Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

        

Urmare a înmultirii atacurilor de tot felul, a calomniilor si dezinformarilor din spatiul public la adresa Uniunii Scriitorilor din România si a conducerii ei, facem cunoscute urmatoarele:

Conform Art. 9 b), Cap. 3 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, calitatea de membru U.S.R. înceteaza în urmatoarele cazuri: „prin excludere, pentru încalcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale si de imagine grave”.

Conform Anexei 4, Art. 6 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere „poate propune sanctionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încalcari grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap. 1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale si de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sanctionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoana/ denigrare/ injurii la adresa U.S.R”.

Conform Art. 9 b), Cap. 3 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, „Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere, care functioneaza conform Regulamentului propriu”.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a decis în reuniunea din 10 decembrie 2015 sa fie publicat urmatorul avertisment: în cazul în care un membru al U.S.R. va ataca neîntemeiat U.S.R. ca institutie sau va aduce atingere demnitatii colegilor lui din U.S.R., prin atac la persoana, denigrare, injurie în spatiul public, asociere la campanii denigratoare, Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere va propune, conform Statutului, sanctionarea sau excluderea sa din U.S.R.

© 2007 Revista Ramuri