Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a pronunţat în procesul intentat de către Dan Mircea Cipariu, fost membru al U.S.R., prin care contesta, după 7 şi, respectiv, 3 ani, alegerea preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Conducerii U.S.R. în cadrul Adunărilor Generale din 2009 şi, respectiv, 2013.Instanţa a respins cererea reclamantului ca inadmisibilă şi confirmă legalitatea alegerilor din 2009 şi, respectiv, din 2013: „Alegerea membrilor organelor de conducere din 17.10.2013 s-a realizat conform prevederilor Statutului U.S.R. în forma înregistrată la 17.04.2013, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. 16099 / 299 / 2013. Instanţa, verificând înscrisurile, constată legalitatea numărării voturilor şi a proceselor verbale încheiate în acest sens la 23.11.2009, cât şi la 17.10.2013.”

Hotărârea judecătorească este definitivă. Instanţa l-a obligat pe reclamant să plătească cheltuieli de judecată.

Conducerea U.S.R. reaminteşte că a rămas definitivă şi sentinţa prin care li se respingea reclamanţilor dreptul de a se considera reprezentanţi legali ai organelor de conducere ale U.S.R.

 Preşedinte,

Nicolae Manolescu

© 2007 Revista Ramuri