Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O nouă şedinţă a Comitetului Director

        

În ziua de 29 mai a.c. a avut loc o nouă şedinţă a Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, în cadrul căreia s-au discutat problemele curente ale Uniunii, precum şi proiectele pentru semestrul doi al acestui an.

S-a luat o decizie cu privire la depunerea la Arhivele Statului spre păstrarea permanentă a documentelor cu o vechime mai mare de 30 de ani.

S-a decis organizarea Festivalului Naţional de Literatură la Cluj-Napoca, în zilele de 5, 6 şi 7 octombrie.

Comitetul Director a decis să desemneze un comitet/secretariat pe lângă moderatorul Galei de Poezie, care să monitorizeze apariţiile notabile de poezie ale anului. Precum s-a mai anunţat, şi anul acesta Gala Poeziei Române va avea loc la Alba Iulia, pe data de 22 noiembrie. O zi mai devreme, tot la Alba Iulia, va avea loc şedinţa Consiliului U.S.R.

Un punct important pe ordinea de zi a şedinţei a fost discutarea regulii pentru decontarea finanţării revistelor U.S.R. de către Ministerul Culturii.

© 2007 Revista Ramuri