Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat al U.S.R.

        

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, întrunit vineri 19 decembrie 2014 sub conducerea preşedintelui Nicolae Manolescu, a avut ca ordine de zi, între altele: raporturile dintre USR şi revistele sale; legea timbrului cultural în stadiul actual; stabilirea calendarului principalelor evenimente ale USR în 2015, cuprinzând, între altele: Colocviul Naţional al revistelor de cultură, ediţia a II-a, Arad, 27-28 martie; Turnirul de poezie de la Balcic, dintre filialele Arad şi Chişinău, 12-17 mai; Festivitatea acordării Premiilor Uniunii Scriitorilor, 18 mai; Colocviul romanului românesc, Alba Iulia, 6-7 iunie; Festivalul de Literatură Chişinău/Orheiu Vechi, 9-11 iunie; Festivalul Naţional de Literatură FestLit Cluj, 1-4 octombrie; Gala Poeziei Române Contemporane, Iaşi, 26/27 noiembrie.

CD a reexaminat criteriile de acordare a indemnizaţiei de merit. L-a desemnat pe Mircea Cărtărescu, în unanimitate, candidat la Premiul Nobel pentru Literatură în 2015.

Luând act de unele încălcări ale Statutului, Comitetul Director a decis avertizarea preşedinţilor de filiale responsabili să restituie banii cheltui?i ilegal, în caz contrar, urmând a se proceda la suspendarea lor din func?ie. Analizând încălcarea de către revista „Secolul XXI” a Protocolului de colaborare cu USR din 1999, CD a decis denunţarea Protocolului.

În final, au fost aprobate solicitări ale filialelor USR Bucureşti, de Proză şi, respectiv, Literatură pentru copii, de achiziţionare a unor bunuri de inventar necesare desfăşurării activităţii.

© 2007 Revista Ramuri