Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

În scopul preîntâmpinării unor comentarii neconforme realităţii, Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoştinţă că, prin sentinţa civilă pronunţată la data de 27.06.2016, Tribunalul Bucureşti a respins excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a dlui Nicolae Manolescu în calitate de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România şi a respins cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte dl Nicolae Manolescu.

Prin această cerere de ordonanţă preşedinţială, formulată în contradictoriu cu dnii Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan, Uniunea Scriitorilor din România a solicitat instanţei să dispună măsuri provizorii prin care, cu caracter temporar, să oblige pârâţii să nu folosească nelegal denumirea, sigla şi marca Uniunii Scriitorilor din România.

Hotărârea nu este încă redactată, deci nu se cunosc motivele soluţiei instanţei.

Totuşi, faţă de condiţiile speciale şi regimul juridic al ordonanţelor preşedinţiale, soluţia nu înseamnă faptul că pârâţii ar avea dreptul să folosească nelegal denumirea, sigla şi marca Uniunii Scriitorilor din România, aşa cum probabil se va susţine de aceştia.

Prin soluţionarea cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu se pronunţă asupra drepturilor părţilor, ci numai asupra necesităţii unor măsuri temporare. Apreciind că asemenea măsuri nu se impun, instanţa nu a statuat asupra legalităţii demersurilor pârâţilor, ci doar a decis să lase soluţionarea acestei probleme pentru instanţa care va soluţiona acţiunea prin care se urmăreşte atragerea răspunderii pârâţilor pentru folosirea nelegală a denumirii, siglei şi mărcii Uniunii Scriitorilor din România.

Pe de altă parte, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că dl Nicolae Manolescu reprezintă legal Uniunea Scriitorilor din România, respingând argumentul pârâţilor, care susţin că dl Teodorescu Cristian George ar avea această calitate. Rezultă deci că instanţa nu a recunoscut pretinsa calitate a dlui Teodorescu Cristian George de preşedinte.

În aceste condiţii, instanţele care urmează să analizeze acţiunile în care se va tranşa asupra drepturilor părţilor vor stabili nelegalitatea demersurilor dlor Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan.

Av. Corina-Ruxandra Popescu

Avocat. Doctor în Drept

Baroul Bucureşti. Baroul Paris

Av. Simona Boroş

© 2007 Revista Ramuri