Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Victoria şi nostalgia trecutului

        de Daniela Firescu

În Trecutul e o sărbătoare (cu ilustraţii de Vlad Ciobanu, Editura Tracus Arte, 2012) Horia Gârbea încearcă o celebrare personală a unui trecut încă foarte prezent, în care memoria afectivă încapsulează momente, trăiri, întâlniri, persoane, personaje.

Ambele secvenţe poetice cuprinse în volum: Cum se anunţă o victorie şi Amintiri din închisoare sunt orientate către lumea lăuntrică, relaţia cu lumea de afară se dezvoltă într-o geografie simbolică: marea, turnul, marginea funcţionează ca zone limită ce induc transgresiunea, plonjarea, scufundarea, uitarea de sine. Energia internă ce însufleţeşte trecutul şi îl transformă într-un prezent continuu e marcată de diverse ipostaze ale curgerii, ale trecerii „văd ciocadia cum curge furioasă”, „susurul neliniştit al televizoarelor”, „la marginea tîrgului/ curg ape şi poduri de oţel trec peste ele/ dar cine le va auzi clipocind cine va/ privi pe malul umed/ cicoarea floarea/aceea albastră”. Axa temporală se extinde, viitorul e nesigur, strofe-peisaj haşurează imaginea de fundal în care singura certitudine este moartea: „o gară de provincie/ roşie şi ridicolă”, mirosind a moarte, plutirea indetrminată pe lac, condus de un vîslaş mut (poate Charon): „barca înainta/ spre un loc unde/ nu mai fusesem niciodată/ o pagodă se oglindea/ în lac şi m- am bucurat/ că nu ştiu limba/ vîslaşului şi nu pot/ să-l întreb unde mergem”, ori în inocenţa crudă a copiilor mesageri siguri ai adevărului: „ce trebuie să/ înţelegem noi din toate astea/ întreabă învăţătoarea/- că poeţii sunt muritori/ răspunde copilul”, culminînd cu tabloul horror-suav al avionului ce plimbă silenţios un întreg „osuar” fragil.

Există mai multe moduri de a negocia cu trecutul, cu memoria: memoria ca prezenţ㠄faţă de sine”, memoria oficială, memoria reinventată- reinterpretată. Cum se anunţă o victorie- odisseea celor şapte mesageri trasează scenariul, istoria unei „victorii mari într-o ţară mică”, victorie eşuată, pierdută pe drum, într- un han, în braţele unei femei, într- o cîrciumă, într- un secret, în neîncredere, în pedeapsă-izbăvire „divină”: „oameni buni/ credeţi-mă că am învins iar dacă mint/ să mă prefacă dumnezeu/ într- o bucată de stâncă/ iar dumnezeu/ -cine ştie de ce-/ l-a prefăcut într- o stâncă/ o statuie de piatră uriaşă/ care luminează noaptea până departe/ de parcă ar fi acoperită cu foc”. Fenomenul pietrificăriii, al vieţii prinse-cuprinse în timp, apare în reprezententări recurente ale statuilor, stâncilor, în şirul de „movile albe- eroi putreziţi/ eroi putreziţi lîngă marii laşi calcinaţi”, în „oastea împietrit㔠sau „corabia pietrificată”.

Cea mai spectaculoasă este însă memoria-ecran ce proiectează, imaginează şi revizitează prietenii, afinităţi literare,unde vocabularul trăirilor, emoţiilor este amplificat prin livresc- rătăcind pe străzile Pragăi într-un joc intertextual îl simte pe Kafka prin rândurile lui Virgil Mazilescu, în aceeaşi manieră, prozaismul unei vizite la frizer se petrece în registrul autoreferenţial al lui Cristian Popescu, sau cugetările (în spiritul lui Eco): „când merg la o femeie/ nu mă gândesc la femei/ ci la ce a scris nichita stănescu/ despre femei”.

Amintiri din închisoare dezvoltă o situaţie narativ㠖 un jurnal de celulă în care mare parte din cele treisprezece scene reia cu mici variaţii aceeaşi frază: „Celula în care sunt închis e chiar deasupra mării”- şi consemnează o altă experienţă a conservării trecutului- repetarea obsesivă a aceleiaşi informaţii împiedică uitarea, zăbrelele folosesc la măsurarea timpului. Forţarea memoriei, succesiunea, rularea aceloraşi date riscă alienarea: celula-turn devine celulă- pivniţă, reperele se confundă, şi chiar dacă masca de fier îi e îndepărtată, experienţa încarcerării suprimă amintirile, înfrânge voinţa: „Nu pot să-mi închipui ce se petrece acolo, la cîţiva coţi de zidul meu şi la asemenea adîncime.Uneori aş vrea să fac o încercare, şansele fiind oricum mici, să desprind vreo cărămidă şi să sap într-acolo. Alteori mă gândesc că o fi chiar iadul şi renunţ la idee.”

Readucerea la viaţă a trecutului echivalează şi favorizează trăirea prin procură a emoţiilor şi simultan echilibrează disperarea, uitarea, căderea „uneori cred că nici nu cad/ ci mă ridic spre înaltul unui turn (...) poate că stau pe loc/ şi turnul e cel care/ urcă la nesfârşit.”

Nr. 06 / 2012
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2011

Nominalizări la Premiile USR pe 2011

Despre mersul simultan pe drumuri diferite
de Gabriel Chifu

Irina Mavrodin
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (24)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

O carte despre Sf. Anton de Padova
de Adrian Popescu

Epoca înlocuitorilor s-a întors
de Nicolae Prelipceanu

Haloul poetic stănescian
de Nichita Danilov

Un poet proteic
de Dumitru Chioaru

Demonul construcţiei
de Paul Aretzu

Cartea unui poem
de Ioana Dinulescu

Un anotimp în infern
de Gabriela Gheorghişor

Victoria şi nostalgia trecutului
de Daniela Firescu

Un roman despre victimele războiului
de Mircea M. Pop

Poeţi gorjeni
de Mircea M. Pop

Biografia imaginară ca posibilitate
de Ştefan Vlăduţescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Cântecul de departe
de Florea Miu

Străinul
de Viorel Dianu

Poeme
de Virgil Diaconu

Aurel Pantea
de Mircea Bârsilă

Avalanşa recuperărilor
de Nicolae Oprea

Tinerii trebuie să aibă astăzi neapărat modele…
de Florea Firan

Premiul revistei Ramuri la Festivalul Internaţional „Tudor Arghezi“
de Ana Maria Lupaşcu

Poeme
de Constantin Preda

Amici. Un punct de vedere
de Constantin M. Popa

Pe insula fecioarei de la Hozeva
de Luiza Barcan

Sergiu Celibidache şi vocaţia serenităţii
de Florin Caragiu

Prolog la Curtişoara
de Cătălin Davidescu

O farsă englezească într-o interpretare de excepţie
de Toma Grigorie

Manifestare culturală în comuna Osica de Sus, judeţul Olt

Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri