Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Din turnul de fildeș, intelectualul vede departe

        de Luminița CORNEANU

Deja de vreo unsprezece ani, Horia-Roman Patapievici are o neștirbită reputație de trouble-fête. Și nu unul de talk-show-uri, care face pe Gică Contra din histrionism, așa cum avem atâția astăzi, ci unul care, publicând o carte, zguduie din temelii tot Establishmentul, de la lumea culturală la gazetărie și până la cea politică. A reușit asta, prima dată, la un an după debutul editorial încununat cu premiul U.S.R., în aprilie 1996, odată cu publicarea volumului Politice, care cuprindea, între altele, câteva scrisori adresate lui Al. Paleologu în anii ’90-’91 – pe când acesta era ambasador la Paris , scrisori reprezentând expresia dezamăgirii provocate de cursul evenimentelor din România de după ianuarie 1990. Mai ales scrisorile amintite au provocat ceea ce Dan C. Mihăilescu numea „șocul Patapievici – cea mai profundă provocare a judecării de românitate”, căci ele conțineau o analiză la sânge a situației politice din România, atingând accente paroxistice ale unei suferințe de propriul neam, în stil cioranian (care i-au atras eseistului critici vehemente, până la replici imunde, din partea naționaliștilor de serviciu): „Excelență, sunt bolnav de România așa cum canceroșii sunt incurabili de cancerul lor: aproape încontinuu îmi e rușine că sunt român și asta mă înfurie, pentru că, deși e nedemn, nu e totuși drept. Când spun că îmi e rușine, trebuie să înțelegeți că, în momentul de față, prețuiesc România mai mult decât pe români, care mă exasperează”.

A urmat, cinci ani mai târziu, Omul recent, lucidă privire aruncată vremurilor noastre din perspectiva „modernului nesatisfăcut de propria modernitate” și care caută soluții pentru ieșirea din impasul în care modernitatea l-a adus pe om: „Azi, nimeni nu mai poate renunța la modernitate fără a produce o catastrofă de civilizație. În același timp, nimeni nu mai poate trăi doar cu ea, fără a fi în cele din urmă redus la un tip de existență care, din perspectiva unor exigențe superioare, merită tot disprețul.” De data aceasta, rezervele formulate de eseist la adresa postmodernismului și critica democrației au fost subiectele care au inflamat spiritele, generând „războiul ideologic al perioadei” (Dan C. Mihăilescu).

În stilul tranșant și sincer care i-a făcut deja renumele, Horia-Roman Patapievici pune acum în discuție o eternă problemă spinoasă a culturii române: absența unei veritabile piețe de idei, din cauza căreia nu avem o istorie a filosofiei și care ne condamnă la un veșnic minorat, din acesta neputându-se ieși decât prin ieșirea într-o altă cultură. Despre idei & blocaje. O modestă propunere de a regândi cultura română pornind de la ce îi lipsește, fără a renunța la ceea ce, în aparență, îi prisosește (Humanitas, 2007) propune, în primul rând, o analiză a „situației de fapt”: De ce, având filozofi, nu avem o istorie a filozofiei românești? De ce suntem o cultură a culturii generale, specialistul fiind privit la noi cu mefiență, ca un intelectual de tip limitat, fără anvergura „omului total” (idealul nostru cultural)? De ce la noi polemica nu poate fi decât ceartă, iar combaterea adversarului înseamnă desființarea lui ca persoană particulară? De ce „mediul nostru cultural face fixație fie în negație, fie în adorație”, iar scriitorii noștri sunt „sau neglijabili, sau geniali”?

La toate aceste întrebări, H.-R. Patapievici va răspunde pe rând. Nu avem o piață a ideilor, consideră el, pentru că la noi, cei care au creat prima piață a schimburilor intelectuale (recte, pașoptiștii și urmașii lor) au fost oameni ai culturii generale, iar presa românească apărută în această perioadă de formare a fost o presă „care se străduia să conțină totul” și care avea „toate rolurile: de popularizare, de informare, de cultură, de știință, de artă, de opinie politică și așa mai departe. (…) Cine era în paginile revistelor de cultură generală exista, cine nu, nu”.  Urmarea a fost „deprofesionalizarea” specialiștilor, care, pentru a fi voci recunoscute public, trebuiau (și trebuie încă) să fie capabili a evolua pe un teren cât mai vast, stăpânind în mod obligatoriu istoria, literatura și filozofia. De aici și aspectul general al culturii noastre, care a rămas la stadiul primar, de cultură „nedesfăcută” în discipline specializate, cu o evoluție a lor independentă, în care schimbul de idei să asigure și un firesc succesorat – care lipsește până azi la noi și fără de care nici o disciplină nu se poate ordona.

Eseistul identifică cinci criterii care trebuie îndeplinite pentru ca o piață de idei să poată exista: criteriul continuității schimburilor, criteriul obiectivității schimburilor („Fără standarde recunoscute public, cuminecarea este doar accidental comunicare”.), criteriul libertății schimburilor, criteriul impredictibilității (schimbul de idei trebuie să se desfășoare astfel încât „consecventul nu mai poate fi explicat integral prin antecedent și, deci, existând spor de cunoaștere, numai atunci rezultatul schimburilor rămâne impredictibil”) și, în fine, criteriul masei critice („Unde numărul membrilor mediului intelectual este mic, criteriile de comunicare rămân personale, spațiul public, ca spațiu impersonal și interpersonal al schimburilor individuale, nu se poate constitui, iar sentimentul de obiectivitate a standardelor nu se poate nici măcar înfiripa”.) În cultura noastră, apreciază H.-R. P., chiar și când unul din aceste criterii funcționează, el este valabil doar pentru ideile generale.

Un al punct forte al cărții este punerea în paralel a regulilor polemicii civilizate, stabilite de Universitatea Oxford încă din 1890 – incluzând pertinența științifică a argumentelor, interdicția argumentelor ad personam, creditarea adversarului cu bună-credință –, cu „regulile” polemicii românești, care sunt „indisciplina, oportunismul, setea de exterminare”. Cauzele acestei situații eseistul le vede în indolență, în desconsiderarea aproapelui și în „incapacitatea noastră de a accepta regulile valabile pentru toți”: „«Noi vrem egalitate, dar nu pentru căței» – este convingerea noastră sinceră, progresistă și, nu știu cum, în ciuda răutății ei, inocentă.”

Ceea ce pare o discuție „de specialitate” are însă o bătaie mult mai lungă. Demersul analitico-explicativ al lui H.-R. Patapievici vizează mai mult decât istoria filozofiei românești, așa cum ar putea părea la o privire grăbită (după cum nici Omul recent nu era o simplă răfuială cu relativismul și cu postmodernitatea.) De altfel, toate cărțile lui H.-R. Patapievici ar putea purta subtitlul Politice, în sensul cel mai nobil al cuvântului, acela de preocupare sinceră și implicată pentru soarta polis-ului. Despre idei & blocaje arată că absența unei piețe de idei în România nu este doar o problemă a variilor discipline și nici măcar a lumii culturale. Inexistența unei piețe de idei înseamnă absența unei realități comune, adică a unei realități pe care cu toții s-o apreciem ca fiind obiectivă, acesta fiind unul dintre fundamentele unei societăți normale. De aici provine, în opinia eseistului, și retorica eternei victime, retorica noastră națională preferată: „Împrejurarea că dificultățile spiritului public pot fi privite ca un blocaj al schimburilor intracomunitare și ca un defect de realitate internă ne ajută să înțelegem că anume din cauza acestor carențe noi, românii, avem sentimentul că realitatea este aranjată de alții, că ne este ostilă, că suntem mereu victime și că nouă ne pică totdeauna lozul cel prost. Altfel spus, românii sunt tentați să creadă că realitatea, deoarece nu este aceeași pentru toți, nu poate fi nici obiectivă”.

Prin urmare, nici dezideratul din finalul cărții – „Dacă am reuși să scăpăm de minoratul de a fi doar o cultură de cultură generală, fără a deveni ignari, ca unii care nu mai au deloc cultură generală, am realiza o performanță remarcabilă” – nu vizează atingerea unei sterile performanțe științifice și/ sau intelectuale, așa cum s-ar putea gândi unii, ci are o miză mult mai importantă, de interes general. Existența sau inexistența unei culturi a dialogului nu privește doar specialiștii. Ea este problema întregii societăți, și până nu vom conștientiza asta vom fi departe de integrarea europeană de care atâta vorbim.

© 2007 Revista Ramuri