Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicate U.S.R.

        

Joi, 5 noiembrie, Uniunile de Creatori care fac parte din ANUC, aşadar şi Uniunea Scriitorilor din România, au fost decorate de Preşedintele României cu Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de „Ofiţer“.

*

Marţi, 3 noiembrie, a avut loc sedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România. Au fost prezentate rapoarte privitoare la Festivalul Naţional de Literatură de la Cluj şi la Festivalul de Literatură de la Chişinău. Au fost prezentate, de asemenea, informări referitoare la încheierea lucrărilor Comisiei de Validare, la reguli de acordare a Premiilor Filialelor, la starea financiară a U.S.R., la procesele existente pe rolul unor instanţe judecătoreşti, la contractul de închiriere a Casei Vernescu şi la datoriile restante pe care U.S.R. le are faţă de unele firme. Ca urmare a aplicării Legii finanţării de la buget a publicaţiilor A.N.U.C., Comitetul Director al U.S.R. a supus dezbaterii un set de criterii de funcţionare şi finanţare a fiecărei publicaţii. Au fost discutate şi alte probleme curente.

© 2007 Revista Ramuri