Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Alte poeme din Nord

        de Paul ARETZU

Ca acul unei busole, este înrobit fără scăpare poetul George Vulturescu de himera Nordului. Acesta nu înseamnă un reper geografic, nu se găsește pe vreo hartă, în vreun atlas, ci reprezintă exclusiv o mitologie interioară în care bardul se adâncește tot mai mult, pe măsură ce o explorează. Utopia sa septentrională este o stare atât de intensă, de obsesivă, încât a devenit mai puternică decât realitatea, este o proprietate afectivă, intelectuală, iar empatia este totală. Prin tradiție, nordul este înconjurat de mister, tenebros, loc din care răzbat amenințări, dar și sursă de înțelepciune. Nordul este pentru poet un amestec de părți de rai și de iad, de simboluri, loc matriceal. Noua sa carte, Alte poeme din Nord (Editura Brumar, Timișoara, 2007, cu 7 reproduceri după Dorel Petrehuș), adaugă unui univers, practic nelimitat, noi dimensiuni virtuale.

Nordul, zidit cu Pietre, pare un sanctuar-cetate, ținut aspru, al unei spiritualități ancestrale, în care funcționează, într-un ciudat sincretism, mitologii, religii, principii morale diverse. Pentru a avea acces la această entitate, poetul urmează un ritual, își suprimă narcisismul (prin evitarea oglindirilor), recuperează timpul arhaic și, ca un nou Moise, urcă pe munte, dedându-se contemplației. Ascezele sale sunt, ca și temperamentul său, necanonice, determinate de o stare efuzivă, de o inspirație mistică constând în abstențiuni de la propria imagine, vorbire, gândire, cu intenția de a putea comunica real, cert cu Dumnezeu. Acesta însă rămâne intangibil și nepăsător, nu răspunde la rugămințile poetului, provocându-i viziuni dintre cele mai sumbre, apocaliptice, lezând chiar sacralitatea, amestec de fervoare și vehemență, de înflăcărare și profeție, elegie a limitelor, a insuficienței cuvintelor: „Nici nu vii spre mine, Doamne, nici nu te/ îndepărtezi. Te scufunzi în Tine cu fiecare strigăt/ al meu ca și cum aș săpa cu strigătul în/ trupul Tău și nu dau nici de un fir de apă/ în care să-mi înec memoria Ta// Și pe unde trec mă depun în oglinzi ca un mâl/ pe maluri de albii/ oglinzile ochilor Tăi care ne deosebesc de lucruri/ și în cărți se depune doar mâlul literelor/ pentru că gura Ta nu le cheamă-n Cuvânt/ e o baltă bâhlită creierul din care tocmai ai ieșit/ din care nu poți ieși/ pe luciul ei nu vin lebede și nici pescăruși/ numai gheața privirii Tale/ numai pe gheața febrei mele aluneci Tu/ ca un copil pe râu/ înecat sub sloiurile spaimei mele” (Ditirambi. Pe Pietrele Nordului).

Poemele nu fac decât să întregească definirea ținutului ideal al Nordului care conține deopotrivă datele somptuoase ale unei exaltări romantice și accente pline de tensiuni ale subiectivității expresioniste. Nordul stârnește energiile, se află sub patronajul simbolic al lupului, acolo scrisul este un act sangvinolent, jertfitor. Reprezentând alt stadiu de evoluție față de volumele anterioare, regiunea boreală a depășit vârsta instinctelor, căpătând o dimensiune culturală, a poemului. Astfel, totul devine scris, urma lupului, suflul vântului, misterul trecerii: „Nimic mai neschimbat sub soare/ precum păsările care vin la hoitul calului,/ precum ochii care vin la cărți, mereu alții,/ să răsfire literele./ Moartea și lectura sunt cenuși sub/ care hoitul e mereu recunoscut” (Moartea și lectura).

Tărâmul înalt al lui George Vulturescu închipuie un tip de moralitate arhetipală, reflectând legile naturii, asprimea, demnitatea, răbdarea, lealitatea, emblematică fiind piatra, care este cumpănă între viață și moarte, pe care zeul își depune fulgerul. Asemeni munteanului, poetul este un mistagog, deslușind tainele realității. În sihla creierului, scrisul este ca lupoaica fascinată de pădurea în flăcări. Impresionează în această poezie cruditatea/virginitatea viziunii, imaginea revelată/semnul: „Lupoaica își roade carnea piciorului să scape/ din capcana vânătorului și/ calcă pe rană înnebunită de durere, răvășește/ tufele, iarba, glodul/ își caută perechea și se afundă-n sihle/ să se împreuneze sub fulgere// sunt litere care se smulg la fel/ pentru nunta cu alte litere// dar unele rămân în febra creierului/ ca și fiarele care nu părăsesc pădurea în flăcări/ ci se avântă în vârtejul lor” (Lupoaica și litera).

De la discursul hieratic, autorul trece cu ușurință la cel familiar, al comunității de la crâșma lui moș Humă, unde pietrele zarurilor au în ele litera destinului, focul mocnit. Ritualul în cercuri din ce în ce mai strânse este cel al întoarcerii (la începuturi, la invariabile, la elemente, la frumusețea și puritatea morții, la modelul naturii). Nostalgic, poetul recurge la amintiri, la confesiuni, la notații aforistice care se transformă nu în utopia Nordului, ci în utopia scrisului, adică într-o suprastructură textualistă. În mitologia Nordului, orice este posibil, chiar și taclalele cu un mort, pe dealuri, la o țigară, la o dușcă.

Este evident efortul lui George Vulturescu de a-și diversifica universul gotic, încărcat de simboluri, suprareal, mitologic, dominat de o religie naturistă, traversat de animale totemice, zguduit de fenomene naturale vestitoare, ritualizat, dorința de a-l îmblânzi, de a-l umaniza, de a coborî din alegorie în prezent, în real, de a se extinde la tema, la fel de magică, a scrisului. Apare interesul pentru construcția gnomică, sunt inserate fragmente dramatice, monologuri sau dialoguri. Se remarcă modelul nietzscheian, dansul exaltat al vieții care conține suferință și plăcere, alternanța dintre focul sacru și cenușă: „E mai multă piatră în Nord decât pământ sub/ picioare. Și sminteala lichenilor de-a se agăța de/ coaja pietrelor. Și sminteala ta de-a crede că/ e vreme să arunci cu pietre și vreme de adunat/ pietre/ Mă târăsc când scriu, de la o literă la alta:/ sunt încolăcite unele în altele ca niște limbi de câini/ numai noaptea le poate porunci să latre/ cum vinul îți poruncește să dansezi în jurul butiilor/ din pivniță// dar piciorul nu-i aripă/ dar limba de câine a literei nu-i în limba ta” (Smintit de la o literă la alta). Poetul face trecerea de la ritualurile sacerdotale ale Nordului, decorative, extrinseci, la exercitarea harului, la funcția ardentă, intrinsecă a scrisului care are mersul insidios, sofianic al șarpelui sau al timpului. Uneori, gradul de abstractizare, ascetismul ermetic închid întru câtva porțile lirismului, scriitorul fiind tentat să-și rezolve pentru sine dilemele metafizice.

Scrisul este definit, paradoxal, ca hermeneutică a morții, ca mister al nunții, ca rugăciune de mântuire, ca mersul șirului de orbi, dar mai ales ca tablou al continuității destinului spiritual: „Fiecare cu litera lui./ Înăuntrul ei este cald și bine. Aici sunt morții/ mei: tatăl și mama. Și moșii mei răbdători. Și fiul meu/ privindu-ne/ Așa stăm deasupra literei/ precum deasupra unei fântâni pelerinii/ precum grația deasupra cimitirelor” (Litera deschide criptele vocalelor, p. 5).

George Vulturescu a creat cu perseverență un univers bine personalizat, amplificat și aprofundat de la un volum la altul. Prin introducerea dimensiunii textualiste, metapoetice, adaugă scrisului său vizionar, arhetipal, de o insolită rigoare morală, ezoteric, ipostaziat în simboluri adesea oraculare, latura testamentară care-i lipsea.

© 2007 Revista Ramuri