Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Fotografia în oglindă

        de Varujan VOSGANIAN

(Fragment din romanul Cartea Șoaptelor)

 

Și, totuși, cavoul familiei Seferian, unde aveau loc discuțiile de taină ale Consiliului Parohial, nu era cu totul gol. În sâmbăta învierii, dimineața, după ce cu o seară înainte, de Paștele Morților, treceam toți, în curtea bisericii, pe sub un cufăr înveșmântat în flori care întruchipa un fel de înmormântare a lui Iisus Hristos, mergeam la cimitir pentru a ne aminti și de ceilalți morți ai noștri. Familiile se risipeau pe la morminte, așteptând preotul care rostea rugăciunea pentru fiecare, împărțind helva făcută din griș amestecat cu nuci prăjite, acoperită de o pulbere maronie de scorțișoară, și turnând câteva picături de vin pe pământul din jurul crucii, nezvântat încă după ieșirea din iarnă. Noi, copiii alergam pe alei, rostogolind castanele sau nucile găsite, de peste iarnă, în frunzișurile mucede. Ne opream, pândind, nedumeriți, cum părintele, împreună cu Arșag, clopotarul, rostesc rugăciunea în fața cavoului lui Seferian. Atunci nu știam încă de ce, dar simțeam că cei care se apropie o fac cu oarecare stinghereală. Bărbații se așezau în semicerc, în spatele preotului, ascultând în liniște. Nimeni nu împărțea helva, nimeni nu vărsa vinul roșu în frunzele mucede sau, dacă Paștele se nimerea în martie, de-a dreptul în zăpadă.  Nimeni nu vorbea, nu plângea, la sfârșitul rugăciunii își făceau cruce și se îndepărtau. Și întotdeauna, în scrisoarea lungă pe care bunicul  o scria surorii lui, la Buenos Aires, și pe care mi-o dădea s-o vâr în plic, adăuga, la sfârșit, următoarele rânduri, aceleași de fiecare dată: „Spune-le, lui Eduard și părinților lui, că am fost și anul ăsta. Dumnezeu să-l odihnească.”

După plecarea preotului și risipirea celorlalți, care erau întotdeauna numai de parte bărbătească, Arșag, clopotarul, rămânea la urmă. Intra în cavou, rămânea acolo o vreme, apoi ieșea, făcând ochii roată împrejur.

În cavou, așa știam, nu era înmormântat nimeni. Bătrânul Seferian plecase de mult în Argentina, cu toată familia. Arșag nu era iute în mișcări. De aceea, el, clopotarul și vânătorul de păsări, nu reușea niciodată să tragă frânghia atât de repede încât să prindă păsările în capcană, cât încă mai ciuguleau grăunțele. Picioarele lui se mișcau, în timpul mersului, greu și larg, unul lângă altul și tot așa mâinile pe lângă trup. Ele erau legate, parcă, de frânghiile unui clopot. Era ca o marionetă ciudată care nu era trasă de păpușarul ei, ci își trăgea singură sforile, la capătul cărora, atunci când păpușarul cel nevăzut se odihnea, lega clopote, pentru ca marioneta cu chipul bătrân să nu vadă sforile căzând și să nu se elibereze. Astfel încât atunci când Arșag închidea, cu aceeași încetineală, ușa cavoului după dânsul, aveam timp să zăresc, în întredeschiderea ei, una din frânghiile care-i legau mișcările și i le încetineau: o dâră de lumină.

Lumina mi-a dat curaj. Așadar, am intrat și am privit. Aerul era rece și nemișcat. Umbrele jucau pe pereți ca niște ghemotoace de noroi aruncate de un negustor de chirpici, cu mințile rătăcite. Ar fi trebuit să-mi fie frică. Dar chipul din fotografie, chiar dacă solemn, era blând. Un bărbat înalt, drept în uniforma sa albă, cu epoleți și cu tot felul de fireturi. Fotografia nu era prea mare și, după contururile nu prea limpezi, se vedea că fusese aleasă în grabă, mai ales pentru ceea ce însemna decât pentru ceea ce arăta.

În Cartea șoaptelor, fotografiile țin adesea locul oamenilor vii. Cum secolul douăzeci a retezat prea multe vieți și prea în grabă, oamenii nu reușeau să așeze în fiecare clipă, cu exactitate, morții cu morții și viii cu viii. În acel secol moartea a luat omenirea prin surprindere, mai mult decât oricând înainte. Armenii, așezați în cercul lor împuținat, atunci când dispărea câte unul și pentru a nu destrăma cercul, așezau în locul lui o fotografie.

Armenii copilăriei mele trăiau mai mult printre fotografii decât printre oameni.

Printre ei, și această fotografie care, în mod straniu, în cimitirul armenesc din Focșani, ținea loc nu numai celui viu dar și celui mort. Față de care Arșag, clopotarul, se arăta mai grijuliu decât cu oricare altul dintre pomeniții săi.

În cutia noastră cu poze am găsit una asemănătoare. Așa am înțeles că cea din cimitir era mărită de bunicul după poza cea mică și, de aceea, cu trăsăturile mai limpezi. Pe spate era scrisă, cu dedicație, semnătura ușor descifrabilă: Onik Tokatlian. Iar dedesubt: pornind spre Odessa, 10 aprilie 1944.

Pentru a spune, însă, povestea acelui om a cărui fotografie ședea, la cimitirul armenesc, așezată cu pioșenie pe o policioară deasupra căreia ardea neîncetat, prin grija lui Arșag sau a oricărui se nimerea, candela neadormită, ar trebui să adaug povestea unui alt om, pe care nu-l veți găsi în nici una din cutiile cu poze ale bătrânilor armeni ai copilăriei mele: Mesia Khacerian.

Nu am reușit să găsesc nici mai tîrziu vreo poză a lui Mesia Khacerian din vremea aceea, a anilor Ž40. Am căutat cu îndârjire, căci el nu poate lipsi din Cartea șoaptelor. Pentru că datorită lui și a altora ca el, această carte s-a trăit înainte de a se scrie și, mai ales, s-a citit în șoaptă.

Rar un nume mai frumos ca acesta. Mesia înseamnă, în armenește, tot atât cât înseamnă, pentru oricine e dispus să înțeleagă, în românește sau în orice altă limbă creștină. Khaci înseamnă, în armenește, cruce. S-ar cuveni așadar să-l numim pe Mesia Khacerian drept Mesia al crucii. Tragică ironie căci, de fapt, Mesia s-a așezat, din tinerețe, de partea Anticristului.

Am găsit abia de curând o fotografie a lui Mesia Khacerian. Șade la un colț de masă, alături de baritorul David Ohanesian și de graficianul Cik Damadian și privește cu o căutătură piezișă spre Martiros Sarian, marele pictor venit în vizită în România. Atent și viclean, cu buzele strânse. E deja bătrân, îți spui, căci are părul complet albit.

Și ce dacă, mi-ar fi spus bunicul meu Garabet, ridicând din umeri cu dispreț în fața acestui chip și rostindu-i numele cu jumătate de gură. N-ai de unde ști, după albeața părului, ar fi spus și alții care se fereau din calea lui, dacă e tânăr ori bătrân. Mesia are părul așa de când îl știm, a albit cu totul în pușcărie, așteptându-și moartea. Care n-a venit pentru el dar, îndrăgindu-l,  s-a dovedit răzbunătoare față de alții.

Povestea aceasta, anume ceea ce îi lega pe Onik Tokatlian și pe Mesia Khacerian, de ce primului i se aprindea candela deasupra fotografiei, spre pomenire, iar celuilalt îi dispăruseră toate urmele din cutiile cu fotografii ale bătrânilor armeni, este una dintre cele fără de care Cartea șoaptelor nu poate fi înțeleasă. Rugăciunea tăcută a bărbaților din cimitirul armenesc din Focșani, scrisorile către Argentina, cu finalul lor laconic, privirile roată ale lui Arșag, atunci când ieșea din cavoul lui Seferian, trăgând după el, ca o frânghie de clopot, dâra de lumină, nu pot fi înțelese fără această imagine semeață a lui Onik Tokatlian, comandant de cursă lungă, încărcat cu decorații și fireturi, și fără părul cel alb al lui Mesia Khacerian.

Fiecare dintre ei a ales, în felul său, moartea, iar moartea a ales între ei, iubind, în felul ei, pe fiecare.

Onik Tokatlian s-a născut la Brăila. Părinții lui veniseră în România după masacrele de la Adana, din vremea sultanului Abdul Hamid. A căpătat o educație aleasă, dar severă. A terminat Liceul german și Școala de ofițeri de marină. Armenii sunt popor al pământului. Din vechime ei au privit cu neîncredere spre popoarele mării și nu s-au încumetat să înfrunte marea decât pentru a lega între ele două țărmuri. Cu excepția unei scurte perioade, din timpul regatului Ciliciei, când și-au construit corăbii de lemn cu care au străbătut Mediterana, armenii au privit marea mai degrabă ca pe un drum al deznădejdei, al ultimei șanse. Așa trebuie s-o fi privit bunicul meu, Setrak Melichian, ajuns prea târziu în golful de unde vasele franceze i-au preluat pe ultimii luptători de pe muntele Musa, și tot așa, străbunicul meu Ohanes Terzian, înainte de a se prăbuși, cu fața în jos, pe puntea vasului care tăia Bosforul către portul Constanța, despre care nu știa decât că e mai primitor pentru apatrizii cu pașaport Nansen, decât oricare altul.

Onik Tokatlian a fost un om al mării. A străbătut Mediterana, pe urmele strămoșilor săi cilicieni, a dus și a încărcat mărfuri de la Constanța spre Constantinopol, Pireu, Triest sau Marsilia. Dar în clipa în care marea a devenit din nou ultima șansă, Tokatlian a lăsat drumurile comerciale și a preluat o navă care efectua transporturi militare pentru frontul de est. Comandant al navei „Ardealul”, a participat la operațiunea care s-a numit „60.000”, evacuarea, adică, a militarilor români încercuiți în Crimeea. A primit numeroase decorații românești, dar și Crucea de fier, semnul de recunoștință al Germaniei.

În schimb, Mesia Khacerian nu făcuse vreo școală. Era copilul unor imigranți care nu putuseră să-l dea să învețe decât două-trei clase primare, amestecate printre școlile românești și armenești din Constanța. Îl dăduseră ucenic la un atelier de cizmărie și asta rămăsese Mesia, dincolo de toate funcțiile cu care îl împăunase apoi istoria, cizmar. Pe când în Constanța, oraș viu și pestriț, lumea amestecată a portului, atâta negustorime, ofițerime, avocați, contabili care țineau registre mari scrise cu roșu și albastru, dăscălimea liceului Mircea cel Bătrân și intelectualitatea cafenelelor batjocoreau prin redingotele și uniformele lor, prin buzunarele căptușite pe dinăuntru cu bancnote ori zornăind de monezi de aur, prin fumul trabucelor și prin gesturile largi de a-și ridica pălăria la plimbarea de seară pe faleză și recunoscând, astfel, pe alți purtători de redingote și de buzunare căptușite, ei bine toți aceștia îl batjocoreau în fiecare clipă pe cizmarul plăpând care căra desaga cu pantofii proaspăt pingeliți la mușterii care nici nu catadicseau să ridice ochii spre el și să-i mulțumească.

Mesia nu își imagina o lume mai bună. El imagina o lume răzbunătoare. De aceea, intră în Partidul Comunist și fu, în condiții de ilegalitate, unul din activiștii săi harnici. Când ajunse șeful cadrelor Securității județului Constanța, Mesia Khacerian își revărsă cu voluptate setea de răzbunare asupra lumii care, ce-i drept, fără s-o știe, îl batjocorise. Ceea ce, cu atât mai mult, merita pedepsită, căci, mai rău decât batjocura pe care o simțea usturătoare când ședea ghemuit pe treptele casei lui Manissalian de pe faleză și privea, pe Mesia îl durea indiferența acelei lumi pentru care el, Mesia, nu valora nici măcar cât o încrețitură pe care să merite osteneala s-o netezești. S-a răzbunat metodic pe uniforme și pe redingote,  a risipi bancnotele și bonurile de tezaur, a smuls podelele, a scos cahlele din sobe și faianțele de pe pereți, a scotocit prin sertare și răvășit cărțile din biblioteci, a pus salahori să sape prin curți și să golească magaziile de lemne în căutarea monezilor de aur, a golit casele cele mari, aruncându-i pe proprietari în stradă. Și totul, evacuarea caselor, arestările, interogatoriile și torturile, se făceau numai noaptea. Atunci când frica, amestecată cu buimăceala și cu întunericul, năștea spaime și mai mari. Și, mai ales, văzându-l pe omul acela șchiop și cu părul alb care altminteri i-ar fi dat un aer de sfințenie, dar care, în împrejurările acelea, nu era decât încă un motiv de spaimă, văzându-l, așadar, pe Mesia, știau că nu mai e scăpare. Unii încercau să-l înfrunte cu privirea, să pară nepăsători în fața odăilor răvășite, în fața așternuturilor răscolite și a podelelor dezghiocate. Dar sudoarea ieșea prin crăpăturile minții și atunci lui Mesia îi venea uneori să se apropie și să ia pe vârful degetelor picăturile acelea și să le guste. Dulci, cu siguranță, i s-ar fi părut, ca mierea.

Casa lui Manissalian, pe treptele căreia stătea ghemuit, privind plimbările redingotelor și rochiilor plisate pe faleză, fusese demolată. Oricum, treptele i-ar fi fost deja nefolositoare. Acum se plimba el însuși pe faleză, urmat de doi bărbați în haine de piele. Lumea se dădea deoparte, privindu-l cu teamă. Răzbunarea mergea înaintea lui, precum cântăreții de flaut înaintea regilor. Unii îl știau după înfățișare, alții numai îl bănuiau, văzându-i mersul șchiop și părul alb, ca o aură nemeritată. E Mesia, șopteau și adăugau astfel spaima lor cea nouă în Cartea șoaptelor, atât de plină de spaime. Mesia, vestitorul unei lumi întunecate.

Spre deosebire de Mesia, Dinar Marcarian absolvise liceul la seral și era secretarul Școlii Armene din Constanța. Avea o figură blândă și voce moale. Deși a ajuns mai târziu general  în cadrul Securității și a reprezentat o vreme România comunistă pe lângă instituțiile Națiunilor Unite de la Geneva, și-a păstrat aceeași blândețe neobișnuită pentru oamenii în mijlocul cărora trăia și pentru lucrurile de care afla sau pe care era pus să le facă. În Cartea șoaptelor veți găsi tot felul de personaje; unele trec fără nume și fără chip, personaje colective, adesea abia tărându-se sub povara desagilor sau a armelor, dar părând, totuși, încolonați fiind, a avea un mers ordonat și ritmic, fără început și fărăsfârșit, degajând, tocmai de aceea, o anumită tristețe resemnată. Personajele colective au purtat pecetea secolului al douăzecilea. Din cauza războaielor, dictaturilor, deportărilor și masacrelor, partea comună a biografiilor precumpănea asupra deosebirilor.Sunt și personaje care au ieșit din rând, din cei care au dat mai multe ordine decât au primit și, în consecință, au avut parte de mai puțină suferință decât au răspândit în jur. Dacă ar fi să vorbim, însă, doar despre armenii din Cartea șoaptelor, atunci Dinar Marcarian se deosebește de cel puțin două ori. Întâi că odată ajuns ofițer de Securitate și-a schimbat numele în Ion Moraru – ceea ce armenii nu prea făceau – și, în al doilea rând, pentru că a apucat să trăiască dincolo de secolul lui, până în mileniul cel nou, pe jumătate orb și retras într-o casă la marginea Bucureștilor, în comuna Pantelimon, dar având, totuși, încă atâta putere de a se reîntoarce, înainte de a muri, la numele lui armenesc, care i-a și fost săpat pe piatra de mormânt.

Acum suntem, însă, abia în 1944. Mesia Khacerian și Dinar Marcarian tocmai fuseseră arestați de Siguranță. În spatele Școlii Armene, acolo unde Dinar făcea treabă de secretariat, se găsea un depozit german de muniții. Dinar făcu rost de planurile depozitului și, pentru ca totul să sară în aer, găsi că e locul cel mai nimerit să așeze bomba. Mesia plecă la București să facă rost de explozibil. Tot ce am putut afla, mergând pe urmele lui Mesia, purtând încă părul negru și des, dar mai greu de urmărit pentru că picioarele îi erau încă sănătoase și mersul zvelt, este că s-a întâlnit cu un personaj pe care l-a numit Dușa și care i-a dat o geantă cu toate de trebuință pentru a fabrica bomba. Mai târziu, au aflat că totul li s-a tras de la acel Dușa, care fusese arestat la București. Dinar a mărturisit și a fost condamnat la închisoare. În Mesia, ura era mai puternică decât durerea. El rezistă torturilor, fără să recunoască nimic. De pe urma caznelor, părul îi albi complet și rămase șchiop pentru tot restul vieții. Prea puțin mai conta atunci pentru el, căci restul vieții i se prevestea a fi foarte scurt. Mesia Khacerian fu găsit vinovat de sabotaj și condamnat la moarte. Dar cu puțin înainte de executarea sentinței, armata română întoarse armele, la 23 august 1944, și Armata Roșie, cel puțin pentru Mesia Khacerian, se dovedi eliberatoare. Mesia ieși în lume cu această nouă înfățișare, ușor de recunoscut, dar neînduplecat și de aceea imposibil de ocolit. El participă la formarea structurilor Securității Statului în Dobrogea, recrutând oameni asemenea lui, care să urască și care să se hrănească din frica răspândită în jur.

În aceleași vremuri, Onik Tokatlian își scotea de pe piept Crucea de fier, primită cu scurt timp înainte de invadarea țării de ruși, și o adăpostea în sertar, alături de Coroana României și de Virtutea Militară, pe care le dobândise pe frontul de răsărit, unde transportase arme și de unde, în primăvara anului 1944 evacuase, de-a valma, soldați și ofițeri români, slovaci și germani  precum și material de război din încercuirea armatei sovietice. După încheierea războiului, Onik Tokatlian se reîntorsese la marina comercială, acoperind ruta de la Constanța, prin Mediterana, spre Marsilia. Dar, ca și pentru mulți alții, războiul nu se încheiase și el continua să-i salveze pe cei încercuiți. Războiul nu se mai purta între națiuni și armate, acela, într-adevăr se încheiase. Prea scurt, însă, pentru câte motive îl făcuseră să izbucnească. Unde națiunile nu se mai războiau între ele, trăgându-și sufletul după război, începeau să se războiască oamenii aceleiași națiuni. În locul obuzelor ucideau cuvintele. Rece și nemilos, se lăsa peste Europa un alt război, în care cel mai mare ucigaș era cuvântul.

Lumea negustorilor de orice fel se găsi lipsită de apărare. Mărfurile se găseau tot mai greu, bursele gâfâiau, banii de aur începuseră să se afunde, ascunși în pământ, în tencuială, sub podele, strecurați noaptea și sub jurământ, precum șarpele casei. Banii de hârtie se făceau tot mai mari și mai frumos colorați, dar cu atât mai lipsiți de valoare. La Constanța, oamenii lui Mesia Khacerian amenințau. Ei puteau fi recunoscuți după hainele de piele, după umflătura din dreptul șoldului, acolo unde își purtau teaca pistolului și după umbrele care erau mai lungi decât ale celorlalți oameni. Cu portul tot mai pustiu, cu macaralele nemișcate în așteptarea unor vapoare care nu mai veneau, cu mărfurile rechiziționate, cu vitrinele deja cenușii, presărate cu o altă cenușă, a unui război care începuse după alte reguli, dughenele clipeau tot mai încet, până când storurile se lăsau pentru totdeauna. Prin geamurile crăpate vânturile mării șuierau nestingherite, lacătele rugineau, pecetluindu-se, negustorii se împuținau în întunericul dughenelor, se uscau în cochiliile lor, unde doar casele de bani, chiar pustii și cu mecanismele desferecate, mai aminteau de strălucirea de odinioară. În câțiva ani magazinele s-au închis, au fost radiate din evidențele comerciale, în locul lor au apărut altfel de magazine, triste, sărace și fără nume sau numite, pur și simplu: „Pâine”, „Tutungerie”, „Alimentară”, „Textile” sau, ca să nu nască vreo obligație pentru vânzător sau vreo speranță pentru cumpărător, doar atât „Magazin”. Altfel decât numele grozave ori sprințare, vanitoase și exotice, cu vitrine frumos colorate și cu caldarâmuri sclipitoare, acoperite adesea cu covoare groase aduse din Karabagh ori Buchara. Firmele adunau mai toată Arca lui Noe: „La Curcanul”, a lui Zadig Tațichian, „La Tigru”, a lui Agop Kazazian, „La Elefantul”, firma cea mare cât un cat a lui Piuzant Sahabian, „La leul de aur” a lui Chircor Siropian, „La Furnica” a lui Ovanez Daghlarian, „La Papagal” a Mariei Grigorian, „La Porumbelu”, a lui  Bedros Ghimindirian, „La Barza” a lui Levon Horasangian, „La Cămila” a lui Pilibos Kevorkian, „La Cocoș” a lui Manuc Ovanesian, „La Căprioara” a lui Agop Apcarian, „La Vulturul” a Mariei Levonian sau „Zimbrul” lui Onic Kazazian. Firmele negustorilor armeni însemnau o călătorie fără sfârșit pe drumurile Orientului: „La India”, te poftea dugheana de coloniale a lui Ervant Krikor, „La Egipt” ispitea, tot printre coloniale, Micael Arichian, „La Bosfor” amintea Chircor Diarbechirian sau „La Caucaz” , Aram Mariginian. Și, mai apoi, „Arabia” – Nișan Ovanisian, „La Buhara” – Nubar Papazian, „La Ceylon” – Dicran Balian. Călătoria mergea nu doar pe cărările, dar și pe nadirul Orientului: „La Luna” a lui Mardiros Zacarian, „La Venus” a lui Nazaret Aramian” sau, mai depărtată decât toate, „La Planeta Jupiter” a lui Mihran Dobagian. Și altele, lăudăroase, cu arome învăluitoare și zâmbete alunecoase: „Ideal”, promisiunea lui Hapet Kasparian, „Ceasornicăria Elvețiană” a lui Sarchis Boghosian, „Coafor Elita” a lui Suren Abramian, „La Cavalerul Șic” alui Armenac Silvian, „La Potcoava de Aur” a lui Victoraș Cardașian, „La Lampa Modernă”, a lui Haigazum Pilibosian. „Bon Marché” promitea Esai Eramian sau, mai pe românește, „La Eftinătate” a lui Arșag Mardiros, și, mai apoi, „La Ceasornicăria Americană”, ba chiar și „Spălătoria Americană”, „La Bazarul Concurență”, „Frizeria Internațional”, „La Ceasornicăria Specială”, „La Coroana Specială”, „La Coroana Regală”, „La Cronometrul C.F.R.”, „Pâinea Specială”, „La Umbra Deasă”, „La Modern Șic”, „Miss România” a doamnei Araxi, „Brutăria Izbânda”, „La Milion”, „Original”. Firme peste firme, pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe bulevardul Carol, în Piața Ovidiu, pe străzile drepte și arse de soare ale orașului și albite de vânturile sărate, ca niște păsări multicolore și gălăgioase. Și, în această Arcă a lui Noe, cel din urmă a rămas iarăși curcubeul, semn că apele s-au retras, dar că norii, cenușii dar uscați, se adună iarăși. Cea din urmă, radiată în 1948, s-a închis dugheana de încălțăminte și vopseluri purtând numele “Curcubeul” a fraților Agop și Garabet Kumbetlian. Agop, pentru îndărătnicia de a ține firma vie și de a deschide, dimineață de dimineață, a fost închis la Poarta Albă, în lagărul de muncă. Păsările multicolore s-au risipit. Le-am găsit printre registre clasate, printre fotografiile ziarelor vechi, pagini îngălbenite, întoarse și ferfenițite, litere șterse spre margine, acolo unde degetele erau deprinse să întoarcă paginile. Iar între lumea cea veche, aromitoare, pofticioasă și îmbietoare și lumea cea nouă, în care până și pământul se temea și iarba se temea și roua mirosea a sudoare se întindea, tot mai palid și mai nefiresc, “Curcubeul” fraților Agop și Garabet Kumbetlian.

Aceștia se numărau printre cei care aveau câte un magazin mai mic, manufacturi sau ateliere cu câțiva ucenici. Dugheana avea, adesea, în curțile din spate, și casa de locuit. Banii erau băgați în marfă și hotărârea de a închide nu putea fi luată de azi pe mâine, ci prin împuținarea treptată a stocurilor. Chiar și când, puși deoparte, după inflația de după război, banii de la sfârșit nu mai semănau cu cei de la început.

Erau, însă, și dintre acei negustori care apucaseră să-și pună deoparte bani, preschimbați apoi în aur și nestemate. Aceștia au fost cei care au plecat primii. Dintre ceilalți, unii s-au încumetat abia cincisprezece ani mai târziu, prin Liban către America, într-o acțiune a întregii diaspora armene. În 1945, însă, vremurile erau tulburi, ca și zidurile, și oamenii. Nu știai în cine să te încrezi. Cei care voiau să plece, nu spuneau nimănui. Ba chiar lăsau în urmă vorbe inutile dar liniștitoare, mâine ne vedem la cafea sau la șerbet, dădeau bani cu împrumut sau făceau comandă de marfă și plăteau dinainte ca nimeni să nu-i bănuiască. Apoi își îndesau nestematele în săculeți, săculeții în fundul cuferelor și în zorii zilei porneau cu mașina spre Constanța. De la Galați, de la Brăila, de la Sulina, de la București. Acolo, încercând să se piardă în timpul zilei prin forfota orașului, cu noile sale înfățișări și uniforme, coborau noaptea spre port, unde îi aștepta un om de încredere al lui Onnik Tokatlian pentru a-i trece puntea și a-i ascunde în pântecul umed și întunecat al vasului, printre baloții de marfă. Și apoi, la Marsilia, fiecare, binecuvântându-l pe Onik Tokatlian și încercând zadarnic să-l convingă să primească oarece nestemate ca mulțumire, cobora în oraș și-și căuta adăpost în colonia, numeroasă altminteri, a armenilor din port, ori trecea dintr-un vapor într-altul, spre locuri mai îndepărtate și, de aceea, mai ferite. Așa au ajuns familiile înstărite de negustori armeni, Israelian, Varteresian, Diarbekirian sau Seferian, printre saci de orez, teancuri de postavuri, cutii de măsline ori containere cu grâne, în Buenos Aires, așa a rămas gol cavoul lui Seferian, luminat doar de flăcăruia candelei arzând lângă poza comandantului de cursă lungă Onik Tokatlian.

Suntem încă la începutul lunii ianuarie 1946. Onik Tokatlian supraveghease, ca de fiecare dată, descărcarea mărfurilor din vasul său, împărțise ceva bani echipajului și, când totul se dovedi a fi în regulă, ieșise din port, pe aleea pietruită și urcătoare ce lega Comenduirea de Piața Ovidiu. Pe vremea aceea pâlcurile de copaci erau mai dese. Onik l-a recunoscut chiar înainte să iasă din întuneric, din spatele copacilor. L-a recunoscut după sunetul inegal al mersului său. Era ger, dar Mesia Khacerian nu purta căciulă și părul lui strălucea.

Cum nimeni altcineva n-a asistat la discuția aceea, o putem relata fără să greșim. Mai ales că ea se poate bănui prin urmările sale. A spus Mesia:

- Știu tot, Onnik Tokatlian.

Comandantul nu l-a întrebat nimic, nu a negat și nu a încuviințat. Trebuia, pur și simplu, să se întâmple. Mesia a continuat, cu glasul uscat ca o creangă rupându-se:

- La cursa următoare, cobori în port, la Marsilia, și dispari. E tot ce pot să fac pentru tine. Dacă te întorci, te arestez pentru înaltă trădare.     

Apoi s-au apropiat unul de altul. Ar fi fost doar un monolog, dacă în clipa în care au ajuns unul în dreptul celuilalt, Onik Tokatlian n-ar fi spus:

- Dumnezeu să te ierte, Mesia.     

Iar Mesia n-ar fi răspuns:

- Dumnezeu să te ierte, Onik.              

Lumea cea nouă, unde chiar noutățile erau cele mai periculoase, se obișnuia, mai degrabă, cu ceea ce spunea cizmarul comunist Mesia Khacerian decât cu vorbele lui Onik Tokatlian, erou în războiul împotriva bolșevismului. Cu siguranță că Onik, decorat cu Crucea de Fier și salvator al trupelor române ce luptaseră în răsărit, ar fi fost arestat oricum, mai târziu, laolaltă cu mulți alți ofițeri ai armatei române, care nu înțelegeau să încurce, în ce privește respectul, uniforma cu salopeta și eroismul cu dezertorii sau prizonierii întorși împreună cu tancurile Armatei Roșii.

Putem să ne imaginăm, tot fără să greșim, că această scurtă discuție a avut loc în armenește. Mesia își iubise mama. Era o femeie chinuită și, ca toate celelalte femei care se strângeau duminica la Școala Armeană de pe malul mării, transformată în biserică după incendiul din 1922, era convinsă că nimic, nici chiar suferințele ei, nu pot exista fără Dumnezeu. Mesia ar fi putut rosti acest cuvânt în amintirea mamei sale, sau pentru că adesea cuvintele învățate de la părinți nu vin din înțeles, ci din obișnuință. Mesia nu a rostit niciodată cuvântul Dumnezeu în limba română, căci numai în limba mamei, fiecare cuvânt este chiar ceea ce este.

Se depărtară fără să privească înapoi. Mesia Khacerian către una din incursiunile lui de noapte, iar Onik Tokatlian spre gară, de unde lua trenul spre București. Mesia Khacerian și-a inspectat, ca de fiecare dată, oamenii. Erau dintre cei care știau cum să caute. Care simțeau mirosul aurului și scoteau monezile ascunse sub tencuieli, printre cărămizi, pe sub dușumele ori în pământ. Mesia nu căuta niciodată, privea doar.

Onnik Tokatlian, în schimb, nu se mai întâlni cu nimeni după aceea. Căci nimeni nu-și amintește să-l fi văzut. A mers acasă, în singurătatea odăii sale de marinar de cursă lungă. Și-a scos din cufere uniforma de gală, albă și cu fireturi aurii, aceeași cu care era îmbrăcat în fotografia din cavoul lui Seferian. S-a bărbierit, probabil că deja nu prea stăpân pe sine, căci i-au observat mai târziu o tăietură subțire, de la brici, sub ureche. Și-a pus atent uniforma, de la șosete, curea și până la copca încheiată. Și-a prins toate decorațiile pe piept, probabil că și Crucea de Fier germană. Ea însă n-a mai fost găsită, unul din cei care au dat buzna în cameră peste câteva zile și care se numărau, cu siguranță, printre prietenii săi, i-a desprins-o de pe piept și a aruncat-o, socotind într-un mod cu totul stupid, dar de înțeles pentru vremurile acelea, că Onik Tokatlian mai trebuie, totuși apărat, și că noii inchizitori ar mai putea să-i facă rău chiar și așa cum îl găsiseră.

Straniu este faptul că Onik Tokatlian a simțit nevoia, în acele momente, să se privească în oglindă. A refuzat să fie, oarecum,  legat la ochi și a privit moartea cu curaj. Astfel Onik Tokatlian, îmbrăcat de sărbătoare, privindu-se în oglindă și luându-și astfel rămas bun de la sine, și-a tras un glonte în tâmplă.

Cimitirul armenesc a fost plin de lume. Rudele celor care apucaseră să plece, înghesuiți în pântecele vapoarelor și adăpostiți de comandantul Tokatlian, cei care ar fi vrut, la rândul lor, să plece și nu mai aveau cum și mulți alții, de-a valma și printre ei chipuri necunoscute, iscoditoare, care nu veniseră să plângă și nici nu se osteneau să se prefacă. Și totuși oamenii ceilalți, știindu-se pândiți, plânseră. În fața constrângerilor de tot felul ale vremurilor care veneau și care urmau să se înstăpânească, lacrima rămase nesupusă.

© 2007 Revista Ramuri