Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeţi gorjeni

        de Mircea M. Pop

Este meritul lui Dumitru Dănău de a fi tradus şi publicat o antologie a poeţilor gorjeni în limba germană (Poeţi din Gorj în limba germană / Dichter aus Gorj in deutscher Sprache. Florilegiu. Kleine Anthologie, Editura MAIASTRA, Târgu-Jiu, 2011, 102 p.). De fapt, este vorba de o ediţie bilingvă care însumează 56 poeme (în română şi echivalentul lor în germană), aparţinând unui număr de 23 de autori.

Poeţii apar în ordine alfabetică şi abilitatea traducătorului (care este şi editorul cărţii) este de a fi reuşit să realizeze corespondentul în limba germană şi pentru cele câteva poeme cu rimă.

În timp ce unii poeţi (Ion Popescu-Brădiceni, Mariana Popeangă-Cornoiu, Grig M. Dobreanu, George Drăghescu, George Dumitru, Doru Fometescu, Viorel Gârbaciu, Vlad Cernea Jerca, Zoia Elena Deju) sunt prezenţi cu doar o singură poezie fiecare, cel mai bine reprezentat este Gelu Birău, cu 11 poezii traduse, urmat de Doru Şerban (5), apoi, Lazăr Popescu (4), Dumitru Dănău, Adrian Frăţilă, Florian Saioc, Vasile Sichitiu, Grigore Smeu (câte 3), Sorin Călugăriţa, Vasile Ponea, Viorel Gheorghe Surdoiu, Claudia Voiculescu, Nina Voiculescu şi Delia Vulpe având câte două poeme.

Poemele abordează o tematică variată, de la lirica de introspecţie la pastel şi chiar lirică religioasă (La cină şi Creştină de Doru Şerban, Nemuritorii şi Ofrandă de Florian Saioc ori La Ghetsemani de Zoia Elena Deju). Desigur, nu lipsesc poeme despre Eminescu şi Brâncuşi.

Cu toate că numărul poeţilor antologaţi este mare, nu au fost incluse câteva nume de gorjeni, chiar de notorietate (Ion Cepoi, Gheorghe Grigurcu, Mihai Măceş, Spiridon Popescu).

Antologia ar fi avut de câştigat, dacă s-ar fi adăugat la finele cărţii şi câte o scurtă notiţă biobibliografică a autorilor, cu menţionarea volumelor din care au fost selectate poemele.

Oricum, în acest mod, s-a făcut o deschidere spre lume a unor poeţi gorjeni. Cel mai important însă, înainte de toate, ni se pare faptul că, în cochetul Târg de pe Jiu, există un spirit permanent de emulaţie creatoare.

Nr. 06 / 2012
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2011

Nominalizări la Premiile USR pe 2011

Despre mersul simultan pe drumuri diferite
de Gabriel Chifu

Irina Mavrodin
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (24)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

O carte despre Sf. Anton de Padova
de Adrian Popescu

Epoca înlocuitorilor s-a întors
de Nicolae Prelipceanu

Haloul poetic stănescian
de Nichita Danilov

Un poet proteic
de Dumitru Chioaru

Demonul construcţiei
de Paul Aretzu

Cartea unui poem
de Ioana Dinulescu

Un anotimp în infern
de Gabriela Gheorghişor

Victoria şi nostalgia trecutului
de Daniela Firescu

Un roman despre victimele războiului
de Mircea M. Pop

Poeţi gorjeni
de Mircea M. Pop

Biografia imaginară ca posibilitate
de Ştefan Vlăduţescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Cântecul de departe
de Florea Miu

Străinul
de Viorel Dianu

Poeme
de Virgil Diaconu

Aurel Pantea
de Mircea Bârsilă

Avalanşa recuperărilor
de Nicolae Oprea

Tinerii trebuie să aibă astăzi neapărat modele…
de Florea Firan

Premiul revistei Ramuri la Festivalul Internaţional „Tudor Arghezi“
de Ana Maria Lupaşcu

Poeme
de Constantin Preda

Amici. Un punct de vedere
de Constantin M. Popa

Pe insula fecioarei de la Hozeva
de Luiza Barcan

Sergiu Celibidache şi vocaţia serenităţii
de Florin Caragiu

Prolog la Curtişoara
de Cătălin Davidescu

O farsă englezească într-o interpretare de excepţie
de Toma Grigorie

Manifestare culturală în comuna Osica de Sus, judeţul Olt

Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri