Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România (3 august)

        

La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte, Gabriel Chifu, vicepreşedinte, Mircea Mihăieş din partea Filialei Timişoara, Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti – Proză, Adrian Popescu din partea Filialei Cluj, Dan Mircea Cipariu, preşedinte Filiala Bucureşti – Poezie.

Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonţu, director economic, şi Ion Pahonţu, director administrativ.

Ordinea de zi a şedinţei:

Stabilirea membrilor juriului pentru Festivalul Naţional de Literatură FestLit, Cluj, 4-6 octombrie 2015.

Membrii Comitetului Director au votat în unanimitate pentru ca următorii critici literari să facă parte din juriu: Răzvan Voncu, Cornel Ungureanu, Daniel Cristea-Enache, Irina Petraş, Antonio Patraş, Gabriel Coşoveanu. Dl Leo Butnaru urmează să comunice cine va face parte din Juriu din partea Filialei Chişinău.

Stabilirea premiului Filiala anului oferit în cadrul Festivalului Naţional de Literatură FestLit.

Se stabileşte şi se votează în unanimitate ca la această primă ediţie premiul Filiala anului să fie acordat Filialei Cluj.

Dl Varujan Vosganian, dl Dan Mircea Cipariu şi alţi membri ai Comitetului Director propun ca Regulamentul de acordare a acestui premiu să aibă în vedere criterii de acordare precum: organizarea de manifestări literare, calitatea lor şi a participanţilor etc.

Stabilirea Calendarului evenimentelor din această toamnă.

Membrii Comitetului Director au primit informaţii despre următoarele evenimente culturale ce vor avea loc în semestrul II al acestui an:

01-02 septembrie – Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia;

09 septembrie – Vizita unei delegaţii de scriitori chinezi ;

24-27 septembrie – Festivalul de Literatură, Chişinău;

04-06 octombrie – Festivalul Naţional de Literatură, FestLit, Cluj;

20-21 octombrie – Simpozion revista ORIZONT – 25.

Se stabileşte ca următorul Comitet Director să aibă loc în data de 31 august 2015.

Informare privind cererea de chemare în judecată a U.S.R. de către dl Cristian-Gheorghe Popescu, care solicită anularea unor articole din Statutul U.S.R.

Dl Cristian-Gheorghe Popescu ne dă în judecată solicitând:

– Anularea prevederilor art. 20, art. 25 lit. a şi art. 61 din Statutul U.S.R.

– Anularea prevederilor art. 16, art. 17, art. 20 lit. a, art. 27 şi art. 48 din Statutul U.S.R., invocând că U.S.R. este asociaţie profesională ce funcţionează conform prevederilor OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

În realitate, Uniunea Scriitorilor din România nu funcţionează după această ordonanţă.

Art. 85 din această Ordonanţă prevede: „Persoanele juridice de utilitate public㠖 asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”

Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată şi a primit utilitatea publică prin Decretul nr. 267 din 1949, unde se precizează că Organizaţia Scriitorilor din Republica Populară Română se dizolvă şi patrimoniul trece asupra Uniunii Scriitorilor din R.P.R., care devine automat în 1990 Uniunea Scriitorilor din România.

Dosarul are termen de judecată în data de 3 septembrie 2015.

Informare privind finanţarea revistelor (Legea nr.136/2015 şi Normele metodologice emise de Ministerul Culturii).

Diverse:

– Discutarea solicitării revistei Antiteze din Piatra Neamţ pentru acordarea egidei U.S.R.

Membrii Comitetului Director decid ca pentru o perioadă de timp să nu se mai acorde egida U.S.R.

– Stabilirea raporturilor de colaborare cu Editura Cartea Românească.

– Informare privind o solicitare a dnei Carolina Ilica.

– Discutarea unei propuneri de revizuire a Statutului făcute de dl Vasile Farago.

Comitetul Director constată că observaţiile dlui Vasile Farago sunt nefondate şi nu se bazează pe informaţii corecte.

© 2007 Revista Ramuri