Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vitalism postmodern

        de Gabriela Gheorghișor

Polemizând intertextual cu Mariana Marin, Magda Cârneci (Magdalena Ghica în primele volume) scrie într-un poem din placheta Viaţă: „Nu, vremea poemului înalt, ameţitor, n-a trecut“ (Poemul înalt). Recunoaştem, în acest vers cu valoare de ars poetica prin delimitare, concepţia despre poezie a Magdei Cârneci, păstrată din anii ’80.

Încă de la începuturile sale poetice, Magda Cârneci are „obsesia modelului totalizant – a proiectului global, a formulei salvatoare, a unui mit integrator, a unei coerente «imagini a lumii», asemenea acelei utopice «ecuaţii integrale ale lumii» a lui Laplace“. Autoarea Hipermateriei identifică însă două tipuri de poezie a sintezei, în funcţie de modul de structurare poetică a materiei mundi, sumativ, dar centrifugal, sau după un principiu coagulant, centripet, ca un magnet care atrage în jurul lui toată pilitura de fier: „fie poezia de tip fluvial sau deltaic, care însumează cantitativistic, arhivistic, «lingvistic» toate aluviunile culturale de până la ea, încercând să le stăpânească şi să le consume prin juxtapunere – permutare – combinare – deformare – dilatare – ironie – bagatelizare etc., etc., poezie alexandrină, poezie recapi­tulativă, retrospectivă, pregătind, prin arderea ultimelor resturi moderniste, prin tehnica negativă a subversiunii, a accentuării consecinţelor ultime ale modernităţii – pregătind o «negare a negaţiei», calea unei alte sinteze, drumul unei noi poezii; fie o poezie de tip artezian, sau sintetică, reluând, purificând şi înnoind principiile modernităţii iniţiale, încercând să propună structuri de percepţie şi sensibilitate coerente şi din nou centrate, regăsind tipare mentale perene în structuri verbale iarăşi finalizabile – poezie verticală, sintetică, imposibil de definit în totalitate, dar probabil în mod necesar de o latură mai accentuat spirituală, apropiindu-se de limbajul unui nou fel de credo, care să conjuge iar armonios necesitatea inovaţiei cu necesitatea tradiţiei, exigenţa absolutului cu exigenţa devenirii“ (Post-scriptum la o carte de poezie, în Dialog, nr. 115-116/ 1986). Primul tip de poezie, descentrată, ar fi, aşadar, mai degrabă apanajul inteligenţei, al contestării tradiţiei şi convenţiilor, al ironiei şi al jocului; al doilea, pe care îl exersează ea însăşi, ar viza o re-ontologizare a lumii, prin regăsirea arhetipurilor, prin împăcarea contrariilor, o poezie metafizică, axială, care nu exclude mistica. Dacă un Mircea Cărtărescu, de pildă, a parcurs, între timp, drumul de la Totul la nimic, Magda Cârneci nu renunţă la formula poeziei integrale, numindu-şi ostentativ un poem din Viaţă chiar Totul. Omul, într-o corespondenţă mai mult decât simbolică (ci amintind de corespondenţele simboliste ale lui Baudelaire), este o oglindire a marilor mistere existenţiale, a macro-cosmosului, absorbind în sinea sa universul întreg: „traversând cu paşi rari codrul des de simboluri// ce încetează să mai fie mister/ pentru a fi pură identitate“ (Totul). În plus, atentă la receptarea critică a poeziei sale discursive, despletite ca o meduză (apropiate de „poezia enunţiativă a lui Whitman sau a lui Sandburg din Oamenii, da, oamenii!, a lui Maiakovski şi a lui Esenin“ – Ion Bogdan Lefter, Flashback 1985: Începuturile „noii poezii“), Magda Cârneci găseşte acum un nume acuzatei lipse de organizare muzicală: „simfonie dodecafonică“. Lumea pe care vrea s-o capteze poetic este „un miceliu vast, cântător“, atonal, compus din sunete şi zgomote diverse, „un cor miliardar, care habar n-are ce cântă“. Cu toate acestea, stridenţa mundanului (postmodern) se plasează pe verticala unei aspiraţii către muzica sacră a heruvimilor veşnic tineri şi, totodată, nu a astrelor, ci, ironic, a meteoriţilor, fel de a spune că orice materie îmbătrâneşte: „Suntem muzicali, chiar dacă nu vrem, chiar dacă nu ne dăm seama./ Simfonia noastră dodecafonică se aude până la ceruri, până la stele,/ şi încântă auzul heruvimilor şi meteoriţilor“ (Poemul înalt).

O temă importantă este aceea a feminităţii, explorată anterior minuţios, mai ales în volumul FEM (2011). Această naraţiune, ce preia convenţia povestirii orientale, alunecă iterativ într-o proză poetico-vizionară, configurînd o „biografie spiritual㓠a unei feminităţi „generice“ (Simona Sora). Şi în recentul Viaţă, Autoportretul de femeie se generalizează, individualul se expandează (neo)romantic, poeta, multiplicată precum păpuşile ruseşti, devine lumea însăşi: „Iar în centrul cercului am văzut o fetiţă/ şi în interiorul ei transparent am văzut o fetiţă minusculă,/ şi în ea o altă infimă fetiţă,/ şi în ea alte fetiţe, fetiţe, fetiţe.// Oh, văluri şi cortine colorate căzând tot căzând/ dinaintea unui sorb infinit/ în care adâncindu-mă mă voi regăsi, cumva, în cealaltă parte: lumea asta e o uriaşă păpuşă matrioşka/ în interiorul unei îndepărtate femei: ea nu se cunoaşte pe sine, cândva însă o să survină.// Iar înţelepciunea are imagini, nu are idei“. Astfel de exuvii găsim şi la Simona Popescu, dar Magda Cârneci caută dimensiunea mistică a imaginarului. În siaj jungian, se anvizajează o scufundare în inconştientul personal şi colectiv, dominat de imagini, în scopul autocunoaşterii, individuaţiei, iluminării interioare. Acest „program“ poetico-spiritual apare clar formulat în Un fel de poetică, poemul inaugural al plachetei. Ieşirea din trup a Cuvântului, (re)naşterile şi morţile spirituale, purificarea alchimic㠖 sunt tot atâtea trepte ale accederii la o altă vedere, „platoniciană“, superioară, divină. De fapt, Magda Cârneci resuscitează spiritul romantismului „înalt“ de pe coordonate postmoderne: „ca să ajungi/ să vezi/ cândva/ Realitatea“. În Poetesa se distinge însă o subtilă ironie a eşecului proiectului poetico-existenţial maximalist, revoluţionar, demiurgic, de re-întemeiere a universului. Strâns legată de problematica feminităţii este tema dragostei (Trei quasi sonete de dragoste). De la erosul concret, dedicat bărbatului, poezia trece, iarăşi, la dragostea ca stare de spirit generalizată.

Per ansamblu, Viaţă este un whitmanian Song of Myself. Un vitalism debordant străbate poemele Magdei Cârneci, erotismul feminin pare să contamineze totul, până la anorganic (invers decât la Bacovia, unde moartea acaparează inclusiv inanimatul, materia mundi): „viu, viu, viu e tot ce văd,/ vie e casa, vii sunt trotuarele,/ viu este scaunul nostru de bucătărie, vii sunt norii, viu soarele,/ viu este chibritul care se consumă arzând,/ viu este pixul care se consumă scriind,/ vie este maşina de scris, viu e computerul, vii sunt literele, hârtia,/ viu e universul întreg, îndrăgostit de sine însuşi, îmbrăţişându-se,// vie sunt eu, îndrăgostită de univers, îmbrăţişându-mă/ vie e lumea pe care o descriu/ vii sunt toate cuvintele mele“ (Viaţă mare).

Poezia Magdei Cârneci se construieşte mai ales pe tehnica acumulării şi a repetiţiei stilistice. Retorica este incantatorie şi imnică. Într-o epocă alexandrină, postmodernă mai sunt încă poeţi ce se visează magi.

Nr. 06 / 2017
Premiile revistei Convorbiri literare

Eugen Negrici, Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Elogiu creativității
de Gabriel Coșoveanu

Din jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

A cîștiga singurătatea veritabilă (3)
de Gheorghe Grigurcu

Toscana din Ierusalim
de Adrian Popescu

Pavlik Morozov sau Inimă rece
de Nicolae Prelipceanu

Grecii, comunismul și românii (II)
de Mihai Ghițulescu

Cine face îngerul face și bestia
de Nicolae Panea

Festivalul Internațional de Literatur㠄Tudor Arghezi“ – ediția a XXXVII-a

O parabolă pentru România deceniilor din urmă
de Ştefan Vlăduţescu

Poetul, „un fericit în nefericirea“ sa
de Silviu Gongonea

Formă deformată
de Aura Dogaru

Turnirul fără învingători
de Gabriel Nedelea

Vitalism postmodern
de Gabriela Gheorghișor

Colocviul Național al Revistelor de Cultură de la Arad

A șaptea ediție a Turnirului de Poezie al Uniunii Scriitorilor din România – Natură și cultură la Colibița, 10-13 mai 2017

Premiul Național pentru Proz㠄Ion Creangă”, Opera Omnia

Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga”, Opera Omnia

Premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016

Nominalizările la premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016

Despre poezia Carolinei Ilica
de Ion Pop

Poezie
de Valeriu Birlan

Poezie
de Radu Cange

Poezie
de Toma Grigorie

Poezie
de Constantin Oprică

Păcatele unui martir
de Haricleea Nicolau

Common people pe canapea
de Daniela Firescu

Dezastre și miracole
de Viorica Gligor

Tăcerile albe – liant între anima și animita
de Gabriela Rusu-Păsărin

La marginea apei
de Sara Gruen

Paul Gherasim: frumusețea precum aerul se respiră
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri