Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Validări în Filiala Craiova a USR

        

În data de 17 noiembrie a.c. au avut loc reuniunile Comitetului Director şi al Consiliului USR. Cu acest prilej, între alte teme de actualitate ţinând de activitatea curentă a USR, s-a stabilit componenţa juriului pentru Premiile USR pe anul 2014 şi s-au votat propunerile Comisiei de validare privind primirea de noi membri. Membrii stagiari au devenit titulari în urma validării de către Consiliul USR.

Noi membri:

1. Cristian George Brebenel

2. Silviu Gongonea

3. Petrişor Militaru

4. Emilia Parpală

5. Matei Stăncescu

6. Emil Stănescu

7. George Toma Veseliu

Stagiari deveniţi titulari:

 

1. Elena Brădişteanu (2010)

2. Ion Catrina (2010)

3. Ion Hirghiduş (2010)

4. Nicolae Marinescu (2010)

5. Svetlana Moisenco (Iulia David)

(2010)

6. Cristian Nedelcu (2010)

7. Elena Buznă (2011)

8. Eleodor Dinu (2011)

9. Dan Eugen Dumitrescu (2011)

10. Cătălin Ghiţă (2011)

11. Marieta Marancea (2011)

12. Ion R. Popa (2011)

13. Mircea Pospai (2011)

14. Emil Sârbulescu (2011)

15. Teodor Preda (2012)

16. Gabriela Rusu-Păsărin (2012)

© 2007 Revista Ramuri