Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Filiala Craiova a U.S.R. la Târgul de carte „Gaudeamus”

        

La Craiova a avut loc, în perioada 25 februarie – 1 martie 2015, cea de-a XIV-a ediţie a Târgului de carte „Gaudeamus”, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, prin Centrul Cultural Media şi Radio Oltenia Craiova. Manifestarea, devenită tradiţională în Bănie, s-a bucurat deopotrivă de atenţia editorilor şi a publicului cititor, demonstrând vigoarea ideii privind tipăritura pe suport de hârtie şi ataşamentul încă puternic faţă de carte. Cele peste 60 de edituri prezente au adus o mare varietate de titluri, iar reducerile de preţ au reprezentat o atracţie în plus. La rândul lor, cititori de toate vârstele, în număr de peste 13.000, unii dintre ei veniţi din judeţele limitrofe, au vizitat standurile din generosul spaţiu al Foaierului Teatrului Naţional „Marin Sorescu”. De remarcat că târgul nu a fost doar un bun prilej pentru achiziţia de carte, ci şi spaţiul a peste 80 de evenimente literar-culturale (dezbateri, conferinţe, lansări de carte, concursuri cu public etc. iar Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor a fost o prezenţă marcantă şi apreciată, prin activităţi numeroase şi diverse, de ţinută calitativă ridicată.

Preşedinţia de onoare a târgului şi premiu pentru atragerea publicului

Apreciind colaborarea, consultanţa de specialitate şi sprijinul din anii trecuţi în organizarea unora dintre evenimente, criticului literar Gabriel Coşoveanu, preşedintele filialei, i-a fost încredinţată preşedinţia de onoare a târgului. Acest fapt a însemnat şi o mai mare mobilizare a scriitorilor din filială în susţinerea manifestărilor. De asemenea, pentru a doua oară, după o primă experienţă la ediţia 2014, filiala craioveană a oferit un premiu special pentru stimularea vizitatorilor şi anume Trofeul Gaudeamus, constând dintr-o combină muzicală.

Dezbateri şi conferinţe

Împrejurarea generoasă a existenţei târgului de carte, cu un atât de mare număr de cititori, între care numeroşi studenţi şi elevi, precum şi majoritatea oamenilor de cultură din zonă, a fost cadrul cel mai potrivit pentru organizarea unor dezbateri, conferinţe, colocvii – pe teme de actualitate ale vieţii literare din ţară şi din zonă. „Ce mai e nou în literatură?”, „Cititul dăunează grav inculturii”, „Amprenta literaturii asupra educaţiei” au fost dezbateri care au suscitat interesul unui public numeros, de vârste, profesii şi condiţii sociale diferite, numitorul comun al ideilor vehiculate fiind acela că literatura se manifestă ca o respiraţie a realităţii, este puternic influenţată de aceasta şi îşi pune, la rându-i, amprenta asupra realităţii. O dezbatere interesantă a fost cea intitulat㠄Evenimentul editorial şi receptarea creaţiei”, care a avut ca invitaţi laureaţii 2014 ai Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, Nicolae Panea şi Traian Dobrinescu. Accentul dezbaterii a fost pe relaţia care se creează între scriitor şi cititor, evidenţiindu-se faptul că noutăţile de receptare nu sunt doar de la un om la altul, ci şi de la un moment la altul, cititorul schimbându-şi mult modul de receptare şi devenind adesea, pentru vremurile trăite, un coautor.

Numeroase lansări de cărţi

Cele mai multe evenimente organizate de filială, unele dintre ele în colaborare cu edituri din zonă, au fost lansările de carte. În total, pe parcursul celor cinci zile ale târgului, au fost lansate 34 de volume, cea mai mare parte aparţinând unor membri ai Uniunii Scriitorilor, dar şi unor tineri care acum îşi caută drumul spre afirmare. Cel mai tânăr autor, de exemplu, a fost Gabriela Pîrvulescu, de 9 ani, a cărei carte, Copilăria ca o poveste, a apărut la o editură craioveană. De cealaltă parte, prezenţa unor scriitori consacraţi, care şi-au lansat volume noi sau au vorbit despre cărţile confraţilor, a fost încununată de participarea la dezbateri a reputatului italienist Ion Pătraşcu, fondatorul Catedrei de limba şi cultura italiană de la Universitatea din Craiova, ajuns la venerabila vârstă de 94 de ani.

Mai multe edituri au adus în faţa cititorilor volume apărute în ultima vreme, despre care critici consacraţi şi-au exprimat opiniile.

Editura Aius a prezentat, între altele, volumele: Monograme. Configurări ale poeziei româneşti contemporane (Gabriela Gheorghişor), Încruntările mele amoroase (versuri, Constantin M. Popa), Şi urme vor rămâne toate (roman, Traian Dobrinescu) Corp transparent (versuri, M. Blecher, ediţie îngrijită de Petrişor Militaru), Nopţile mele, nopţi… (versuri, Aurelian Zisu).

La rândul său, Editura MJM a lansat cărţile Lacrimile lui Zamolxis (Mircea Pospai) şi Cum poate poezia să-mi spună adio (Toma Grigorie), iar Scrisul Românesc – Fundaţia Editură volumele Oglinda sinelui (Ana Hâncu) şi Descântecul ploii (Sorina Popescu).

Dintre multele noutăţi prezentate de Editura Universitaria în lansări de carte sau alte tipuri de evenimente sunt de reţinut: Studia linguistica et philologica in honorem Prof. univ. dr. Michaela Livescu (coord. Bădescu Ilona, Mihaela Popescu) Suprarealismul lui D. Trost (ed.Petrişor Militaru), Hippika. Calul in istoria omului (coord. Dana Dinu), Mari necunoscuţi ai culturii române. Recuperări (coord: Mihaela Albu, Codruţa Mirela Stănişoară, Camelia Zăbavă).

Au vorbit despre cărţi sau au participat la dezbateri critici literari, scriitori, profesori, între care Gabriel Coşoveanu, Gabriela Gheorghişor, Florea Firan, Gabriel Nedelea, Ion Munteanu, Aurelian Zisu, Constantin M. Popa, Nicolae Panea, Gabriela Rusu-Păsărin, Nicolae Marinescu, Petrişor Militaru, Elena Pîrvu, Dana Dinu, Mihaela Popescu, Maria Dinu, Camelia Zăbavă, Ion Buzera.

© 2007 Revista Ramuri