Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O scriitoare nedreptățită

        de Gabriel Dimisianu

Am în față volumul Mașina de fugit în lume al regretatei Bianca Balotă, publicat recent în seria „ediții definitive” inițiată de Euro Press Group. Urmează să apară, în aceeași serie, și un al doilea volum al Biancăi Balotă,  amândouă însumând principalele scrieri ale acestei prozatoare cu prezență discretă, componentă a generației mele. A stat  retrasă, de bună voie, în umbra lui Nicolae Balotă, marele cărturar mărturisind recent, într-o împrejurare publică, regretul de a fi acceptat automarginalizarea literară a soției sale, de a nu fi făcut tot ce depindea de el pentru ca scrierile ei să fie  mai bine cunoscute, pe măsura valorii lor.

În ceea ce mă privește, am luat  târziu act de manifestarea Biancăi Balotă ca scriitoare, când am dat, prin reviste, peste niște fragmente de proză semnate de ea. Și le-am citit, recunosc, dintr-o curiozitate mai mult mondenă decât literară. Știam că autoarea lor, frumoasa tânără soție a lui Nicolae Balotă, este redactor de editură  (la „ESPLA”), că lucrează acolo în echipa condusă de Mihai Șora, că redactează cu acribie  aparițiile din BPT, dar nu știam că este ea însăși scriitoare. Am aflat acest lucru  dând întâmplător peste textele ei din reviste, cum spuneam. Narațiuni  bine conduse, scrise cu aplomb stilistic, cu evidentă îndemânare de a evoca și portretiza. Nu-i citisem însă cărțile (un volum de nuvele  îi apăruse încă în 1969), pentru a-mi face o idee mai concludentă despre subiectele și temele ei, despre lumea pe care o înfățișa. Pentru că înfățișa o lume, lucru de care îmi dau seama abia acum, după lectura volumului antologic  Mașina de fugit în lume. Ar fi trebuit să-i citesc  cărțile și nu am făcut-o, am tot amânat.  Criticii comit  astfel de injustiții și li se întâmplă, precum în cazul de față, să nu le mai poată repara la timp.

Volumul apărut acum -  postum, din nefericire -,  o reprezintă bine pe Bianca Balotă, cu texte care o definesc sub aspectul stilului și al universului propriu de trăiri omenești. Cele câteva nuvele din prima secțiune, grupate sub titlul uneia dintre ele (Mașina de fugit în lume) sunt toate structurate de tema trecerii de la copilărie la adolescență, ca și a relațiilor dintre părinți și copii. Eroina, aceeași în toate nuvelele, înregistrează cu acuitate și lucid ce se petrece cu ea și în jurul ei, în mediul formativ tipic transilvănean, caracterizat prin austeritate, prin respectarea regulilor, a ritualurilor, a convențiilor vieții de familie. Recunoaștem Brașovul pe care altădată îl evocase, din aceeași perspectivă a juvenilității, un Pericle Martinescu, în romanul  Adolescenții de la Brașov, dar fără euforiile, fără despletirile lirice ale aceluia. Aici, la Bianca Balotă, avem notarea exactă a întâmplărilor, a stărilor morale (și umorale), de o expresivă lapidaritate și directitate:

„Diminețile făceam exerciții la pian. Eram singură acasă. Când mă opream, mă duceam să privesc pe fereastră, pădurea neagră de peste drum, bătrână și deasă, plină de veverițe. După masă venea profesoara, dar nu de ea mă temeam, ci de mama. Tata tăcea. Aveam cu el o relație politicoasă în aparență, în fond încordată și atât de complicată.

Nu regretam nimic. Aveam conștiința limpede a dreptății împlinite, bucuria aspră, lipsită de frăgezimi, orgolioasă și puțin fățarnică a justițiarului, dar asta nu-mi elibera sufletul de membrana subțire și rece a unei tristeți mărunte și rezistente care mă însoțea de atunci ca o neînsemnată, aproape insesizabilă durere de dinți“.

Relațiile de familie, familia ca redută și ca simbolic centru  al lumii, al lumii dinainte de comunism, constituie materia micului roman Străbunica Hedviga, din secțiunea a doua a volumului  editat de  Euro Press Group. Memorabil este personajul-pivot, străbunica Hedviga, figura dominantă și dominatoare  a clanului Mețienilor, apărătoare prin generații a ordinii în familie și în casa de pe  Dealul Feleacului, a ceremonialului zilnic familial, a rosturilor îndătinate ale femeilor, bărbaților, copiilor. Energica, autoritara, vitala străbunică girează și ocrotește  condiția de normalitate  a vechii lumi până ce aceasta se năruie sub loviturile ucigătoare ale istoriei de după al doilea  război mondial. Familia Mețienilor este  alungată din casa-cetate de pe Feleac, fără a fi și Hedviga de față la cumplita întâmplare căci moare, parcă presimțind-o, cu câteva zile mai înainte. Cel mai tânăr vlăstar al familiei, Magdalena, pătrunde în lumea nouă unde, pentru a supraviețui, i se pretinde să se conformeze imposturii, să scrie reportaje mincinoase, pentru că este ziaristă, să se adapteze  firii unei lumi cu totul altfel decât aceea din care provenea. Întrebarea ei din final, „ce să fac eu acum?», nu primește în carte un răspuns categoric, explicit, cum  nici viața însăși nu i l-ar  fi putut da în acel moment. Dincolo de problematica morală a romanului, cititorul are de urmărit, și de admirat, stilul fără cusur al Biancăi Balotă, frazarea  amplă, bogată, mereu sugestivă. O revelație.

 

© 2007 Revista Ramuri