Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Jocul de- a visătoria

        de Daniela Firescu

Magda Mirea compune în SIAJ 77 studii despre unghiuri de fericire (Fundaţia „Scrisul Românesc”, Craiova, 2011) o poezie a ocultării de sine în faţa îngheţului, în spaima dezamăgirii, versuri ce încearcă a contracara siberia de la capătul cerului, respingerea pustiului, vidului prin plonjare în sine: „mă întorc în mine/ cu încă o zi/ mă aşteaptă / haine vechi nepurtate”. Într-un discurs disimulant, mascat în abracadanbrante metafore, declamaţii excesive se aleg şi se separă secvenţe minimale precum autoportretul din lucruri simple despre mine: „ îmi imaginez/ că sunt o definiţie simplă/ uşor de reţinut/ după felul în care/ îmi ţin capul/ când sunt fericită”. Simplitatea e în fapt tot o mască, normalitatea e mimată: „mă preling prin crăpături de gând/ în starea de graţie a normalităţii/ de fapt/ o seducătoare/ formă de nebunie/ ce îmi scrijeleşte/ ca un ecou sufletul”.

Mistificarea atinge tot: „vom lega zile la ochi”- o generalizată expresie a camuflării, a autocenzurii sinelui, a sentimentelor şi consecutiv a neîmplinirii, „neîntâlnirii”, aşteptării: „între strada mea şi strada ta există o cicatrice”, „fiecare pe peronul lui” sugestiile ale unei subteme elegiac erotice care se insinueză progresiv, în secvenţe, imagini abstracte, tentaţii onirice ce se topesc în versuri inegale, într- o căutare voită a impactului vizual, în enuţări artficiale: „uneori iubirea aşteaptă într- o cană de ceai/ amărui/ uitată pe marginea unei ierni”.

Conştiinţa acută a singurătăţii se instaurează ca obsesie tematică şi în partea a doua a volumului femeia- enigmă: „ochii îngheţaţi” , „ochii morţi” contemplă şi se consolează: „chiar îmi pot face culcuş pentru o vreme/ deşi sigurătatea de acolo/e o siberie ce nu se poate vedea de la capătul cerului”. Similar atitudinea este una ofensivă în faţa incertitudinii ontologice- consemnarea febrilă a zilei, clipei, într-un ritm obsesiv al trăirii: „mi-au mai rămas din ziua asta/ o jumătate de inimă şi tu”, „te aşteptam în mod obişnuit în ceainărie/ticăiam versuri cu degetele”.

Jocul de-a visătoria apare astfel ca posibilitate de dezlegare a singurătăţii, de „îmblânzire” şi regăsire/re-trăire a iubirii „suntem un perpetuum mobile/ eu, aşteptându- te/ tu, dorind femeia enigmă”, de închidere rotundă a „basmului”, de exorcizare a fricii prin acceptare şi resemnare: „un dumnezeu / jupuit de viu/ pe care- l port cu mine/ ca pe o insulă”.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri