Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Hans Magnus Enzensberger

În româneşte de Ioan EVU şi Theresia HAAS

COMEMORARE

Dimineaţa remuşcării, ce-ţi străpunge oasele

ca o durere lombară;

ziua în care te-ai făcut de râs pentru totdeauna;

seara când zaci la podea şi-ţi curge sânge din nas;

ora în care descoperi că paisprezece ani nouă luni şi

două săptămâni te-ai amăgit

minutul în care propria fiică te priveşte ca pe-un străin:

momentul în care simţi în spate tăişul

cuţitului;

clipa în care descoperi scrisoarea de adio pe masa

din bucătărie:

fracţiunea de secundă când pământul îţi fuge

de sub picioare ca o avalanşă;

înainte şi după neînchipuit de numeroasele momente

de nepăsare.

BANII

Nu-i adevărat că pot fi legaţi în teancuri,

cu benzi roşii,

că pot fi rulaţi ori dosiţi la saltea,

încât să dormi liniştit

visând că-i moşteneşti,

că-i poţi tipări ori azvârli pe geam,

să-i împarţi altora, să-i distrugi, să-i deteşti;

cum stai tu aşa cu mâinile ridicate,

tremurând, şi cineva-ţi strigă:

despoaie-te pentru douăsprezece mărci,

pentru douăsprezece milioane, vinde-ţi trupul,

luptă până la capăt pentru ei

sau crapă;

nu, nu-i adevărat, nu-i

deloc adevărat, îi ai sau nu,

îi atingi sau nu, îi poţi pipăi;

ei n-au miros, nu foşnesc,

n-au nici un chip; dar picură

pe creier, lipsesc, de la sine, se

adună, curg, se coagulează;

vâscoşi inundă ultima strigare a bursei,

cresc, se prăbuşesc din nou, lipsesc,

se vaporizează şi picură iarăşi,

economic, şi de la sine.

CĂTRE TOŢI ABONAŢII TELEFONICI

Ceva fără culoare, ceva

fără miros, ceva cleios

se prelinge din centralele telefonice,

se agaţă de cusăturile timpului,

ale încălţărilor, ceva puhav,

se revarsă din cocserii, umflă

ca o palidă briză dividendele,

cearşafurile sângerânde ale spitalelor,

se insinuează în bârfa

despre profesorat şi lefuri,

ceva curge fără culoare,

ceva ce ucide somonul în fluvii

şi calcanul pe bancurile de nisip.

Minoritatea stăpâneşte majoritatea,

morţii au pierdut.

În tipografiile statului

perfid se înarmează plumbul,

ministerele fac gheşefturi, august

miroase a brumărele şi-a rezoluţii respinse.

Plenul e gol.

Păianjenul radarului

îşi scrie-n văzduh pânza vâscoasă.

Pe cheiuri navele ştiu totul

încă înainte de venirea timonierului,

şi-n caldul lui sicriu, pulsând,

embrionul are presimţiri sumbre:

E-o năclăială-n văzduh,

ceva lipicios şi fără de culoare,

– doar noile acţiuni bancare nu ştiu nimic despre asta –,

ceva se ridică împotriva noastră, a stelelor de mare

şi gramineelor. Iar noi înghiţim naivi toate acestea,

ne hrănim cu ele,

dormim în înfloritorul boom,

în planul cincinal,

toropiţi sub cămaşa încinsă,

ca prizonierii încercuiţi de-o vâscoasă,

invizibilă prăpastie buhăită.

BIBLIOGRAFIE

Astfel ţi-e scrisul.

Şerpuiri sub scoarţă,

scris tremurat în spatele tâmplelor

ca drumul furnicilor.

Nu-i nici o artă în asta.

Aparatură instalată,

comunism

al polipeptidelor,

flori electronice,

ciocârlii dirijate cibernetic.

Ia şi citeşte,

sinucigaş bătrân!

Manifeste genetice,

permutaţii, triluri.

Orice cristal, o capodoperă.

Să construieşti ochi de libelulă?

Nu-i nici o artă în asta,

chiar şi imperiile lumii se construiesc mai uşor.

Această urzică

poate fi a lui Proust:

sistem feedback de gradul doi,

ultrastabil.

Până ajunge cartea în mâinile tale,

poate deja e prea-ntuneric

s-o citeşti.

Dacă libelulele

vor supravieţui fără voi,

noi nu putem şti.

Este de presupus.

Azvârle cartea departe,

şi citeşte.

HAINELE

Tolănite ca pisicile

în soarele după-amiezii

sunt hainele tale, scorojite,

fără visuri, ca un hazard.

Ele au mirosul tău,

aproape că-ţi seamănă puţin.

Ele păstrează parfumul tău,

proastele tale obiceiuri,

urma coatelor tale.

Ele au timp, nu respiră

sunt de prisos, fără vlagă,

pline de nasturi, calităţi şi cusururi.

În mâna unui poliţist,

unei croitorese, unui arheolog

îşi dau în vileag urzelile,

măruntele lor secrete.

Dar unde te afli tu, dacă suferi,

ce-ai avut mereu de spus

şi nu mi-ai spus niciodată,

dacă te reîntorci,

dacă tot ce s-a întâmplat a fost din dragoste

din necesitate sau din uitare,

de ce s-au întâmplat toate

câte s-au întâmplat?

ca şi când ar fi vorba de viaţă,

dacă tu ai murit, sau dacă

vrei să-ţi speli totul din minte,

asta nu spun ele.

Nr. 06 / 2012
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2011

Nominalizări la Premiile USR pe 2011

Despre mersul simultan pe drumuri diferite
de Gabriel Chifu

Irina Mavrodin
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (24)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

O carte despre Sf. Anton de Padova
de Adrian Popescu

Epoca înlocuitorilor s-a întors
de Nicolae Prelipceanu

Haloul poetic stănescian
de Nichita Danilov

Un poet proteic
de Dumitru Chioaru

Demonul construcţiei
de Paul Aretzu

Cartea unui poem
de Ioana Dinulescu

Un anotimp în infern
de Gabriela Gheorghişor

Victoria şi nostalgia trecutului
de Daniela Firescu

Un roman despre victimele războiului
de Mircea M. Pop

Poeţi gorjeni
de Mircea M. Pop

Biografia imaginară ca posibilitate
de Ştefan Vlăduţescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Cântecul de departe
de Florea Miu

Străinul
de Viorel Dianu

Poeme
de Virgil Diaconu

Aurel Pantea
de Mircea Bârsilă

Avalanşa recuperărilor
de Nicolae Oprea

Tinerii trebuie să aibă astăzi neapărat modele…
de Florea Firan

Premiul revistei Ramuri la Festivalul Internaţional „Tudor Arghezi“
de Ana Maria Lupaşcu

Poeme
de Constantin Preda

Amici. Un punct de vedere
de Constantin M. Popa

Pe insula fecioarei de la Hozeva
de Luiza Barcan

Sergiu Celibidache şi vocaţia serenităţii
de Florin Caragiu

Prolog la Curtişoara
de Cătălin Davidescu

O farsă englezească într-o interpretare de excepţie
de Toma Grigorie

Manifestare culturală în comuna Osica de Sus, judeţul Olt

Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri