Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezii

        de Claudiu Soare

Nu ar fi trebuit să fiu copil

decât după moarte.

Nu ar fi trebuit să mi se spună pe numele ăsta

ridicol decît dacă voi fi salvat de la moarte

un om, un singur om, măcar,

cu versurile mele.

Copilăream pe atunci în podişul Hârtibaciului,

ca să pot regreta mai târziu paradisul.

Abia acum înţeleg că Ardealul este triumful

artizanal al unui libido molcom.

Singurul comunist din sat era Hristosul răstignit

în faţa căminului cultural.

Sătenii creşteau bivoli, bivoli negri,

pe care îi contemplam seara întorcându-se de pe lună,

aidoma literelor care ţi se preling din ochi

înapoi în carte.

Mai melancolic decât mine doar Gîbu văcarul era,

pe care l-a călcat mocăniţa,

o, ca pe niciun alt văcar existenţialist din lume.

Din satul acela vegheam pădurile în care plâng acum.

Dar dacă te gândeşti la copilărie

o faci pentru că nu ai murit de tânăr.

Amintirile frumoase sunt pentru laşi.

Of, Odiseea spaţială 2001 (sau plictisul universal)

s-a născut la sat, în zilele cu ploaie,

în mintea unui Hall ţăran şi singur,

aşteptând, aşteptând...

aşa cum aştepţi ca amintirile să te întoarcă

înapoi în viaţă.

Mă scăldam însă fericit în Hârtibaciul

de după moartea lui Creangă,

de după dispariţia României,

visându-mă unul din copiii diabolici

din cărţile lui Stephen King.

A fost foarte greu pentru mine:

pe culoarul din stânga veneau din urmă optzeciştii,

înfometaţi de glorie

pentru că fuseseră sufocaţi de cei de dinaintea lor;

pe culoarul din dreapta li se năşteau în pas alergător

învăţăceii, care nu aveau de ales,

inocenţi şi de nicăieri.

A trebuit să învăţ să zbor aşa cum făceam

cînd visam că merg pe stradă

în pielea goală.

„Tu semeni mai degrabă cu un actor de telenovelă”

mi-a spus Ilie Constantin.

Mă întâlneam dimineaţa cu mine însumi

mahmur, în Piaţa Matache,

pescuind castraveţi acri din butoaiele cu poezie

ale ţăranilor, şi ei post-moderni.

„Să nu i se dea niciun premiu!

Ăsta nu trebuie ucis de tânăr!”

striga Azazel,

îngerul ocrotitor al poetului român.

Inspiraţia mă cuprindea cel mai adesea

în şanţ, cînd cădeam pe spate sub privirile

scâîrbite ale doamnelor şi domnilor...

Credeam că poetul trebuie să fie clandestin,

ca să poată îndura pe săturate

ceea ce îi vedeau ochii,

ceea ce îi sfredelea măruntaiele hrănite cu nori,

dar mai ales ca să nu plătească bilet

pentru ceea ce îndură în această călătorie

cu păsări de hârtie.

Într-o zi tata mi-a aruncat în faţă un ziar,

„Evenimentul zilei”, în care trona fotografia

lui Claudiu Săftoiu, fostul meu prieten de cenaclu,

la Buzău: „A reuşit”, mi-a spus sec

şi plin de dispreţ.

Înţelesul vieţii urcă mai degrabă din amintirile urâte,

care te pălmuiesc ca să te poţi bucura de primăvară,

care va deveni şi ea o amintire urâtă.

Ah, dacă aş fi auzit atunci de Heliogabal,

aş fi intrat în Uniunea Scriitorilor călare pe cal.

Dar cu poezia nu se face dragoste în grup,

îmi spuneam plângând pentru ea,

plimbându-mă prin Drumul Taberei ostil.

Alergam pe un culoar întunecat,

în tribune morţii tăceau cu toţii,

egoişti.

Morţii care se înghesuie în istoriile literare

ca în limuzina de lux a leprozeriei.

Nu ştiam că frunzele ne vor numi ceilalţi,

tremurând pentru noi în toamnă.

Nu ştiam că spunând „eu”,

spun totul împotriva poeziei.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri