Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

În numărul 36/ 6 septembrie 2013 al României literare (susţinut financiar şi de A.F.C.N.), Nicolae Manolescu, în editorial, recomandă întoarcerea la „maeştri”, de data aceasta fiind vorba de Thibaudet: „Un sens precis al formulei critice face din Istoria lui Thibaudet o fermecătoare carte de învăţătur㔠(Neuitatul Thibaudet). La rubrica sa, „Lecturi libere”, Gabriel Dimisianu observă actualitatea unor convorbiri din 1935, realizate de Mihail Sebastian cu şapte personalităţi ale vremii (dar publicate în volum în 2002). Cosmin Ciotloş consideră, în „Cronica literară”, că romanul Kinderland de Liliana Corobca „e una din surprizele cele mai plăcute ale anului editorial în curs”. Sorin Lavric scrie despre Glasul patriei, un „cimitir al elefanţilor” în comunism de Ana Selejan, „o carte aspră, de cercetare meticuloasă şi obiectivă”. Marius Miheţ comentează Istoria din cutia de pantofi a lui Daniel Vighi, „un text hibrid, dispus muzical, cu note consacrate şi ritmuri prozastice, cu numeroase referinţe internaute”, iar Paul Cernat, studiul critic al lui Viorel Coman despre Fănuş Neagu. Povestirile magice, care oferă o „redesţelenire a lecturii” acestui scriitor „nedrept abandonat, celebrat formal şi analizat fragmentar”. Dumitru Avakian semnalează prezenţa lui Radu Lupu şi Daniel Barenboim împreună pe scenă, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, în timp ce Angelo Mitchievici analizează ecranizarea romanului Sunt o babă comunistă de Dan Lungu, în regia lui Stere Gulea: Estalgie şi puţină uitare. Din seria evocări: un interviu cu Veronica Focşeneanu Leviţchi, realizat de Lidia Vianu (Leon Leviţchi, cel mai bun anglist din România ar fi împlinit 95 de ani), şi un text al Simonei Vasilache despre regretata Constanţa Buzea. Din însemnările lui Livius Ciocârlie: „Delicateţea e o calitate feminină care se găseşte mai cu seamă la bărbaţi, şi anume ca expresie a efeminării, încât calitatea ei de calitate este de discutat”. Avanpremiere editoriale: fragment din Marile bucurii şi marile tristeţi de Augustin Cupşa şi din Cina blestemată de Ismail Kadare (traducere din albaneză de Marius Dobrescu).

Ca întotdeauna, revista România literară ne oferă un sumar cu atracţii de lectură diverse, dovedind că prestigiul brand-ului se îmbină excelent cu vitalitatea actualităţii. (G.G.)

© 2007 Revista Ramuri