Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Nominalizări la Premiile USR pe 2011

        

Juriul Uniunii Scriitorilor din România pentru nominalizări, alcătuit din Mircea A. Diaconu (preşedinte), Lucian Alexiu, Iulian Boldea, Dan Mircea Cipariu, Sanda Cordoş, întrunit la 2 mai 2012, a decis nominalizarea următoarelor cărţi pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2011:

I. POEZIE

1. Gabriel Chifu, Însemnări din ţinutul misterios, Cartea Românească

2. Nichita Danilov, Imagini de pe strada Kanta, Tracus Arte

3. Ştefan Manasia, Motocicleta de lemn, Charmides

4. Ion Pop, În faţa mării, Limes

5. Ioan Es. Pop, Unelte de dormit, Cartea Românească

II. PROZĂ

1. Nicolae Breban, Singura cale, Contemporanul

2. Magda Cârneci, FEM, Cartea Românească

3. Emilian Galaicu-Păun, Ţesut viu, 10 x 10, Cartier

4. Marta Petreu, Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, Polirom

5. Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis, Cartea Românească

6. Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Polirom

7. Alexandru Vlad, Ploile amare, Charmides

III. CRITICĂ

1. Corin Braga, Psihobiografii, Polirom

2. Constantina Raveca Buleu, Paradigma puterii în secolul al XIX-lea, Ideea Europeană

3. Nicolae Mecu, George Călinescu faţă cu totalitarismul, Dacia XXI

4. Angelo Mitchievici, Decadenţă şi decadentism, Curtea Veche

5. Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, Cartea Românească/Polirom

IV. TEATRU

1. George Banu, Reformele teatrului în secolul reînnoirii, Nemira

2. Gellu Dorian, Confort Freud, Timpul

3. Vlad Zografi, Toate minţile tale, Humanitas

V. PREMII SPECIALE

1. Mircea Cărtărescu, Zen. Jurnal 2004-2010, Humanitas

2. Bogdan Ghiu, Contracriza, Cartea Românească

3. Gheorghe Mocuţa, Cea mai bună dintre lumi, Tracus Arte

4. Ioana Pârvulescu, Lumea ca ziar. A patra putere: Caragiale, Humanitas

5. Eugen Simion, Andrei Grigor, Cronologia vieţii literare româneşti, vol. IV-VII, Muzeul Literaturii Române

6. Cassian Maria Spiridon, Despre barbari sau Invazia omului plat, Litera

7. Doina Uricariu, Scara leilor, Polirom

VI. DEBUT

1. Bianca Burţa-Cernat, Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza feminină interbelică, Cartea Românească

2. Adina Diniţoiu, Proza lui Mircea Nedelciu. Puterile literaturii în faţa politicului şi a morţii, Tracus Arte

3. Andrei Dósa, Când va veni ceea ce este desăvârşit, Tracus Arte

4. Gabriela Gheorghişor, Mircea Horia Simionescu. Dezvrăjirea şi fetişizarea literaturii, Muzeul LiteraturiiRomâne

5. Alex Goldiş, Critica în tranşee. De la realismul socialist la instaurarea autonomiei esteticului (1948-1971), Cartea Românească

6. Daniela Matei, Maşina de întors timpul, Art

7. Aura Ţeudan, Coji de nuci verzi sub unghii, Limes

VII. TRADUCERI

1. Leo Butnaru, Avangarda rusă, Cheiron

2. Livia Cotorcea, F.M. Dostoievski, Adolescentul, Polirom

3. Dinu Flămând, F. Pessoa, Opera poetică, Humanitas Fiction

4. George Volceanov, Violeta Popa, Horia Gârbea, W. Shakespeare, Opere, IV (Regele Ioan, Îmblânzirea scorpiei, Vis de-o noapte-n miezul verii), Paralela 45

5. Alexandru Al. Şahighian, Herta Müller, Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică, Humanitas Fiction

VIII. Literatură pentru copii şi tineret

Nu s-au făcut nominalizări.

Comisia USR pentru minorităţi va remite juriului de decernare nominalizările sale pentru volume scrise în limbile minorităţilor naţionale.

Nr. 06 / 2012
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2011

Nominalizări la Premiile USR pe 2011

Despre mersul simultan pe drumuri diferite
de Gabriel Chifu

Irina Mavrodin
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (24)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

O carte despre Sf. Anton de Padova
de Adrian Popescu

Epoca înlocuitorilor s-a întors
de Nicolae Prelipceanu

Haloul poetic stănescian
de Nichita Danilov

Un poet proteic
de Dumitru Chioaru

Demonul construcţiei
de Paul Aretzu

Cartea unui poem
de Ioana Dinulescu

Un anotimp în infern
de Gabriela Gheorghişor

Victoria şi nostalgia trecutului
de Daniela Firescu

Un roman despre victimele războiului
de Mircea M. Pop

Poeţi gorjeni
de Mircea M. Pop

Biografia imaginară ca posibilitate
de Ştefan Vlăduţescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Cântecul de departe
de Florea Miu

Străinul
de Viorel Dianu

Poeme
de Virgil Diaconu

Aurel Pantea
de Mircea Bârsilă

Avalanşa recuperărilor
de Nicolae Oprea

Tinerii trebuie să aibă astăzi neapărat modele…
de Florea Firan

Premiul revistei Ramuri la Festivalul Internaţional „Tudor Arghezi“
de Ana Maria Lupaşcu

Poeme
de Constantin Preda

Amici. Un punct de vedere
de Constantin M. Popa

Pe insula fecioarei de la Hozeva
de Luiza Barcan

Sergiu Celibidache şi vocaţia serenităţii
de Florin Caragiu

Prolog la Curtişoara
de Cătălin Davidescu

O farsă englezească într-o interpretare de excepţie
de Toma Grigorie

Manifestare culturală în comuna Osica de Sus, judeţul Olt

Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri