Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Joc secund

        de Bucur DEMETRIAN

După exibări deconcertante și descinderi în zonele imunde, periferice ale confesiunilor douămiiștilor, lirismul revine la ținuta reflexivă, nemodernistă, dincolo de tranzitivitatea impudică, licențioasă, de ecorșeul previzibil al unei generații în derivă. Prefațată de Cristian Bădiliță, cartea lui Daniel Stuparu, Alchimice, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2007, este semnul disciplinei creatoare, fiindcă sonetele tânărului poet pun în evidență un spirit atras de facerea textului, de șlefuirea cuvântului care poartă amprenta acribiei poietice, a dimensiunii livrești imposibil de ignorat într-un demers ludic și manierist, postmodern și cerebral, sfidând biografismul excesiv și înclinând spre treapta incandescentă a limbajului purificat, aseptic. Daniel Stuparu aparține unei familii poetice rafinate, unor creatori încredințând paginii vocabule îndelung cumpănite, filtrate interior, cu inflexiuni impersonale, ezoterice, încărcate mitologic și drapând sentimentalismul în falduri alchimice, ferite de priviri neinițiate. Barbian, parcimonios, dar și pătruns de taina Pajerelor mateine, cunoscător al manieriștilor fascinați de tăcere și de religia versurilor care dau un sens mai pur cuvintelor tribului, Daniel Stuparu așterne pe pagină textul după ce i-a simțit savoarea și încărcătura spirituală. Limbajul se supune formelor fixe, aparent glaciale, dar atât de voluptuoase în materialitatea lor celestă, în asiatismul lor seducător, în sonoritatea generatoare de tărâmuri capabile de permanente metamorfoze. Mereu imaginând arte poetice, privind la Mallarmé, Valéry, dar și la jocul limbajului din lirica lui Șerban Foarță, Daniel Stuparu este atras de laboratorul poetic și poietic, de ingineria textului care se naște în încăperi misterioase, în vase și eprubete dintr-un timp defunct, plin de heralzi și alchimiști, de simboluri  care prelucrează materia primă și o transformă în aur: „Privesc în mine însumi ca-ntr-o carte / În care chipuri tainic se ascund / Pe când, stingher, mă sting și renasc und- / e focul prim unește, nu desparte. // Hermetic ard, mocnind, cu șapte arte / Sub geană – pe-un prudent, tăcut, fecund / Mâl nisipos, din care, muribund / Mai sper să mă înalț ca Bonaparte“ (Athanor).

Dincolo de ezitări și naivități prozodice, Daniel Stuparu ascultă de bătăile inimii, dar, mai ales, de forma severă a sonetului care închide și deschide, ascunde și dezvăluie, urmărește treptele spiritului în oglindirea lui purificatoare. Pentru poet, alchimia verbului înseamnă corespondență între materie și formă, între litere și cuvânt, între joc și inițiere. Poezia devine un labirint generând pierderi și regăsiri, fantezie debordantă și artificii, familiarizare cu filozofia ocultă, cu textele gnosticilor care aveau cultul cunoașterii spiritului. Poezie a cunoașterii, Alchimice pleacă de la un concept pe care îl dezvoltă, îl asediază imagistic și lingvistic. Din această  perspectivă, volumul scade în altitudine, rezumându-se să ilustreze traseul hermeneutic, să deschidă, ca un evantai baroc, ca o coadă de păun, o întreagă literatură alchimică. Chiar titlurile sonetelor sunt desprinse dintr-un tratat al simbolicii alchimice, al miturilor păgâne și creștine, al relației dintre materie și spirit, dintre macrocosmos și microcosmos.  Aceste coordonate ezoterice și-ar găsi locul filtrate subtil în matca sonetului și livrate parcimonios într-o construcție originală. Chiar dacă dimensiunea  gnostică a textelor mizează pe latura ludică, străbătând modernismul românesc (Blaga, Bacovia, Barbu), simțim mereu la lectură o grilă împovărătoare, un model care așteaptă clipa desprinderii: „Prin moarte sumbru trece, ca un întors amor / Cu aripi plumbuite, ce invers se ridică / Spre trandafirul  negru – madona mea de pică. // Ea, palid chip, tresaltă, cu melancolic dor / Sub pana-mi săltăreață și limba cea peltică / Atinsă de fiorul  ascunsului Amor“ (Per Crucem ad Rosam).

Trecut prin deschiderea renascentistă, sonetul capătă prospețime, devine un mod de comuniune spirituală și afectivă, instaurând un limbaj secund, inaccesibil. Ca și poezia, alchimia înseamnă trepte parcurse spre purificarea materiei, spre obținerea metalului prețios, spre desăvârșirea unui efort creator. Este meritorie încercarea lui Daniel Stuparu de a migăli dantelăria sonetului, de a citi existența prin prisma unor texte care se supun rigorii sonetului, traversând scena literaturii, înțelegând opera literară ca o permanentă transmutatio. Accesul pe „tărâmul straniu“ al poeziei  înseamnă rigoare, livresc, incandescență spirituală, un joc secund, mai pur: „Îmbăiat precum un rege, din argintul viu tu ieși / Leonin, în resurrectio taurul să îl supui / Ca un toreador oniric, renăscut între Aleși, // Când la braț galant, regina – submisiv, cu gesturi șui - / Pe sub dalbe flori limpide, ce se scutur din cireși / Tu urmează pe tărâmul straniu, unde viciu nu-i“ (Transmutatio).

Alchimice este o carte plină de promisiuni.

© 2007 Revista Ramuri