Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Hârtiile oficiale

        de Gheorghe Schwartz

Notă: O precizare preliminară absolut necesară

După cum, desigur, aţi putut observa – şi nu o singură dat㠖, termenul „hârtie oficial㔠nu este scris aici cu majuscule, lucru ce a dus la o aprigă dispută. Dacă ne dictează într-o atât de mare măsură destinul, n-ar fi logic şi just să vorbim despre „Hârtiile Oficiale”? Parlamentul şi-a declinat competenţa şi a trimis cazul la Academie. Unde, după trei sesiuni speciale extrem de agitate, socotindu-se că este vorba despre o chestiune de maximă importanţă pentru destinul naţiunii, a fost declanşat un plebiscit. Evenimentul, pregătit cu ample dezbateri publice, a prilejuit „majuscularilor” să arate că ortografierea cu litere mici a importantelor documente ar demonstra o lipsă crasă de respect pentru autoritatea statului de drept şi au cerut ca toţi cei ce vor îndrăzni să nu folosească majusculele în cazul în speţă, să fie asimilaţi infractorilor de lezmajestate şi sancţionaţi ca atare. În acelaşi timp, „antimajuscularii”2 au venit cu argumentul că hârtiile oficiale (scrise cu litere mici!) nu ne decid vieţile mai mult decât însuşi destinul, or nici „destin” şi nici „soart㔠nu pretind, conform DOOM3, majuscule. Şi au mai adus „antimajuscularii” şi argumentul de bun simţ cum că hârtiile oficiale nu sunt decât emanaţia unor muritori, aşa că nu pot fi asimilate faptelor sfinte. (Argument imediat preluat şi de ierarhii bisericilor.) Rezultatele plebiscitului n-au fost încă date publicităţii, considerându-se (de către toate părţile!) că, fiind vorba despre cea mai importantă problemă a zilelor noastre, cifrele rezultate trebuie să fie exigent verificate de către o comisie independentă, formată din persoane neimplicate. Dar unde să găseşti în zilele noastre suficiente persoane neimplicate în privinţa „celei mai importante probleme a zilelor noastre”? Aşa că, până la clarificarea situaţiei, a rămas pe răspunderea fiecăruia cum să rezolve „cea mai importantă problemă a zilelor noastre”. Însă este evident că prin prisma folosirii literelor mari sau a literelor mici în scrierea celor două cuvinte în cauză, vei fi categorisit ca făcând parte dintr-una sau din cealaltă tabără şi, cum acesta tinde să devină şi criteriul apartenenţei politice, poţi să te bucuri de succes în carieră, dar şi să-ţi rişti viitorul în funcţie de partidele la putere. Aşa că este mai prudent pur şi simplu să eviţi folosirea termenilor incriminanţi.

Noi, sfidând orice ameninţare – directă ori voalat㠖, nu vom folosi majusculele şi vom nota explicit „hârtiile oficiale”, anunţând totuşi că în felul acesta nu intenţionăm, în nici un caz, să le ştirbim autoritatea şi înaltul aspect solemn. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

O. Introducere

Clasificarea hârtiilor oficiale

(Cu pilde reprezentative!)

Hârtiile oficiale se clasifică după:

1. Momentul în care au fost iniţiate pentru întâia oară;

2. Momentul în care au fost emise;

3. Hârtiile oficiale la vedere;

4. Hârtiile oficiale clasificate;

5. Hârtiile oficiale importante pentru întreaga omenire;

6. Hârtiile oficiale importante pentru întregul popor;

7. Hârtiile oficiale importante (doar) pentru noi;

8. Hârtiile oficiale importante (doar) pentru ei.

1. Momentul în care au fost iniţiate pentru întâia oară hârtii oficiale

Se pare că prima hârtie oficială nici n-a fost o hârtie, ci un şirag de pietricele prinse pe un şnur purtat la gât de Poolo IV Cel Superb, regele tribului Ochii Cerului din cea de a treia civilizaţie terestră. De pe acest şirag de pietricele se putea afla – în orice clipă! – averea impozitabilă a fiecărui supus. Se spune că marele preot Rugub’ubu, inventatorul acelui sistem de semne, ar fi fost ucis (pe bună dreptate şi în interesul major al tribului) pentru ca doar regele să cunoască semnificaţia fiecărei pietricele şi, mai ales, semnificaţia succesiunii ei pe şirag. Aşa că doar Poolo IV (Cel Superb) putea spune în ORICE clipă despre ORICE supus ORICE datorie avea (sau era nevoie s-o aibă).

Pe patul de moarte4 al lui Poolo IV, Poolo V Cel La Fel de Superb a primit acest cel mai sacru secret de la tatăl său. Secret păstrat dinastic până la accederea pe tron a lui Poolo XI Cel Înţelept, despre care documentele spun că ar fi fost un savant analfabet, aşa că, odată cu el, primul înscris oficial s-a pierdut.

Mult mai târziu, pe vremea celei de a şaptea civilizaţii terestre, P’oolo IV, temutul rege al tribului Urechile Cerului, a beneficiat de un şirag de scoici, un sistem de scriere mult mai avansat decât cel folosit de pierduta dinastie Poolo. Din păcate, nu ni s-au păstrat cu certitudine minunatele performanţe ale acelui sistem de depozitare al datelor, deşi dispunem de câteva explicaţii ale unor savanţi de cea mai mare credibilitate. Toţi se bazează pe faptul că a şaptea civilizaţie terestră a fost, după cum se ştie, o civilizaţie lacustră, astfel explicându-se folosirea alfabetului scoicilor, alfabet utilizat până la cea de a unsprezecea civilizaţie terestră („Civilizaţia de Aur”), când triburile de vânători s-au bucurat pe scară largă de scrisul pe pieile de animale vii, motiv pentru care vorbim despre perioada pre-pergamentului.

Abia în vremurile noastre, vremurile civilizaţiei a patrusprezecea, („Civilizaţia nucleară”) lucrurile au avansat rapid: de la scrierea pe pietre, pe ziduri, pe pergament, pe hârtie şi, în sfârşit, culmea birocraţiei, scrierea pe echipament electronic, la scrierea virtuală. Despre această birocraţie avansată va trebui să vorbim, în nepreţuitul GHID de folosit în minunatul labirint al celui mai splendid trai în birocraţia ce atât de subtil ne îmbrăţişează condescendent - de la certificatul de naştere până la certificatul de deces.

Demersul nostru este cu atât mai urgent cu cât nu ştim cât timp mai are şi civilizaţia a patrusprezecea a Terrei, „Civilizaţia nucleară”5.

Anexă la 1. Momentul în care au fost iniţiate pentru întâia oară hârtii oficiale: Ştampila

a) Istoric: Se presupune că ştampila a fost inventată odată cu focul şi apa caldă. Supoziţia porneşte de la o cutumă ce s-a perpetuat până astăzi: focul şi apa caldă se taxează, iar pentru ca această taxare că fie legală, este necesar că măcar câteva organisme ale statului să reglementeze atât cuantumul, cât şi măsurarea (contorizarea) şi procedurile de recoltare a sumelor datorate. Aceste reglementări au necesitat deja în prealabil să fie prevăzute în hârtiile oficiale (referitoare la cuantumul, măsurarea – contorizarea – şi procedurile de recoltare a sumelor datorate, hârtii oficiale prevăzute cu antet, titlu, număr, ştampile şi semnăturile emitenţilor. Faptul că în unele ţări ştampilele nu mai sunt obligatorii la anumite acte reprezintă ceva nou, deci, ceva ce nu era încă valabil mai demult. Aşa că pe vremea civilizaţiei a doua terestre s-a folosit pe post de ştampilă o anumită scoică încastrată pe frunza pe care era scris textul. (Despre prima civilizaţie terestră circulă mai multe teorii, cea mai răspândită fiind aceea că această civilizaţie a fost mult mai dezvoltată decât toate cele ce au urmat-o – inclusiv civilizaţia a XIV-a, Civilizaţia Nucleară, civilizaţia noastră. Cei ce susţin această ipoteză pretind că primii noştri strămoşi tereştri au folosit drept valabile doar ştampilele 4D. Cum disputele (şi) în această privinţă sunt în curs, nu ne vom pronunţa în legătură cu tipul de ştampile folosite în prima civilizaţie terestră.) Însă, cum despre Poolo IV Cel Superb, regele tribului Ochii Cerului, avem date suficiente, cunoaştem, desigur, şi sigiliile folosite în jurisdicţia din cea de a treia civilizaţie terestră. Acestea, ca să fie recunoscute drept valabile, au fost imprimate în filigran pe textele atât de măiestru scrijelite pe pietre. În civilizaţia următoare, au fost utilizate mai ales gemele şi cameele. Au urmat peceţile pe ceară violetă (cea de a opta civilizaţie terestră), apoi amprentele sigiliare propriu-zise cât şi matricele pe ceară galbenă (cea de a unsprezecea civilizaţie terestră), precum (în cea de a treisprezecea civilizaţie terestră), ştampilele realizate cu fierul înroşit pe textele oficiale, dar şi pe urechile animalelor stăpânilor6. Pe parcursul dezvoltării dialectice a civilizaţiei a XIV-a, Civilizaţia Nucleară, civilizaţia noastră, au fost preluate pe rând toate aceste cuceriri ale umanoizilor (cu menţiunea că peceţile pe ceară au fost de la început folosite doar pe culoarea roşie), până la minunatele ştampile contemporane, considerate acum inutile în tot mai multe locuri, aşa cum am spus cu mâhnire. Cu toate acestea, despre ştampile vom reveni şi ne vom baza, în primul rând pe vasta bibliografie indicată de Acad. Prof. Emerit Dr. Dr. h. C. Julius Zimberlan în monumentalul tratat în opt volume şi două anexe despre ştiinţa sigiliilor şi a ştampilelor, Ştampilologia.

b) Semnificaţie: se poate considera, pe drept cuvânt, sigiliul/ ştampila drept cel mai important artefact laic. El ne indică la modul cel mai exact istoria, cutumele, contradicţiile, viaţa materială, viaţa particulară, viaţa socială şi viaţa publică în diferitele perioade istorice ale unei anumite populaţii în decursul devenirii ei. Faptul acesta a făcut ca arheologii să treacă tot mai indiferenţi pe lângă mizerabilele cioburi de vase, statuete ori podoabe, urme ce nu se las㠄citite” decât la nivel de ipoteze. Or ipotezele sunt întotdeauna interpretabile. Cum bine a spus atât de profund profesorul şi poetul Cristofor Luigi A. Columbus la un curs de arheologie aplicată: „Ipotezele umplu viitorul de conţinut, aşa că să emiţi ipoteze despre negura trecutului este ca şi cum ai spune că nu eşti decât emanaţia propriului tău vis”. Aşa că profesorul şi poetul Cristofor Luigi A. Columbus nu le-a permis nicicând studenţilor săi să se ocupe de „mizerabilele cioburi”, cerându-le să lase să îngraşe în continuare pământul tot ce se găseşte în siturile descoperite, cu excepţia sigiliilor şi a ştampilelor.

c) Importanţă: Ştampilele/ sigiliile reprezintă cel mai important semn al suveranităţii, indiferent de sistemul statal la care ne referim. În numeroase locuri, şeful suprem poartă pe deget inelul cu sigiliul, iar sigiliul Serenisimului, atunci când pleacă în Lumea Drepţilor, este sfărâmat cu ciocanul, astfel ca nimeni să nu preia puterea răposatului Cel Mai Înalt Pontif. Următorul Papă va primi un alt inel cu sigiliul care va putea fi sărutat doar de puţini privilegiaţi. Cutuma aceasta este valabilă şi în multe situaţii aşa-zis laice, unde lupta pentru inelul cu sigiliu a sacrificat nu o dată nenumărate vieţi, iar învingătorul dintr-un asemenea conflict devine în mod automat Părintele Naţiunii, în faţa căruia se înclină cu uralele unui sincer entuziasm patriotic tot natul supravieţuitor.

Aşadar, sigiliul/ ştampila reprezintă semnul distinctiv al devenirii şi măsura aberantă prin care se preconizează eliminarea lui/ ei nu este doar un atac la mândria naţională, ci şi un periculos precedent nihilist. (Propunerea opoziţiei parlamentare prin care se cere măcar revenirea la „ţapul ispăşitor” a fost respinsă de puterea lipsită de discernământ. Oricum, trecutul nostru ne garantează că nu va trece mult timp când şi vremurile noastre vor deveni de tristă amintire.)

2. Momentul când au fost emise primele hârtii oficiale

Aşa cum am arătat atât de limpede, primele documente pe hârtie au apărut abia în timpul civilizaţiei noastre, „civilizaţia nucleară”7.

Încă de la început, documentele oficiale au fost uneltele imperative ale celor ce le-au emis, mai ales că multă vreme destinatarii nefiind cunoscători de carte, au trebuit să creadă necondiţionat – şi să se supună întocmai – celor scrise. Cu timpul, această cutumă s-a păstrat, chiar dacă, treptat, destinatarii au fost mai mult ori mai puţin alfabetizaţi. (Lucru întâmplat în mare măsură tot datorită obligaţiilor reieşite din textele hârtiilor oficiale, adevăratul motiv pentru care copiii sunt siliţi să meargă la şcoală, în caz contrar părinţii lor fiind sever amendaţi. Devenind, la rândul lor, părinţi, şi foştii copii s-au prevalat de dispoziţiile de pe hârtiile oficiale şi şi-au obligat copiii să meargă la şcoală. Iar aceştia, devenind, la rândul lor, părinţi, continuă tradiţia şi-şi trimit şi ei progeniturile să înveţe literele spre a se putea supune cât de cât în cunoştinţă de cauză textelor de pe hârtiile oficiale. Psihologii pretind că majoritatea părinţilor îşi obligă pruncii să meargă la şcoală nu atât din pricina amenzilor preconizate de hârtiile oficiale pentru cei ce nu se supun acestei obligaţii, ci, pe de o parte, din orgoliul de a avea copii cu studii cât mai înalte, şi, pe de altă parte, din defularea celor îndurate de ei înşişi în sălile de clasă8.)

De unde se poate trage uşor concluzia evidentă că hârtiile oficiale nu au sens decât pentru cei ce le emit, în vreme ce cei cărora le sunt adresate nu trebuie să le priceapă, să le analizeze, să fie de acord ori nu cu ele sau – Doamne fereşte! – să le judece. Ei nu sunt obligaţi decât să le respecte. Dacă se poate, fără să crâcnească şi chiar cu entuziasm. De aceea, nici nu este important ca hârtiile oficiale să ajung㠖 în cadrul civilizaţiei a patrusprezecea a Terrei, civilizaţia noastră, „Civilizaţia Nuclear㔠– doar la persoanele alfabetizate. Indiferent că ştiu să citească sau nu, toţi suntem obligaţi să le respectăm neîntârziat şi întocmai.

Că altfel ar fi haos!

Avantaje:

– pentru emitenţi: pentru că pot să formuleze în hârtiile oficiale orice doresc, trebuind doar să facă referire la cât mai multe articole de lege, să prezinte un cuprinzător antet reglementar9 şi un număr suficient de semnături impresionante;

– pentru receptori: nu trebuie să-şi bată capul să le înţeleagă legalitatea, ci doar să le respecte. (Dacă receptorul le analizează, o face doar pe timpul, nervii şi răspunderea sa, întrucât şi aşa nu are cum să le modifice consecinţele.)

Aşadar: momentul emiterii primelor hârtii oficiale a fost esenţial – de atunci lucrurile au evoluat fără să evolueze.

Oficial, putem spune că stabilitatea este principiul de bază pe care se bazează hârtiile oficiale. (Dar neoficial, se ştie că modificarea periodică este şi mai indicată pentru că modificarea este dovada progresului şi examenul superior pentru cei cărora li se adresează prevederile: ei trebuie să le cunoască şi să le îndeplinească întocmai chiar dacă nu le cunosc. Nu contează când se popularizează hârtiile oficiale, contează doar când au fost emise, adăugite şi modificate.)

3. Hârtiile oficiale la vedere

Hârtiile oficiale la vedere sunt cele cu care emitenţii vor putea oricând să acuze câte un receptor neatent, indolent – sau chiar conştient indisciplinat! – de nerespectarea regulilor şi de atentat împotriva stabilităţii. Scuza că receptorul nu a cunoscut imperativul unei hârtii oficiale nu exonerează de vină. Acest lucru a rămas neschimbat încă de pe vremea lui Poolo IV Cel Superb, regele tribului Ochii Cerului din cea de a treia civilizaţie terestră. Iată, stabilitatea nu este riguros reglementată doar pe orizontală, procedeul îşi are originile adânc înfipte în sfânta noastră tradiţie. Pe care nimeni nu are voie s-o pună la îndoială!

Trebuie arătat că există hârtii oficiale la vedere în transparenţă totală, precum şi hârtii oficiale la vedere destinate doar specialiştilor (jurişti, experţi contabili etc.). Marea masă a celor ce intră în sfera de acţiune a hârtiilor oficiale destinate doar specialiştilor habar n-au de ele şi nici nu e indicat să-şi piardă energiile studiindu-le. (Altfel întreaga populaţie n-ar face decât să le studieze, fără a mai rămâne timp pentru activităţile productive. Marea masă a populaţiei află de conţinutul unei asemenea hârtii oficiale doar atunci când se află în culpă10, moment când intervine avocatul. Contra cost, desigur11.)

4. Hârtiile oficiale clasificate

Acestea reprezintă cele mai înalte dovezi ale geniului emiţătorilor aflaţi mereu în slujba stabilităţii.

Avantajele hârtiilor oficiale clasificate sunt de nepreţuit. În numele lor poate fi adus pe calea cea dreaptă oricine. Iar dacă acela se opune (în mod nesăbuit, desigur!), atunci poate apare la suprafaţă o lege conţinută de o hârtie strict clasificată, iar nesăbuitul nu va afla, desigur la timpul potrivit, decât cuantumul pedepsei ce i se cuvine.

Bineînţeles că hârtiile oficiale clasificate – şi, în cazuri extrem, hârtiile oficiale sever clasificate – nu ajung decât sub privirile celor ce au dreptul de a face referire la ele. Dar nici măcar aceştia nu vor avea acces la întregul document, ci doar la fragmentul care va decide soarta acelui nesăbuit. Aşa că hârtiile oficiale clasificate nu vor fi scoase la lumină niciodată pentru vulg, iar în totalitate, sub nici un pretext, ci se va face vorbire doar prin interpretarea lor. Cel mai indicat prin interpretarea unui fragment.

Nici scuza că o faptă săvârşită aflată sub incidenţa unei hârtii oficiale clasificate (ori sever clasificate) n-ar fi fost făcută în cunoştinţă de cauză nu exonerează de vină nesăbuitul. (Altfel, oricine ar putea săvârşi orice, punând în grav pericol stabilitatea întregii societăţi.)

Se pare că hârtiile oficiale clasificate au fost utilizate încă de pe vremea lui Poolo V Cel La Fel de Superb, fiul lui Poolo IV Cel Superb, regele tribului Ochii Cerului din cea de a treia civilizaţie terestră. Cei care susţin această teză pornesc de la amănuntul nu lipsit de importanţă că tocmai Poolo V Cel La Fel de Superb, ar fi introdus în şiragul de pietricele, pe lângă cele albe, şi pietre roz. Acestea din urmă erau ferite de ochi indiscreţi, fiind învelite în frunze înţepătoare de urzică. (Cine să rişte să le îndepărteze?) Aşa că nu putem decât să repetăm: „stabilitatea nu este riguros reglementată doar pe orizontală, procedeul îşi are originile adânc înfipte în sfânta noastră tradiţie. Pe care nimeni nu are voie s-o pună la îndoială!”

5. Hârtiile oficiale importante pentru întreaga omenire

Desigur, există hârtii oficiale provenite din vechi rituri şi cutume, din temeri ancestrale şi din ambiţii universale. Acestea nu fac decât să legalizeze spiritul veşnic uman, cel ce îl diferenţiază pe individul om de animal. De pildă, sunt cunoscute strictele reglementări ale aplicării pedepselor. (Cum ar fi documentele care arată în mod limpede că numai călăul are dreptul să decapiteze un osândit, oricine altcineva fiind socotit criminal dacă săvârşeşte un asemenea act barbar.)

Doar prin experienţa a mii de ani, prin discuţii prelungi ori doar prin preluarea unor practici impuse de oamenii puternici, s-a ajuns la hârtiile oficiale cele care reglementează viaţa întregii omeniri. Fără ele, nimic din cele întâmplate nu se consideră a se fi întâmplat. De pildă, fără un aşa-numit „Certificat de naştere”, individul nici măcar nu este considerat că ar fi venit pe lumea aceasta, la fel cum o văduvă nu se va putea prevala de calitatea de văduvă fără certificatul de deces al soţului.

(Şi) de aceea este important ca orice om să poată fi tras la răspundere pe baza hârtiilor oficiale. Să luăm exemplele tocmai amintite şi să prevenim lumea:

1. dacă un individ inconştient nu dispune de un Certificat de naştere prevăzut cu toate semne şi însemnele legale, el ar putea fi socotit drept un avorton birocratic, o fiinţă care există fără să existe. Prevalându-se de acest statut, „inexistentul” ar putea săvârşi orice ticăloşie fără a putea fi tras la răspundere după cum ar merita.

2. dacă o văduvă inconştientă nu poate dovedi cu Certificatul de deces al soţului că acesta a murit, n-are decât să plătească şi în continuare obligaţiile financiare ale acelui zombi birocratic12.

Hârtiile oficiale importante pentru întreaga omenire reglementează trecutul, prezentul şi viitorul a tot şi a toate: existenţa, familia, munca, posesia, alianţele, ambiţiile, nemulţumirile şi conflictele.

Dar nu trebuie uitat că nici măcar hârtiile oficiale importante pentru întreaga omenire nu reprezintă decât voinţa emitentului, singurul care le cunoaşte (uneori) în întregime şi care le poate modifica după dorinţă, în spiritul tradiţiei. (Care este sfântă!) Asta în vreme ce destinatarul, tot în spiritul tradiţiei, le va pune în aplicare, fără a le comenta. Şi cum ar putea proceda altfel destinatarul hârtiilor oficiale importante pentru întreaga omenire, când el este unul şi întreaga omenire tot restul populaţiei? Nu s-ar autoelimina acel neascultător din ceea ce îndeobşte este numit „civilizaţie”? (Când un astfel de ciudat nu s-ar elimina singur, ar fi ajutat de societate, pe baza hârtiilor oficiale, să fie ejectat din rândul nostru, al celor mulţi: prin izolare, prin deportare ori printr-o dreaptă execuţie13.)

6. Hârtiile oficiale importante (doar) pentru întregul popor

Spre deosebire de hârtiile oficiale privind întreaga omenire, hârtiile oficiale importante (doar) pentru întregul popor legiferează şi legalizează strict glorioasa mândrie naţională, în contrast evident cu decadenţa – ca să nu spunem cu „barbaria” – din jur.

De pildă, în decursul timpului, proprietatea privată a fost socotită sfântă în unele locuri şi doar o consecinţă a raptului în alte locuri. Ba mai mult, uneori în acelaşi spaţiu, dar în perioade diferite, proprietatea privată a fost privită total diferit. Aşa că regimurile hotărâte şi totalitare au emis hârtiile oficiale ce au venit să niveleze în spirit înalt democratic proprietatea privată, hârtii ce au adus la cunoştinţa ticăloşilor proprietari că din clipa aceea nu mai sunt proprietari, ci doar ticăloşi. (Iar ticăloşia, desigur, se penalizează. Prin intermediul unor hârtii oficiale. Tot desigur!14)

Aşadar, hârtiile oficiale pentru întregul popor au putere absolută doar pentru un anumit întreg popor. Pentru alt popor, ele nu au nici o putere, deci nu există. De aici, deosebirile de nivel de trai, de nivel de conştiinţă, antagonismele de tot felul între un popor şi un alt popor15. Fiind vorba de deosebiri, ele se evidenţiază în primul rând prin tradiţii. Care sunt sfinte! Cine nu le respect㠖 sunt şi dintre aceia, nu mulţi, dar sunt şi dintre aceia! – cine nu respectă tradiţiile este pedepsit. Lucru statuat prin hârtiile oficiale importante pentru întregul popor. Când cei ce emit hârtiile oficiale le modifică, uneori doar făcând din propoziţii afirmative propoziţii negative, alteori completându-le în virtutea progresului – care are o dinamică în spiral㠖, când cei ce emit hârtiile oficiale le modifică, atunci bineînţeles se modifică şi tradiţiile. Care venind din trecutul de aur, sunt sfinte. Şi cine se poate opune unor tradiţii sfinte fără a risca dă devină un zombi birocratic?

Nici în privinţa hârtiilor oficiale importante pentru întregul popor, destinatarii nu trebuie să-şi bată capul cu ele. Pentru formularea hârtiilor oficiale importante pentru întregul popor sunt suficienţi conducătorii mai mari şi, respectivi, mai mici. Dacă n-ar fi ei, n-ar exista nici hârtiile oficiale importante pentru întregul popor; or, cum bine se ştie, nimic n-a fost creat fără rost. Nici măcar conducătorii mai mari şi, respectiv, conducătorii mai mici! Fără ei, n-ar fi decât haos.

7. Hârtiile oficiale importante (doar) pentru noi

Pe lângă hârtiile oficiale ce privesc întreaga comunitate16, există acte într-adevăr importante pentru fiecare dintre noi şi doar pentru fiecare dintre noi.

De pildă, un certificat medical. Pentru vecinul de pe strada alăturată nu e deloc important certificatul meu medical. Nici măcar pentru vecinul de pe strada mea.

Uneori, hârtiile oficiale importante doar pentru noi nu intră în disonanţă ori chiar în conflict cu hârtiile oficiale ale altora.

De pildă, diploma mea de medic nu intră în disonanţă şi nici în conflict cu diploma ta de inginer. Şi nici cu calitatea ta de pacient. În schimb, titlul meu de proprietate asupra casei mele, unde se specifică oficial că şi curtea îmi aparţin mie şi numai mie, poate deveni subiect de proces cu tine, dacă tu consideri că gardul dintre proprietăţile noastre intră doi metri pe teritoriul tău, asupra căruia ai şi tu o hârtie oficială la fel de valabilă ca şi hârtia mea.

Hârtiile oficiale importante (doar) pentru noi sunt cele ce provoacă majoritatea proceselor civile. Până când, neînţelegând mersul lucrurilor, părţile în conflict ajung la atacuri fizice. Atunci, hârtiile oficiale importante (doar) pentru noi provoacă şi procese penale. Însă şi unele şi altele sunt rezolvate în mod strălucit de către Justiţia Suverană. Care desigur (tot desigur!) lucrează pe baza unor rapoarte oficiale ale organelor de anchetă. Şi, bineînţeles, acele rapoarte oficiale nu le sunt emise pe cale orală, ci tot prin nişte hârtii oficiale (prevăzute cu antet, număr de înregistrare, ştampilă, dată şi semnătură). Fără acestea, nici un proces n-ar putea avea loc. Iar, ca o încununare absolută a muncii înţelepte a Justiţiei Suverane, soluţiile, verdictele, sentinţele şi motivaţiile sunt făcute nemuritoare tot prin intermediul unor hârtii oficiale importante doar pentru mine, întrucât pe tine nu te atinge un asemenea înscris. Nu te atinge deloc!

Aşa că e limpede că în lipsa hârtiilor oficiale am regresa la stadiul de comună primitivă, orice relaţie socială căzând în arbitrariu şi doar sub imperativul puterii fizice. (Nici măcar micile şi marile şmecherii financiare n-ar putea avea loc fără hârtiile oficiale!)

De unde se vede că hârtiile oficiale stau la baza dezvoltării societăţii, mai mult chiar decât descoperirea focului sau a plugului, decât marile invenţii şi revoluţia tehnologică!

Hârtiile oficiale pentru mine reprezintă garanţia progresului.

8. Hârtiile oficiale importante (doar) pentru tine

Hârtiile oficiale importante pentru noi, precum şi cele importante doar pentru tine reprezintă cea mai genială pârghie a ierarhiilor. Ele certifică faptul că oamenii sunt egali doar la naştere. Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, devine tot mai puţin egal cu ceilalţi copii ce avansează în vârstă. Acesta este şi farmecul vieţii, spun filosofii: acela că suntem atât de diferiţi între noi. Or, realitatea că suntem atât de diferiţi impune cu tărie şi legi diferite, respectiv hârtii oficiale diferite, întrucât o reglementare potrivită pentru tine poate să nu fie deloc potrivită pentru mine. Conştiente de acest lucru, autorităţile nu s-au lăsat pe tânjală şi au elaborat hârtii oficiale şi doar pentru tine.

De pildă: pentru ca eu să mă pot bucura nestingherit de un lucru numai al meu, am fost apărat prin aceea că tu NU ai voie să te bucurii de el. Casa aceasta este a mea, aşa că a apărut o lege prin care tu nu ai voie să intri în ea decât dacă-ţi permit eu. Dacă o faci trecând peste această interdicţie, voi avea grijă să primeşti acasă o hârtie oficială (cu antet, număr de înregistrare, semnături, ştampilă etc.) prin care ţi se comunică delictul săvârşit şi consecinţele posibile ale acestui delict. Prin urmare, mie nu-mi este interzis să fac ce vreau pe domeniul meu, acolo unde tu ai drepturi extrem de limitate.

De ce? Aceasta este o întrebare fără rost! Originea unui privilegiu poate fi îndelung cercetată, lucru preferabil să nu fie făcut, deoarece ar fi nevoie de scotocit îndelung prin arhive şi, dacă nu ai norocul să ajungi la o hârtie oficială pierdută, vei da în mod sigur peste un document cel puţin dubios, ajungând să te îndoieşti de tot ce ai găsit cu atâta trudă. Aşa că mai bine nu cerceta!

Revenind: pentru ca eu să mă pot bucura de siguranţa traiului meu, cu tot ceea ce presupune aceasta, legiuitorul – în marea Sa Înţelepciune – a emis hârtii oficiale prin care tu NU ai voie să faci anumite lucruri. Ceea ce este bine! Atât de bine încât eu, din spatele unor hârtii oficiale doar pentru mine, pot să scot liniştit şi legal limba către tine, fără să mă pască nici o primejdie. (După cum bine se ştie, să poţi scoate limba la altul provoacă mari satisfacţii. Dar dacă poţi s-o faci fără să te ascunzi, ci pe faţă, atunci satisfacţiile sunt la superlativ.)

Spre deosebire de hârtiile oficiale (doar) pentru mine, hârtii care – să fie limpede! – nu te privesc, aşa că nici nu e bine să le cunoşti pe toate, hârtiile oficiale (doar) pentru tine se află şi în permanenta mea atenţie. Ca să ştiu când nu le respecţi întocmai, când şi cum trebuie să te reclam ca să fii sancţionat. Dacă n-ar fi aşa, oricine şi-ar putea face oricând de cap! Şi, atunci, unde şi-ar mai găsi loc progresul?

Şi hârtiile oficiale pentru tine reprezintă garanţia progresului.

Toate hârtiile oficiale reprezintă garanţia progresului.

Note:

1 Din cel de al patrulea volum de vocalize (în pregătire).

2 Antimajuscularii şi nu minuscularii, întrucât aceştia au găsit respectiva formulare peiorativă.

3 DOOM, pentru cine nu ştie: „Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”. (Acelaşi lucru şi pentru cei ce ştiu.)

4 De fapt, se pare că doar o rogojină, dar lucrul acesta nu este încă pe deplin dovedit.

5 Şi avem o datorie morală să lăsăm o moştenire demnă şi civilizaţiei a cincisprezecea, dacă nu vom reuşi să distrugem nu numai viaţa de pe Terra, ci şi Terra însăşi.

6 După cum se ştie, iniţial, ştampilele aplicate cu fierul înroşit erau aplicate pe pielea solicitanţilor. În Dinastia a douăzeci şi opta s-a renunţat la acest procedeu „barbar” şi dureros, aşa că s-au folosit capre şi ţapi, la început doar pentru parafarea unei înţelegeri, apoi şi pentru legalizarea hârtiilor oficiale. (Vezi şi sintagma „ţapul ispăşitor”.)

7 Totuşi, unii autori pretind că şi în civilizaţiile a opta şi a unsprezecea s-ar fi emis hârtii oficiale. Pentru aceasta, vezi şi Julius Zimberlan, Istoria birocraţiei, volumul II, Birocraţia în civilizaţiile dispărute, Editura Birocratica, London-Covăsânţ-Berlin, ediţia IV, 2009. Totuşi, nici măcar Acad. Dr. Dr. h. C. Julius Zimberlan nu poate dovedi că actele emise în timpul civilizaţiilor respective ar fi fost imprimate pe hârtie, aşa că nu le vom include în acest GHID NEPREŢUIT DE FOLOSIT ÎN MINUNATUL LABIRINT AL CELUI MAI SPLENDID TRAI ÎN BIROCRAŢIA CE NE ÎMBRĂŢIŞEAZĂ CONDESCENDENT DE LA CERTIFICATUL DE NAŞTERE PÂNĂ LA CERTIFICATUL DE DECES. Aşa cum vom face abstracţie şi de atât de prodigioasa birocraţie graffiti în variantele graffiti scrijelit şi graffiti spray, cunoscuta birocraţie a celei de a zece civilizaţii terestre.

8 Cu ajutorul cărora să poată emite şi ei hârtii oficiale, ca o dreaptă răzbunare a întregii familii de foşti elevi. Drept dovadă, statistic vorbind, analfabeţii nu se înghesuie – cu toate riscurile asumate – să-şi trimită copiii la învăţătură: ei nu au nimic de răzbunat.

9 Reglementare prevăzută explicit tot în hârtiile oficiale.

10 Mai precis: când persoanele respective sunt considerate în culpă.

11 Dacă nu s-ar găsi întotdeauna suspecţi, n-ar mai exista avocaţi. Or, cum bine se ştie, nimic n-a fost creat fără rost. Nici măcar avocaţii!

12 Avortonul birocratic nu este acelaşi lucru cu un zombi birocratic. Doar acesta din urmă a dus o viaţă terestră sub rigorile hârtiilor oficiale, în vreme ce avortonul a murit înainte de a se bucura de avantajele birocraţiei. Facem această importantă precizare pentru că orice neclaritate poate fi folosită în instanţă.

13 În societăţile cele mai dezvoltate, o execuţie publică nu mai necesită munca gâdelui: pur şi simplu se distrug doar actele personale ale condamnatului, moment când acesta practic încetează să mai existe. Şi, fiind vorba despre hârtii oficiale privitoare la întreaga omenire, rămas fără nici un act, nefericitul zombi birocratic nu va mai găsi nici un loc pe lumea aceasta mare unde să poată trăi din nou. (Există o dovadă mai pertinentă că hârtiile oficiale sunt cele ce ne definesc întregul destin?)

14 Da, cunoaştem şi destule cazuri când proprietatea privată a fost privită în mod diferit chiar şi în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc: când unii au fost îndreptăţiţi să aibă, iar alţii nu, când unii au fost omagiaţi pentru ce aveau, iar alţii au fost condamnaţi pentru ce aveau. Totul, bineînţeles, pe baza unor hârtii oficiale.

15 Cine face parte dintr-un popor n-o poate dovedi decât cu ajutorul unor hârtii oficiale. Cine nu posedă asemenea acte, nu face parte din nici un popor.

16 În lumea cea mare, reglementările generale (de tipul Celor Zece Porunci) nu sunt decât fraze de pus în ramă. (Unde şi rămân.) Întrucât fiecare legiuitor emite în mod diferit propriile sale reglementări, în funcţie de locul geografic şi de timpul istoric, hârtiile oficiale diferă. Pe de o parte, de la aducerea tablelor legii de către Moise, călcarea interdicţiilor de acolo a fost altfel sancţionată aici decât acolo, acum decât atunci, altfel pentru o categorie socială decât pentru alta. Dar, desigur, toate doar sub imperativul dreptăţii!

© 2007 Revista Ramuri