Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Regmaniene

        de Adrian Popescu

Cornel Regman, căruia i-a apărut recent cea de-a doua ediţie din aforismele sale, Reflexe şi reflexii, prin grija fiului său, Ştefăniţă Regman, volum prevăzut cu o prefaţă de Alexandru Paleologu şi o postfaţă de Emil Hurezeanu, a fost, negreşit, un critic de prima mână, unind temeinicia formaţiei sale clasice cu o vervă de zile mari, rezultând impresia unei eleganţe galice în formulări casante, pe care cititorul le reţine cu bucuria pe care o dă umorul inteligent. Cu darul acesta al sentinţelor imprevizibile, dar motivate de profunde comentarii critice, rod al trecerii sale prin umanismul european practicat de cerchişti, Cornel Regman a glumit serios şi a râs amar. Aforismele sale din „epoca de aur“ calp, ceauşist, devin celebre, iar autorul lor, un intelectual mereu nesupus convenţiilor zilei, un condei liber şi ingenios, fandând cu dezinvoltură printre tăişurile pedepsitoare ale unor politruci. Profesor clujean, apoi redactor la Steaua, unde o va cunoaşte pe viitoarea sa soţie, doamna Zorina, universitar la Constanţa, redactor tomitan, apoi redactor la Viaţa românească, criticul se bucură de aprecieri, dar are parte şi de adversari, iar de oficiali e privit cu mefienţă.

Nu vreau să recenzez pur şi simplu volumul însoţit de notele bio-bibliografice ale lui Ştefăniţă Regman, precise, necesare, ci să-l evoc pe simpatizatul cronicar bucureştean, care a fost prizat cu deliciu de către echinoxiştii anilor ’70, mai mult, el a configurat un model critic pentru ei, comparabil cu cel al unui erudit cordial, Nicolae Balotă, sau al rafinatului paradoxal, Ion Negoiţescu. Când în 1978, la aniversarea celor zece ani de la apariţia revistei Echinox, cerchişti notorii, dar şi Nicolae Manolescu sau Laurenţiu Ulici, alţi intelectuali de anvergură, au onorat întâlnirea aniversară, pe Cornel Regman tinerii l-au salutat ca pe un autor neconvenţional. Un spirit colocvial, fresh, plin de replici sclipitoare sau strivitoare, dar toate cu sare şi piper, la a cărui masă la Bucureşi, mai târziu, la doamna Candrea, era ciopor de ardeleni, iar vorbele lui de duh şi berea oferită generos refăceau ceva din aerul transilvanic în plin Regat. Profesoral, dar şi colegial, Cornel Regman impunea, dar şi încuraja gândirea liberă, îl mustra, de pildă, pe un coleg de la Tomis, Al. Protopopescu, hiperinteligent, însă agitat de un duh dionisiac, („Protopopescule!“, avertiza el, părinteşte, semiironic, semiserios, pedagogic, cu arătătorul ) sau îi răspundea lui Aurel Şorobetea, calm, de ce l-a numit pe acesta „pui de cuc în cuibul echinoxist“. Regman scrisese, printre cei dintâi, în V.R., despre primii poeţi echinoxişti, un articol amplu, „Echinoxul în cinci poeţi“, cu intuiţii valide, unele, după decenii, ghicind in nuce destinul şi riscurile, unele manieriste, ale autorilor. Doinaş, Negoiţescu, Balotă aveau, am constatat, de multe ori, o afecţiune specială pentru Cornel Regman, om de o mare onestitate, dar şi necruţător cu defectele unor volume sau caracterul semenilor, multe prinse, entomologic, în acul observaţiei tăioase, în aforisme care circulau şi circulă, devenite folclor livresc, de exemplu, „de la micul cârpaci la marele cârmaci“, sau cel referitor la lipsa celor „şapte sute de ani de acasă“, care ani i-ar lipsi culturii române. Sunt toate de o vibratilă emoţie instantanee, scântei ale inteligenţei, spiriduşi care nu se lasă striviţi de două porţi masive, cenzura şi lipsa, care se închid, figuri de stil, sinecdoce, mai ales, elemente supracondensate, nanotehnică, extreme reconciliate, asociate printr-un salt imaginativ acrobatic, unele surprinzător de lirice, pe celelalte, mai hard, le ştim cu toţii. „Poeţi! Nu lăsaţi versul să îngheţe de frig! Încălziţi-l cum ştiţi mai bine! Suflaţi asupra lui ca vita din staul peste Copilul Sfânt“. Ori, „Emil Brumaru e cofetăria Nestor a poeziei româneşti“. Sau această definiţie asumată a criticii: „disciplina care relativizează tot timpul din respect pentru absolut.“

Nu ştiu dacă mai ştie cineva butada lui Cornel Regman, care mi-a fost adresată, cu sclipiri hâtre în ochi, o aluzie la un volum de-al meu, despre care scrisese cu empatie, identificându-mi toposurile lirice, poate şi ale d-sale, de pe când era clujean: Grădina botanică, Biblioteca Centrală Universitară, de unde-ncep Clinicile etc., toate din Curtea medicilor (1979). La Neptun, ziceam, acum treizeci de ani, criticul m-a întrebat, mimând gravitatea: „Este vorba despre Curtea medicilor sau despre Curtea felcerilor?“. Am râs.

Cu el, era o plăcere rară să stai la taclale. După seara de la Restaurantul Scriitorilor, la „Doamna Candrea“, de care aminteam, întors la Cluj, i-am relatat lui Petru Poantă, care avusese privilegiul să bea bere şi să mănânce crenwurşti cu Ion Negoiţescu, la un restaurant central din Cluj, simţindu-se amândoi, ideea era a mai maturului, „nişte veritabili central-europeni“, acolo, atunci, în plină ideologie autarhico-feudalo-comunistă. Seara mea cu Cornel Regman fusese similară, am convenit, prin libertatea de a discuta cu un om nesupus vremurilor. Textul lui trece testul timpului. Daneşul originii sale, unde descinzând, ca invitaţi, redactorii Stelei, prin anii ’50, descopereau lumea, profund structurată social, a orăşelelor româno-săseşti, de lângă Sighişoara, are cu ce se mândri. Foiletonistul alert, criticul pasionat, istoricul literar Cornel Regman şi, iată, omul de spirit din aceste „aforisme vesele şi triste“ trec proba grea a timpului.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri