poetului, prozatorului, dramaturgului Iulian Caragea prin numitul Willie, îngerescul său bichon alb (vezi foto), cu care autorul – când nu scrie sau nu dăscăleşte –, bate iarna câmpii înzăpezite, iar acum, primăvara, amândoi pe haturile verzi, inspectează abisul din grâu. Ce vede poetul pisculandului în acel abis, vezi şi tu, cititorule – parţial – mai jos. Spirit cultivat şi auster, proprietar de simţ al limbii „filat” din cronici munteneşti, lui Julien îi este foarte clară simbioza poeticească cu „îngerul Willie”, cum îi spune el bichonului său. Ba chiar pretinde că, în binomul lor, Poet e bichonul, nu omul. De aceea, poetically correctnes, Julien insistă să apară-n revistă poza lui Willie, nu a lui. Mai spun atât: merită să-i citiţi!

(la 17 mai 2011, Marian Drăghici)

 

cu Willie şi curcubeul

Spre seară am fost cu Willie (nu-l mai plimbasem de câteva zile).

Întinderi verzi. Am văzut abisul din grâu. (Aşa mi-a transmis ieri, telefonic, o cunoştinţă, duceţi-vă, zice, să vedeţi şi voi abisul din grâu, şi părea extrem de tulburat. A închis. Pe urmă, când m-am uitat la mobil, avea tastatura plină de sânge. Am verificat şi m-am liniştit. Nu era de la urechea mea. Ci, probabil, de la cea a cunoştinţei mele.)

Ciorile zburau jos. Spre Seaca de Câmp, zarea îşi compactase, ca de furtună, albastrul.

Nu mi-am dat prea bine seama ce se întâmplă. Pe urmă, când am trecut cu îngerul din lesă (îl ţin aşa ca să nu fugă şi să se piardă pe el însuşi, nu din lipsă de respect) pe drumul de la capătul bălţii lui Butoi, ne-a izbit, hăituindu-ne, prăfăria.

Am luat-o spre casă, prin iarba care mărgineşte canalul. Pretutindenea, poporul ei era mângâiat de o mână nevăzută, vivace.

Soarele se păstra, martur mut, la apus.

Spre nord-est zbucnise ceva, ca un geyzer, ori ştiubei de lumină.

L-am luat în braţe pe Willie, o postaţă, spunându-i nişte răsfăţuri de un penibil, uşor speriat, melodramatism – „Copilaşul meu ăl bun şi ăl frumos, şi care ţine la mine!...”.

Geyzerul îşi lungise, exact ca o coasă, lama verticală. Nimic alt decât curcubeul.

Trebuie că taie şi coasa asta ceva – am priceput. (Era şi timpul.)... Probabil că, în urma ei, oamenii nu mor, ci suferă o „schimbare la faţă”, se re-alcătuiesc din lumini eterice, vaporoase.

Am traversat un alt drum. Şi, când am ajuns la câţiva metri de poarta noastră, am văzut, undeva în dreapta, celălalt capăt al curcubeului.

Şi m-am închinat la curcubeu. Este păcat să nu te închini curcubeului. Aşa, pur şi simplu. Fără să îi ceri vreodată ceva. Fiindcă este iarăşi păcat să ceri vreodată ceva curcubeului.

Am tras uşa după noi. Am observat, în urma noastr㠖 se clădea o ploiţă subţire, ireală, translucidă în ultimele raze ale soarelui.

„Se clădea” ploaia de împăcare.

biciclistul sălbatic

Pe bicicletă opresc

la porţi cunoscute

Îl caut pe Dumnezeu

şi numele nu i-l ştiu tot

Oamenii ies trăncănesc

puţin ca morţii

Unde tomnatice

Vântul pe uliţi

rostogoleşte

ciulini luminoşi

Nicăieri nu mi-i

popasul deplin

Mă apasă

durerosul senin

Aceasta mi-i faţa

acestea mâinile

de ieri?

Şi zâmbetul

ciudat

Nici voi

nu m-aţi aflat

apusul în ochelari

Seară în curtea mea de la sat

vegetaţia îşi limpezeşte fluturii/ dar

cristalele sunt în regresie

vântul mă urzeşte strein

o rândunică taie osii

răcorii

(Cine-a spus că eu nu ştiu să înnoptez?

pot şi eu foarte bine să înnoptez

ca orişice om

arhaic)

Ca o oaste copilărindu-se (conştient)

pentru ultima oară/ dar

cristalele sunt în regresie

soldatul şi marea

îmi e ruşine

doar de câte-o pâine

ce-o cred mama mea

ca iepurii

şi râsul iernii

albă-i marea

să-mi prind sub epoleţi

fire de iarbă

aş vrea

dar ele sunt fragede

şi eu prea

prea duios

vai, şi pentru o singură stea

lipsă

trebuie să creezi

o noapte

şfară cu motocei

după un spic de ploaie

nu mai puţeşte prea urină

satfaltul

mănuşă cenuşa nopţii

mai

ostoaie turtul alcoholic

bilă de biliard sărăcia

aprinde şi stinge becurile

înteţeşte ciulinii raznei

acolo (gologan

în batista boţită)

plânsul mi-am înnodat

în grădiniţa joasă

plopul

rătăcindu-şi provincia

ritualuri autoctone

îmi pierd miresmele

ca un liliac alb, siberian

sacrificat de Crăciun

votci râgâieli şi capricii –

aici,

lângă marea

ascuţindu-şi

unele de altele

cuţitele

il faut aimer son exil

Iisuse,

il faut aimer son exil

ci

uite mujicii

la subsuori de crengi

şi în bascheţi

cu chiot aşezând

dinamitele

anotimp

atavic

ninsoarea a împins

mai sub pământ casele

aflătoarele de veşti

fi-va un sat de fântâni

ori un ţinut curat ca

genunchiul

într-un colţ de scrisoare pustie

l-am priponit

bat pe greabăn vântul

aici într-o staţie veche

am băut din oală de lut vin fiert

tăcut

mulţumit că

mâine cutreiera-vom

pământul pretutindeni înzăpezit

pe urmă am plâns

creştin, biruit

copleşit de tot excesul acesta

de vorbe

trebuie că n-a fost

o întâmplare

a venit un înger în

straie bolnave

părul îi lumina ca o torţă

dincoace de gratiile mele

se-mprimăvăra –

aproape ca un păcat

verde-i din temelie cerul

dar ţarina – neagră

a venit un înger

infinit de trist mă privea

ca şi când eu

chiar aş fi existat

verde-i din temelie cerul

dar ţarina – neagră neagră

(din volumul Biciclistul sălbatic,

în pregătire)

Nr. 06/2011
IN MEMORIAM Mircea Horia Simionescu

IN MEMORIAM FĂNUŞ NEAGU

IN MEMORIAM ION ZUBAŞCU

Festivalul internaţional „Tudor Arghezi“, ediţia a -XXXI -a

Zilele revistei Convorbiri Literare – premiile ediţiei a XV-a

Revista revistelor

Din jurnal (1998)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (14)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Reîntoarcera unui exilat – Titu Popescu
de Adrian Popescu

Maratonul sinucigașilor
de Nicolae Prelipceanu

Filmele lui Sergiu Nicolaescu
de Nichita Danilov

Drumul lăuntric al poetului
de Dumitru Chioaru

Studiu de femeie
de Paul Aretzu

O colecție de stări, viziuni și experiențe
de Bucur Demetrian

Sub semnul lui Orion
de Florea Miu

Metafora vieții-carte
de Ștefan Vlăduțescu

Poetul care își decupează eul
de C. Voinescu

Deconstrucție și reconstrucție dialectică la Ștefan Lupașcu
de Ștefan Viorel Ghenea

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Io non ho paura
de Daniela Firescu

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2010

Cărți nominalizate la Premiile U.S.R. pe anul 2010, comentate în revista Ramuri

Versuri
de Constantin Oprică

Poezii
de Gheorghe Izbășescu

Poezii
de Ion Maria

Ștefan Drăghici (I)
de Mircea Bârsilă

Germeni distopici în Bibliografia generală
de Gabriela Gheorghișor

Poezii
de Toma Grigorie

Poezii
de Nicolae Truță

Poeme
de Patrel Berceanu

Conectat la viață
de Luiza Barcan

Vă recomandăm un autor
de Iulian Caragea

Poem
de Petruț Pârvescu

Cascadele zgomotoase și lucrurile tăcute
de Horia Dulvac

Poezii
de Ștefan Tunsoiu

Poezii
de Ionuț Pătularu

Festivalul și Colocviul Internațional „ZILE ȘI NOPȚI DE LITERATURÓ ediția a X-a, 2011

Regatul Magic
de Kathleen Graber

© 2007 Revista Ramuri