Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Carnet plastic

        de Cătălin Davidescu

Contribuţii la bibliografia literară a lui C. S. Nicolăescu-Plopşor

(1900-1968)

Bibliografia lui C. S. Nicolăescu Plopşor, cărturar cu multiple preocupări în domeniul culturii (arheolog, istoric, folclorist, etnograf şi, nu în ultimul rând, scriitor), deşi elaborată, suportă, în continuare, completări de un real interes pentru imaginea unui intelectual de calibrul său. Timp de aproape o jumătate de secol el şi-a concentrat energia pentru a studia şi a înfiinţa instituţii de prestigiu academic în spaţiul Olteniei.

Astfel de restituiri le considerăm extrem de necesare, deoarece ele contribuie la întregirea profilului creator al unui intelectual autentic. Fideli principiului că bibliografia unei personalităţi culturale, fie ea artistică sau ştiinţifică, trebuie să cuprindă întreaga sa creaţie, facem cunoscută această poezie inedită a sa, dedicată lui Brâncuşi. Este ştiut interesul pe care C. S. Nicolăescu-Plopşor i l-a purtat maestrului, reuşind, împreună cu un alt bun prieten al artistului, V.G. Paleolog, să creeze la Craiova, la începutul anilor ’60, cel mai important fond documentar Brâncuşi din România, şi nu numai. Din păcate, după dispariţia lor, această inestimabilă arhivă a fost aproape în întregime risipită, Craiova pierzând astfel şansa ca locul în care Brâncuşi a afirmat că s-a născut a doua oară să devină şi un important centru de studiere a operei sale. A rămas doar amintirea generozităţii sacrificiului a doi mari intelectuali olteni.

Poezia pe care o publicăm acum este însoţită de o serie de crochiuri realizate de un alt iubitor al Craiovei, artistul Dan Cioca, cel care ne-a oferit spre publicare acest material, precum şi povestea prieteniei sale cu C. S. Nicolăescu Plopşor.

S-au cunoscut la sfârşitul anilor ’40, la Craiova, unde Dan Cioca a locuit o perioadă împreună cu familia şi, ulterior, revenea adesea la unchiul său dinspre mamă, regizorul Horia Davidescu. Acesta, prieten cu „Bărbosul”, i l-a prezentat şi adolescentului său nepot care, fascinat de personalitatea şi prezenţa impunătoare a profesorului, i-a căutat în continuare compania mai ales când amândoi erau la Bucureşti. Au devenit astfel, în ciuda diferenţei de vârstă, prieteni. Relaţia lor de aproape două decenii nu s-a materializat, din păcate, decât într-un singur proiect comun, cartea de povestiri, cu iz popular, Tivisoc şi Tivismoc, publicată în 1966, cu ilustraţii de Dan Cioca. Numeroase alte proiecte cum este şi poezia pe care o prezentăm acum, împreună cu desenele pe care le-a provocat, nu s-au finalizat.

O cercetare mai aplicată asupra creaţiei acestui personaj de stirpe renascentistă, care a fost C. S. Nicolăescu- Plopşor, ne-ar oferi şansa unui profil cu mult mai coerent.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri