Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Memoriile unei artiste (II)

        de Adrian POPESCU

Ileana Bratu, plasticiana cu idei novatoare, unde cibernetica și creația artistică  sunt într-o fericită vecinătate, autoarea zecilor de articole pe această temă, prin anii 1970, a visat să publice și un volum de memorii, la editura ,,Gallimard’’. Bursiera lui Jean Cassou, frecventatoarea seminarului lui Roland Barthes, are o bună primire în mediile intelectuale pariziene, este apreciată pentru creația sa plastică, sculptură ambientală, pictură, desene, unde originalitatea îi este remarcată. Obține premii, cronici favorabile la expozițiile deschise la Paris, Orleans, Varșovia, sau la Barcelona. Materia unui posibil volum, deocamdată dactilografiat, unde povestea curge, cu întoarceri în timp, din 1 ianuarie 1981, cu paranteze confesiv-proustiene, era pregătită pentru amintita, jinduita editură...N-a fost să fie...Cartea proiectată ar fi avut 1700 de pagini, eu am citit  doar primul volum.

 

O carte de memorialistică, organizată ,,cartezian“ în  capitole: Plecarea, Întoarcerea, Pregătirea, Iubirea, Enigma, Viața, Timpul. Nimic afectat, ci totul foarte firesc relatat, chiar dacă majusculele, conceptele ar putea da impresia de generalizare atemporală. Suntem spectatorii unor serii de experiențe formative, de fapt, unele senine, dar mai ales dureroase, un proces de clarificare, de descoperire a sinelui.

Colorat afectiv de melancolice retrospecții, scris direct în franceză, volumul se numește ,,A la recherche du bonheur“. Sugestia livrescă a titlului este evidentă. E o retrăire a unor etape foarte viu păstrate de memoria autoarei, fapte, locuri, personaje, de la iubiri devastatoare la mizeriile cunoscute ale dictaturii, birocrația, ideologia, frigul din case, cel din jur, lipsurile, toate explicate virtualului cititor occidental prin intermediul acestor memorii. Alternanța celor două lumi, aici-dincolo (de Cortina de Fier) unde Ileana Bratu trăiește câțiva ani, grație burselor obținute, nu contrastul brutal, teoretizat ca atare, maniheist, dintre Occidentul prosper, liber, și Răsăritul captiv ideologic comunismului, se impune, mai ales.

E o subtilă punere în pagină a diferențelor, care reies din cotidian. Frigul, lipsa unor materiale de calitate pentru desen, a țigărilor, a cafelei...Tonul e constatativ-resemnat, evenimentele din Polonia, Walesa, ,,Solidaritatea’’ sunt consemnate, dar nu e deplânsă, retoric, ineficient, pasivitatea românilor, doar sugerată fin. Textul, destinat lectorului occidental, nu devine pamflet politic, ci punere în paralelă a două lumi, de unde cititorul poate trage singur concluziile. Uneori, ca la lecția de echitație de la Vincennes, sunt descoperite înrudirile profunde ale omului de pretutindeni, dincolo de sisteme politice. Copilăria la țară, la Săliște, îi dă posibilitatea unui dialog familiar, de la egal la egal, cu maestrul de echitație. De altfel, observ că inteligența și firescul autoarei sunt extrem de cuceritoare, ele îi deschid, mereu, ușile simpatiei. N-am cunoscut-o pe autoare, prin redacțiile bucureștene ale anilor ’70, la ,,Amfiteatru“, să zicem, aș fi putut-o, de pildă,  întâlni, sau  prin atelierele unui Sorin Ilfoveanu, Sabin Ștefănuță, Horia Flămînd, prin care zăboveam, în descinderile mele bucureștene.

Destinat unei publicări, la ,,Gallimard“, caietul masiv, cu o copertă superbă, pentru visata carte, concepută de artistă, a ajuns la mine, prin intermediul unei rude a regretatei plasticiene.

Sunt pagini care nu ajung însă la explicația, fie ea și parțială, a eșecului unui destin artistic, frânt prea devreme. Sinuciderea artistei poate fi, simplificînd lucrurile, consecința unor presiuni psihologice obscure, interne sau\\și externe, ca și  rodul negru al unor călătorii latino-americane, cu stranii urmări, la templele aztece.

Pe scurt, paginile a ceea ce trebuia să fie un volum de memorialistică, cu iz proustian, conțin și enigma sau cifrul unei vieți, neobișnuite bineînțeles, care nu are, curios, în manuscrisul cercetat de mine cel puțin, nicio aluzie religioasă, doar afimarea non-existenței după moarte...

Sunt aici, pe lângă paginile drumului interior european, logic, format din întâlniri fericite, expoziții, cărți, și semințele negre ale unei inițieri, dincolo de logică, ascunse în coaja fructului exotic, amerindian. Moartea ca fascinație a inumanului, ca tentație de anhilare, aerul crud al unor desene ale autoarei de acolo provin, cred eu...Poate un editor curajos ar risca publicând ciudatul  manuscris al Ilenei Bratu, care face pasul tragic, de la jubilație  la autosuprimare.

 

© 2007 Revista Ramuri