Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Diamantul neliniștii creatoare

        de Marian BARBU

Reluând titlul volumului din 1997 (Premiul Academiei Române), actuala ediție de poeme – Diamantul de întuneric (Editura Sitech, Craiova, 2007, 102 pagini) devine de trei  ori omagială: odată, pentru împlinirea  unui deceniu de la prima ediție; a doua oară, pentru întâmpinarea unei sărbători de vârstă biologică, timișoreanul Anghel Dumbrăveanu fiind născut la 21 noiembrie 1933, în localitatea Dobroteasa (județul Olt), dar și pentru o vârstă a scrisului său – 55 de ani, desfășurată fără-ntrerupere în orașul de pe Bega (debut publicistic cu versuri, în 1952, la „Scrisul Bănățean”).

Component recunoscut al Generației Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu și-a filtrat lirismul spre două direcții, aș zice universal valabile oricărei poezii care trebuie să dăinuie: 1) ambianța unei naturi reale, complexe, nesupusă încă unor modificări genetice perturbatoare profund. Se detașează într-un mod  categoric componentele unui acvatic primar, despletit în râuri și pâraie, fluvii, mări, oceane și, de ce nu?, lacuri. Se poate spune că la Anghel Dumbrăveanu mitul apei se înfățișează ca origine a vieții, dar și ca impuls de purificare, de visare ori de regenerare nu numai a omului, ci a tot ce este viu. Gândul și cuvântul poetului caută cumva limitele infinitului acvatic, singurul mediu „terestru” care poate face legătura cu mirajul cosmic. Numai așa înțelegem de ce primul calup de poeme, din volum, se intitulează simbolic Căutarea irealelor.

Ca odinioară „universalele” medievale, care au căpătat alte înțelesuri în Renașterea târzie, „irealele” lui Dumbrăveanu atrag atenția asupra utopiilor pe care poeții le invocă pentru a dezlega enigme și frumuseți de care să aibă știință și „păsările trimise de Dumnezeu”. Se află, cam în întreg ciclul o maieutică a picturalului în maniera lui Ștefan Petică, filtrat însă prin demonismul expresionist al lui Lucian Blaga. Și-ntr-un caz și-ntr-altul, sobrietatea notației obligă filtrarea cuvintelor adecvate. Poetul se angajează, subtextual, să creeze o mitologie a căutărilor deloc spectaculoasă, dar edificatoare pentru efortul în sine. Acel celebru flaubertian „madame Bovary c’est moi” devine nu atât laitmotiv, pentru întreg volumul, cât o modalitate de recunoaștere a eului liric, care, în tot ceea ce întreprinde în registre lexicale, cu o sintaxă particulară, se vrea apropiat de „nemărginirile pure”. Iar acestea, musai, au chemare dincolo de viață, spre „Universul fără hotare”.

La prima vedere, vagul invocat se sprijină pe „neașteptate-ntrebări”, pe călătorii pe ape, precum Ulise, sub clar de lună, „până răsar mirările – nebunele fiice ale zorilor ”.

Texte autoreferențiale, poemele primului ciclu stau sub semnul îndoielii carteziene, al rațiunii care se surprinde adesea în cumpănă („Tandru îți șoptește îndoiala: / ai coborât cu un fuscel mai mult / decât se cuvine ” – Fenomenele magice).

Cu un tragism vizibil reținut, în căutarea unui sine identitar, Anghel Dumbrăveanu umblă prin spațiul îngerilor, interesându-l cu precădere aripile cerești, ca și lumina pe care aceștia o întrețin, la propriu, dar și la figurat, pentru spiritul creatorului. Iată ce obține autorul prin substituire : „Robit de propriile-i gânduri/ poetul își fracturase o aripă/ încercând să se urce / în străfundurile cerului gol”. Gloria apăsătoare din viața de zi cu zi îl culcă, în final, pe o cruce. (Amuțit pe-o cruce culcată).

Apelând la formele multiple oferite de versul lung, Anghel Dumbrăveanu își încropește un „mea culpa” în poemul Unde zboară Cuvântul. Și zice: „Uneori, mă surprind certându-mă singur/ de nevrednicie sau nepricepere / în domeniul celest / unde zboară cuvântul cel sfânt/ al Limbii Române // Drumul în urmă, steaua departe”.

Cu aceste asumări mărturisite pentru „durerea de a fi”, se poate coborî în trecut, surprins doar la nivel formal într-un asemenea spațiu, căci săgețile, deloc otrăvite ale textelor (din capitolul Axios tracul înaintea deșertului), trimit la contemporani, la puterea lor de discernământ și aprecieri, la poetul matur ca un emir macedonskian, vrând să preîntâmpine traversarea deșertului.

Fixarea unor vârste ale revelației scrisului (23, 33, 46, 56) are menirea unui progres literar pe care poetul vrea să-l clameze convingător și în ultima strigare peste râu. Trecerea „dincolo”, sub semnul unei voințe asumate, îl face invulnerabil pentru trepădușii rămași, pentru obișnuiții ori caracuda vremii.

Poemul Axios tracul refuză moartea trimite acoperit, dar, într-un alt mod splendid, confratern la Noaptea de noiembrie, a lui Macedonski. Citim: „Două funii coboară din cer tronul lui Axios / Cei din jur amuțesc:/ frânghiile se derulează de câteva veacuri// Funiile curg din infinit/ sau din vrerea lui Dumnezeu ?”.

O tăinuire și o izolare a poetului autentic, mereu în bătaia contemporanilor cramponați în propriul lor orgoliu, se dezvăluie cuceritor în poemul Trădarea generoșilor. Invidia și supraestimarea propriilor valențe de comunicare îl fac pe autorul chemat de propria-i pagină de a fi, să constate cu maximă încordare: „Avizi să prade întâmplările vieții / îi răsturnaseră vasul cu suave tulpini / înflorite în privirea ferestrei de unde / seara putea să-l vadă pe Dumnezeu ” (Trădarea generoșilor).

Ieșirea din matricea simbolurilor, îndreptându-se înspre concret, de fapt înspre sine, o desprindem din poemul Masa lalelelor : „Dar Villon bătut și dat afară prin ce / e mai puțin nemuritor ? Rememorează Axios tracul / călcând luminat de privirea grădinii ”.

Multe poeme din al doilea ciclu, sub pretextul eliberării lui Axios tracul de întrebările vieții de pe suprafețe acvatice, ori din marginea lor, au frumusețea unor fragmente homerice din Odiseea.

Ultimul ciclu – Sfințirea cuvântului – își rotește același „penaj lexical” de solemnitate arhaică, apropiată biblic începuturilor devenirii cuvântului, cel dăruit să poarte harul înțelepciunii și al frățietății. Aici, înclinarea spre ireal, spre mitologic se desprinde într-o alternativă de concret (durere, matinal, text, frunze, păuni, reni, diamant, Severin), cu imaginar, ficțional (vis, iertare, zei, neîndurare, descântec, diavol, răbdare, întuneric).

Metafora degajată de poemul Diamantul de întuneric închide o tristețe iremediabilă a vârstei, salvată iluzoriu de iubirea din cuplu, cel puțin pentru un moment bine datat. Când blagian, când arghezian – ca să invocăm trimiteri doar la doi mari poeți români, Anghel Dumbrăveanu crede în puterea miraculoasă a heraldicului arțar, copac cvasicanadian, puțin cântat de alți creatori de la noi. Toată greutatea înțelesurilor provine din prezența cuvântului diamant. În simbologia lumii – antice sau moderne -, diamantul reprezintă perfecțiunea, fie că se prezintă sub semnul albului, fie al negrului. De la mineralogia tradițională din India, până la Platon, iconografia tibetană și până la interesul major al familiei Medici pentru diamant, interpretările date acestuia ar putea reprezenta ceea ce în muzică se numește variațiuni pe aceeași temă. Oricum, datorită calităților sale, ca piatră prețioasă, identificările de laudă se justifică și se impun, poetul Dumbrăveanu răsfățându-l într-o stilistică originală.

Mutatis-mutandis, elogiile aduse diamantului vizează puterea de iradiere a cuvântului. Un poem se intitulează Sfințirea cuvântului („am chemat oamenii soarelui, păsările, semințele atotștiutoare / și am sfințit cuvântul din nou, lecuindu-l de nedreptăți și păcate”).

Obsedat de o recunoaștere adusă femeii din cuplu, poetul se proiectează în viitorul trist al pierderii „legăturilor/ cu releele sfinte ale realului”. Cert, vârsta a treia, dincolo de întrebările înmulțite, îl cheamă (ca pe noi toți cândva) „spre viul nopții încolo” (În privirea păunilor).

În esență, volumul Diamantul de întuneric rămâne unic în peisajul poeziei românești de după 1944, cu atât mai detașat în unicitatea lui, fie după 1997, dar mai cu seamă după 2000. El degajă rafinament stilistic, știință personală pentru lexicul folosit, ca și folosirea regală a versului liber, impunător și comunicativ.

Încărcătura stilistică de tip tradițional se pliază pe registre postmoderne ingenioase, parcă studiate din interior către în afară. Priza ne-o oferă cosmicul, acvaticul, lingvisticul – care, reunite, dau, într-un mod rotund, pe acel 2, adică direcția stării interioare care se receptează și pe sine, raportându-se permanent la acel cogito, ergo sum.

Diamantul de întuneric îmi apare ca reprezentativ al unei generații care rămâne în timp, nu cu experimente și tatonări, ci cu statornicii de cultură, de neliniște creatoare.

 

P.S. Cartea beneficiază de o excelentă Prefață, semnată de Miron Blaga. De minunate ilustrații în peniță, semnate de Aurora Speranța. Iar întreg corpusul editorial și tipografic a avut  supravegherea Doamnei Violeta Dumbrăveanu. Așa s-au alcătuit – spre luare aminte – liste de Cărți publicate(32), de traduceri ale acestora în 9 limbi, de Premii (10), colaborări la reviste din țară (45) și din străinătate (100).

© 2007 Revista Ramuri