Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

        

La sfârşitul anului 2011, în zilele de 8-9 decembrie, au avut loc Colocviile Scrisul Românesc, cu tema Cititul (continuare a temei Viitorul cărţii, din anul precedent), la care s-au înscris 41 de referenţi, critici şi istorici literari, profesori universitari, directori de reviste culturale, ale căror comunicări au abordat subiectul în mod divers, intenţia fiind de a trezi interesul tinerilor pentru lectură. Sesiunea s-a desfăşurat în Sala Consiliului Judeţean Dolj, unde au susţinut comunicări în plen Adrian Cioroianu, George Stanca, Ovidiu Ghidirmic, Gabriel Coşoveanu, Ioan Lascu, Paul Aretzu, Marian Victor Buciu, Gabriela Rusu-Păsărin, Constantin M. Popa, Rodica Păvălan, Horia Dulvac, Maria Tronea, Florea Firan care a şi moderat sesiunea. Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, a rostit un cuvânt de salut şi s-a referit la unele obiective de cultură importante. De asemenea, Daniela Tarniţă, preşedinta Comisiei de cultură şi educaţie, a făcut o intervenţie la temă, şi s-a referit la unele aspecte culturale locale. În final, Florea Firan a prezentat numărul 100 (pe luna decembrie) al revistei Scrisul Românesc, dedicat în exclusivitate temei abordate, cuprinzând comunicările celor prezenţi, dar şi ale acelora care, din motive diferite, nu le-au putut susţine în mod direct.

A doua zi, la Biblioteca Judeţean㠄Alexandru şi Aristia Aman“, a avut loc decernarea premiilor Scrisul Românesc pe anul 2010. Un juriu, alcătuit din Gabriel Coşoveanu – preşedinte, care a şi prezentat modul de selectare, Florea Firan şi Ioan Lascu, a acordat premiile, prin tradiţie, unor autori, colaboratori ai revistei şi ai editurii:

Adrian CIOROIANU – Premiul „Petre Pandrea“ pentru eseurile publicate în revista „Scrisul Românesc“;

Paul ARETZU – Premiul „Şerban Cioculescu“ pentru volumul de critică literară Jurnal de lecturi;

Mircea POSPAI – Premiul „Gib I. Mihăescu“ pentru volumul Tudor Gheorghe în umbra menestrelului;

Cristina MARCU – Premiul pentru realizarea copertelor cărţilor editate de „Scrisul Românesc“;

Iulia Cristina FRÎNCULESCU – Premiul „Al. Macedonski“ pentru Debut în volum.

Au fost acordate şi următoarele Diplome de Excelenţă:

George STANCA – pentru activitate deosebită în domeniul publicisticii;

Florin ROGNEANU – pentru susţinere neîntreruptă în revista „Scrisul Românesc“ a rubricii „Atelier de artist“;

Adrian VOINEA – pentru activitatea deosebită de manager şi protector al culturii;

Claudia MILOICOVICI – pentru machetarea artistică a cărţilor editate de „Scrisul Românesc“.

Profesor universitar Daniela Tarniţă a înmânat redactorului-şef al revistei Scrisul Românesc, Florea Firan, Diploma de Excelenţă a Consiliului Judeţean Dolj, cu prilejul apariţiei numărului 100 al seriei noi, „pentru activitatea deosebită în promovarea culturii româneşti în plan naţional şi universal“. 

Un moment important l-a constituit lansarea cărţilor semnate de colaboratori ai revistei şi editurii Scrisul Românesc: Începutul/ Le commnencement, de Irina Mavrodin; Aşa grăit-a Brâncuşi, ediţie română-franceză-engleză, de Sorana Georgescu Gorjan; Pastorul saşilor, teatru, de D.R. Popescu; Epoca de aur a incertitudinii…, de Adrian Cioroianu şi Viitorul cărţii, antologie de Florea Firan. Despre autorii premiaţi şi despre cărţile lansate au vorbit Cezar Avram, Florea Firan, Gabriel Coşoveanu, Daniela Tarniţă, Emil Boroghină, Ioan Lascu, George Stanca, Constantin M. Popa, Rodica Păvălan.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri