Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Nelinişti lucide şi constructive

        de Ştefan Vlăduţescu

Mai mult decât oricare dintre volumele de poezie anterioare ale lui Emilian Mirea, Poemele morţii prezintă o coerentă şi coezivă ideatică poetică. Situaţia lirică fundamentală a plachetei se defineşte prin aceea că eul poetic este preocupat de moarte în timp ce trăieşte. Astfel, moartea face ca viaţa să fie reflexivă.

Meditaţia asupra morţii se bazează pe ideea că viaţa este un neştiut fel de moarte: „o viaţă este/ tot un fel de/ moarte/ doar puţin/ întoarsă pe dos/ spre un fel/ de nu ştiu unde” („spre un fel”). Raţionamentul liric este tranzitiv: „o viaţă este tot un fel, de moarte”, prin urmare, moartea se constituie ca un întreg spectru de vieţi. Adică în timp ce o viaţă e un fel de moarte, moartea include toate felurile de vieţi. Această interferenţă permite ca, în viaţă, moartea să fie văzută fragmentar peste tot: în prezent, în trecut, aievea, în vis şi reverie, în concret, în abstract şi în simbolic. În linie metaforică, moartea se vede în natură: „pe câmp/ undeva în afara oraşului/ trăieşte un copac/ în formă de cruce/ l-am văzut primăvara/ (…)/ şi l-am văzut iarna/ când crucea e şi mai/ evidentă şi îngheţat㔠(„copacul în formă de cruce”).

Patru sunt atitudinile faţă de moarte: constatativă, interogativă, de perplexitate şi explicativă. Atitudinea constatativă constă în descrierea evenimentelor mortuare: „săptămâna trecută a murit un vecin/ era un om falnic care credea/ că va trăi mult/ scara blocului în care locuia/ părea o cazemată/ care însă nu l-a apărat/ de moarte” („cazemata”). Moartea ca supraconcept al vieţii este peste tot, prin casă, pe stradă, la restaurant, „o moarte frumoasă trece/ zilnic/ prin case şi pe strad㔠(„moartea e o femeie fără soţ”). Atitudinea interogativă apare în poezii precum „copacul în formă de cruce” („mă întreb dacă/ nu cumva/ Iisus e printre noi şi/ I se pregăteşte/ a doua Răstignire”) „disecţie” („mă întreb/ şi acum/ ce anume o ţine (moartea)/ în viaţă?...”). Atitudinea de perplexitate este o atitudine de mirare şi „ne-înţelegere”: „nu înţeleg de ce/ ne mândrim atât/ cu faptul că/ ne îmbrăcăm şi/ încălţăm cu/ piei de animale (?!)/ în fond/ nu facem decât/ să ne îmbrăcăm/ şi încălţăm/ cu moarte” („ne îmbrăcăm cu moarte”). Atitudinea explicativă face ca moartea să fie familiară şi instructivă: „moartea e dascălul tău/ exigent şi intolerant/ care te învaţă/ lecţia despre viaţ㔠(„în lumea duhurilor”). 

Anumite fapte ale omului acoperă fuga de moarte: „a plecat de acasă:/ să bea o bere sau/ să fugă de moarte” („fuga de moarte”). Controlând resorturile vieţii, moartea este şi blândă şi îngăduitoare, şi curtenitoare, şi de treabă, şi naivă: „moartea mea/ mă răsfaţ㔠(„în rime sau a-prioric”), „fugisem definitiv/ din viaţă/ (…)/ sigur că moartea nu/ mă mai poate găsi/ (…)/ dar spre seară/ (…)/ mă aştepta în dormitor” („spre seară”), „la crâşmă/ (…)/ moartea îl aştepta/ răbdătoare/ la uşă” („moartea aştepta la uşă”), „moartea îşi bea/ cafeaua cu lapte/ o voi păcăli puţin ” („după ora şapte”).

Fiind pretutindeni şi eternă, moartea trebuie acceptată resemnat: „sunt pregătit/ moartea poate veni/ oricând” („voi sta cu moartea la un pahar de tărie”).

Moartea survine pe cont propriu; totuşi, ea face din tot ce ne înconjoară, e unul dintre instrumentele sale. Totul lucrează pentru moarte. Inclusiv iubirea devine unealtă a morţii: „am văzut că tu eşti moartea/ care stă să mi se întâmple” („într-o noapte fără lună”). Aspect supraordonat al vieţii, moartea este naturală, firească, acceptabilă: „despre moarte numai de bine”, spune poetul.

Meditaţie aprofundată despre viaţă în termenii morţii, volumul Poemele morţii este remarcabil. Ceea ce se trasează, dincolo de versuri, este o poziţie lucidă, un surâs înţelept şi amar în faţa morţii.

Poetul Emilian Mirea arată că este capabil să interpreteze în cheie lirică evenimentele capitale ale vieţii. El construieşte şi transmite, totodată, idei poetice şi emoţii. Este calea, dintotdeauna, a liricii de altitudine.

 

© 2007 Revista Ramuri