Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Reiner Kunze

Traducere şi prezentare de Mircea M. Pop

 

Născut în 1933 la Oelnitz, în fosta RDG, ca fiu de miner, Reiner Kunze a studiat filosofia şi ziaristica în Leipzig.

Având probleme cu Stasi fiindcă îşi publică cărţile în RFG şi nu se înscrie pe linia ideologică a Partidului Comunist, ba dimpotrivă, literatura sa este critică la adresa regimului, este dat afară din Uniunea Scriitorilor din RDG şi i se interzice să mai publice. În 1977 reuşeşte să emigreaze cu familia în Germania Federală.

El scrie, de regulă, poezie scurtă, căutând să prindă esenţialul în doar câteva cuvinte. Poezia sa a fost tradusă până în prezent în 26 de limbi.

Reiner Kunze este membru în Academia de Arte Frumoase din Bavaria şi a obţinut mai multe premii, printre care: Premiul pentru Traducere al Uniunii Scriitorilor din Cehoslovacia, în 1968, Premiul pentru Cartea de tineret în 1971, Premiul pentru Literatură al Academiei de Arte Frumoase din Bavaria, în 1973, Premiul „Georg Trakl“ din Austria, în 1977.

Poeziile traduse mai jos fac parte din volumele Drumuri sensibile, Sonor care nu trece dincolo de pereţii camerei, Peste propria speranţă şi Singura viaţă a fiecăruia şi publicarea lor se face cu amabila aprobare a editurii S. Fischer din Frankfurt am Main, căreia atât redacţia, cât şi traducătorul îi mulţumesc pe această cale.

 

Refugiu în spatele refugiului

pentru Peter Huchel

Aici intră nepoftit doar vântul pe sub uşă

Aici

strigă numai dumnezeu

Nenumărate legături lasă el să se pună

de la cer la pământ

De pe acoperişul grajdului de vite gol

pe acoperişul grajdului oilor gol

ţipă din jgheaburi de lemn

firul de ploaie

Ce faci tu, întrebă Dumnezeu

Doamne, zic eu,

plouă, ce

să facem

Şi răspunsul său creşte

verde prin toate ferestrele.

Mică sonată de călătorie

Allegro vivace

Precum cocoşul ghemuit

prin gaura gardului, cu ciocul

la pământ, sprijinit

în aripi, aşa

mă înghesui eu

sub barieră

N-avui nimic la mine în afară de

foamea de lume

Boemia Moravia Slovacia – un fâlfâit de aripă

Ungaria al doilea, atunci

mă scuturai

mă întinsei

şi cântai

Şi fiindcă soarele nu răsări

ciugulii

o boabă

Nici în România nu creşte porumbul

în plisc

Adagio

Braşovul forjat

la piciorul Carpaţilor şi al

meu, eu

nu am voie mai departe

Nu, n-am frate la Bucureşti, doar

fraţi

Brâncuşi însă nu e pus la socoteală

Şi undeva sus soarele României, valută

forte, de necomercilizat contra

sentimentelor prieteneşti

Scherzo

Şapte zile de ploaie peste Bucureşti

Totuşi prietenii

rostogoliră un caş mare alb peste străzi,

lucitor –

un soare, bărbile

le ţinură drept umbrele

Toate trenurile sfârşiră în Praga

(În loc de trio)

Din vârful cuţitului gustarăm

brânză de oaie şi

versuri

brânza, prieteni, fu

sărată

Allegro ostinato

Mototolită, o

hârtie de un leu, turtită

în buzunarele întunecate ale României, schimbată

în ploaie, îmboţită

între căpşuni cât pumnul, găini (vii,

legate), trandafiri, usturoi, înghesuită

în troleibuzele bucureştene, care

sunt luate din mers precum

caii din stepă, pipăită

de degetele chelnerilor, poeţilor, degetele

miliţiei, ţinută

în mâinile fraţilor,

la căldura mâinii,

mă trezii restituit

patriei mele, controlat

de autenticitate, răsucit

de trei ori, totuşi

nerecunoscut şi

cu amprentele digitale secrete

ale noilor prieteni.

Dur

Dintr-o sută de germanişti iubeşte poezia unul

Potrivit ca germanist în afară de acesta nu-i nici unul

Ajutor de interpretare

În afară de acesta unul

nu iubeşte autorul pe nici unul.

In memoriam Johannes Bobrowski

Fotografia sa

pe stâlpul pentru reclame

Acum

Moştenirea literară

este asigurată, poetul

liniştitor de mort.

Ţie, în palton albastru

(pentru Elisabeth)

Din nou citesc de la început

rândurile casnice te caut

pe tine virgula albastră care

dă un sens vieţii

© 2007 Revista Ramuri