Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
„Neîmplinirea te conserv㔠(4)

        de Gheorghe Grigurcu

Verbul: o tăcere învinsă. Dar tăcerea nu e un verb învins.

*

Spiritul, asemenea unui nevoiaş care stă la colţ de stradă cu mîna întinsă, cerşind expresia.

*

Incomodat de visul semenului de-alături, ca şi cum, nefumător fiind, acela ar expira fumul de ţigară în obrazul tău.

*

Pe la finele anilor ‘60, Al. Andriţoiu a compus o spirituală epigramă pe care nu mi-o amintesc ad litteram, dar al cărei sens era următorul: e îmbucurător faptul că se reiau relaţiile culturale între România şi Franţa: André Malraux e aşteptat să vină la Bucureşti, iar la Paris e aşteptat să sosească… Ion Dodu Bălan.

*

„Sistemele de securitate de ultimă generaţie instalate cu costuri uriaşe pe proprietăţile familiei regale din Scoţia sunt activate zi şi noapte de plimbările intempestive făcute de 7 raţe indiene extrem de rapide. Arabella, Antoine, Parsley, Sage, Rose, Mary şi Thyime au fost cumpărate de prinţul Charles pentru a lupta ecologic împotriva dăunătorilor de pe pămînturile sale de la Balmoral, în apropiere de Birkhall (Nord). După o serie de incidente legate de securitatea familiei regale la Buckingham Palace şi la castelul Windsor, la Balmoral au fost îngropaţi senzori în poteci şi peluze. Aceştia pornesc alarma de fiecare dată cînd raţele din specia alergătorii indieni, extrem de active, traversează zona” (Adevărul, 2005).

*

Spaima e departe de deznădejde, deşi pare o formă a ei. E un mod formidabil de rezistenţă.

*

Amprentele urşilor Koala nu se pot distinge de cele umane şi, vai, ele pot fi confundate la locul unde s-a petrecut o crimă.

*

„Un om inteligent va putea merge întotdeauna alături de unul mai puţin inteligent, în timp ce un om mediocru va păstra întotdeauna distanţa” (Rabindranath Tagore).

*

Măreţia fără pereche a Destinului inconştient. Piatra, copacul, animalul se bucură de un astfel de Destin, care, spre deosebire de al nostru, dramatic prin autoreflectare, se revarsă nemijlocit în cosmos.

*

„Dumnezeu nu umple decît atît cît este gol în noi” (Montherlant).

*

Orice model, oricît de scelerat ar fi, beneficiază de-o inocenţă intrinsecă. Imitatorii săi sunt totdeauna expuşi păcatului.

*

Noutatea se cuvine a se învechi un pic pentru a fi luată în considerare, depăşind stupefacţia nerezonantă a primului contact.

*

„O femeie care nu are decît un admirator crede că nu e deloc cochetă; aceea care are mai mulţi, crede că nu e decît cochet㔠(La Bruyčre).

*

Lucrurile simple se văd expuse ironiei în mai mare măsură decît cele complexe, deoarece ultimele au astuţia proprie naturii lor. Ne putem confesa emoţionant cu ajutorul lucrurilor simple, dar ne putem apăra mult mai eficient cu ajutorul complexităţilor.

*

2 mai 2015. La un post de radio, Julio Iglesias: „Am 71 de ani. Cînd mă aflu pe scenă, mă simt de 21 de ani, iar cînd sunt în afara ei, mă simt de 200 de ani”.

*

19 august 2014. Ne-a părăsit Dinu Patriciu, la doar 64 de ani. Ins rasat, de-o inteligenă flegmatică, iubitor de artă, s-ar fi părut că e un capitalist al viitorului. S-a afirmat că ar fi murit… sărac, deoarece averea sa, estimată la un moment dat la 3,7 miliarde de euro, s-ar fi redus la „derizoria” sumă de 250 milioane de euro. Şi pentru că, în ultimele luni de viaţă, şi-ar fi vîndut cîteva proprietăţi din Germania cu 90 milioane de euro, aşa, ca să aib㠄bani de buzunar”.

*

„Omul bine crescut îi contrazice pe alţii. Înţeleptul se contrazice pe sine” (Oscar Wilde).

*

În local: stau de vorbă la o masă doi bărbaţi, unul mai în vîrstă, altul mai tînăr. Tînărul, admirativ, către vîrstnic: „Te-ai purtat ca un adevărat Gheorghe!” A. E.: „Iartă-mi indiscreţia. Oare şi tu eşti un adevărat Gheorghe?”.

*

Dacă memoria ne face cu certitudine mai bătrîni, speranţa dă impresia că ne întinereşte.

*

Greu de spus ce tip de discipol te-ar putea întrista mai mult: cel ce-şi însuşeşte la perfecţie tehnica ta sau cel ce-o utilizează cu stîngăcie. Oare nu te compromit ambii?

*

Cultura ne ajută să ne detaşăm de noi înşine, prefăcînd chipul nostru în mască, persoana noastră în personaj.

*

Erosul se spiritualizează în mai mare măsură atunci cînd nu e împărtăşit în mod egal de ambii parteneri. Asimetria îi e prielnică.

*

Umilit, la urma urmei, de ceea ce te-ar putea defini, consolat de indefinibil.

*

Observaţia: o contemplaţie demonizată.

© 2007 Revista Ramuri