Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Având în vedere comunicatul din data de 25.08.2016, semnat Cristian Teodorescu, potrivit căruia, cu referire la dosarul nr. 14141/299/2016, „Azi însă la Tribunalul Bucureşti, apelul nostru împotriva acestei sentinţe a fost admis”, Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte Nicolae Manolescu, arată că apelul în dosarul nr. 14141/299/2016 nu s-a judecat încă, termenul pentru soluţionare fiind stabilit la data de 19.09.2016.

Ceea ce s-a dispus la data de 25.08.2016 este numai o măsură provizorie, care nu produce efecte, aşa cum rezultă din chiar minuta pronunţată, decât până la soluţionarea apelului. Precizăm şi faptul că Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte Nicolae Manolescu, a declarat apel împotriva acestei măsuri.

În acelaşi context, arătăm, cu referire la dosarul 17967/3/2016, că acesta are ca obiect numai luarea unor măsuri provizorii privind utilizarea elementelor de identificare ale USR (marcă, denumire, siglă), instanţa apreciind că aceste măsuri nu sunt necesare. Totuşi, hotărârea instanţei nu a constatat nicidecum, aşa cum greşit se arată de dl. Cristian Teodorescu, c㠄Grupul de reform㔠ar putea folosi aceste elemente de identificare, cu atât mai mult cu cât membrii acestuia au fost excluşi din USR.

Menţionăm că instanţa nu s-a pronunţat încă asupra legalităţii pretinsei hotărâri a Adunării Generale din data de 19.03.2016, care face obiectul dosarului 14139/299/2016, motiv pentru care orice afirmaţie că aceasta „nu numai că este valabilă, dar provoacă şi consecinţe” este necorespunzătoare realităţii juridice.

© 2007 Revista Ramuri