Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Uniunea Scriitorilor

        

Domnul Cezar Ivănescu, membru în Consiliul USR, a adresat Președintelui USR următoarea scrisoare, pe care o dăm publicității:

 

Domnule Președinte,

Subsemnatul Cezar Ivănescu, membru al Consiliului USR, vă rog să dispuneți ca Biroul de presă al USR să transmită publicațiilor românești notificarea care urmează.

Conform hotărârii Consiliului USR, toți membrii din conducerea USR am făcut un demers oficial la CNSAS pentru a fi invitați să ne vedem dosarele din Arhivele Securității și pentru a primi o decizie oficială de colaborare sau noncolaborare cu fosta Securitate ca poliție politică.

CNSAS, în calitatea sa de organ abilitat al statului, nici nu m-a invitat să-mi văd dosarul și să fiu audiat, nici nu mi-a comunicat în mod oficial printr-o decizie, așa cum prevede legea, punctul său de vedere în ceea ce privește dosarul meu personal, lucru pe care îl cunoașteți pentru că toate comunicările se fac pe adresa USR, și până în clipa de față nu am primit nimic din partea CNSAS.

Cu toate acestea, începând de marți, 29.01.2008, ora 16, agenția de știri NewsIn citând „surse din cadrul colegiului CNSAS” a difuzat știrea, pe care eu o consider „zvon calomnios”, conform căreia „Cezar Ivănescu a făcut poliție politică”.

Trăind într-un stat democratic, de drept, consider că toate organele statului trebuie să funcționeze conform dispozițiilor legale în baza cărora au fost instituite, inclusiv CNSAS care era obligat să transmită oficial decizia sa pentru a o putea contesta în termenul prevăzut de lege. Întrucât, repet, nu am primit oficial o decizie, anunț că dacă nu voi primi pe adresa USR până joi, 7.02.2008, decizia respectivă voi acționa în justiție Colegiul CNSAS, agenția de știri NewsIn, precum și toate publicațiile și persoanele care au colportat știrea pe care eu o calific drept „zvon calomnios”.

                              Cu cele mai nobile sentimente,

1.02.2008                           Cezar Ivănescu

București                                       

                                 D-sale D-lui Președinte al USR, Nicolae Manolescu

 

Solicitarea adresată CNSAS

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România revine cu solicitarea adresată CNSAS de a comunica oficial eventualele colaborări cu Securitatea ale membrilor Consiliului USR. Urgentarea comunicării este cu atît mai necesară  din cauza apariției în mass-media și în presa scrisă a unor informații referitoare la dl. Cezar Ivănescu, membru al Consiliului, în absența unui răspuns oficial din partea CNSAS. Comitetul Director al USR consideră inacceptabilă și nelegală difuzarea de către unii membri ai CNSAS a unor date despre ori din dosarele personale ale scriitorilor. Dl. Cezar Ivănescu a comunicat Comitetului Director că nu dorește să implice Uniunea Scriitorilor și nici pe Președintele ei în scandalul provocat de difuzarea în presă a unor informații referitoare la dosarul său.

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România

 

Repartizarea lecturilor publice pe anul 2008

În ședința din 11 decembrie 2007 de la Alba Iulia, Comitetul Director a stabilit programul de lecturi publice ale membrilor U.S.R. pe anul 2008, după cum urmează:

1.Fiecare lectură publică va fi remunerată cu echivalentul a 200 de euro.

2.A fost stabilit, pentru anul 2008, un număr total de 100 de lecturi publice. Acestea vor fi repartizate pe filiale proporțional (raport 1 / 22,5) cu numărul de membri ai fiecărei filiale.

       1            București           990          44       

       2            Cluj                   276          12       

       3            Iași                    239          10       

       4            Timișoara           174            8         

       5            Craiova                97            4         

       6            Chișinău              94            4         

       7            Tg Mureș             80            4         

       8            Brașov                 50            2         

       9            Sibiu                   40            2         

       10          Constanța            43            2         

       11           Arad                   38            2         

       12           Pitești                 43            2         

       13           Bacău                 43            2         

       14           Alba-Hunedoara   20            1         

       15           Brăila-Galați         25            1         

                   Total                   2252         100     

·Membrii USR care doresc să se înscrie în acest program vor depune o cerere (însoțită de invitația din partea unei instituții care e dispusă să organizeze evenimentul cultural respectiv) către Comitetul fiecărei filiale. Acesta va stabili efectiv numele scriitorilor ce vor susține lecturi publice.

·Comitetele filialelor pot decide ca suma cuvenită pentru lectura publică (200 de euro) să se împartă, astfel încât mai mulți autori să beneficieze de acest program.

·Plata lecturilor se va face pe baza unui dosar care să dovedească faptul că lectura a avut loc (extrase din presă, fotografii). Dosarul va fi trimis la contabilitatea USR, cu avizul președintelui filialei.

© 2007 Revista Ramuri