Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dulci nimicuri

        de Ioan LASCU

Cele trei cărți ale lui Florin Oncescu citite de mine la relativ mari intervale de timp au, laolaltă, o singură obsesie, minoră ce-i drept – cotidianul. Dacă în cartea de debut tânărul autor de atunci era oarecum preocupat de un experimentalism ce viza structurile narative, discursul și personajele – o veritabilă modă în acea vreme, venind în siajul optzeciștilor – în cea de a doua prozatorul ne oferea spre lectură secvențe de viață și întâmplări banale, transmutate din universul citadin românesc în zone mai greu accesibile, mă refer la distanța în spațiu, precum Franța, dar mai cu seamă Canada și Statele Unite. Așijderea, datorită într-un fel unei amprente lăsate de mediile tangente la povestire, în prima carte aveam de a face cu o atmosferă mai sumbră, dureroasă, pe alocuri stranie – „teatrul de operațiuni” era doar România comunistă – în vreme ce în cea de a doua atmosfera era mai destinsă, nu arareori ușor insolentă ori chiar surâzătoare, iar substanța povestirii glisa mai mult către anecdotic.

Situația nu este cu mult schimbată nici în cea de a treia carte de proză scurtă semnată Florin Oncescu – Ilustrate din America, Editura Limes, Cluj, 2007. Mai mult decât precedenta, această carte merge firesc înspre un discurs simplificat la maximum, ce poate să ne pară adeseori o simplă transcriere a unor dialoguri la modul dramatic ori telegrafic, sau o descriere fără pretenții a unor medii familiare autorului: emigranții români „transoceanici” și locurile lor de muncă, unde ei vin în contact cu o lume neașteptat de eterogenă, însă cu un stil de lucru perfect american. Problematica emigrării angajează, de la un capăt la altul, toate demersurile „diegetice” ale lui Florin Oncescu și el o face cu simplitate, cu onestitate și cu un spirit detașat, mereu speculând anecdoticul subtil și antrenând ușor o înclinație spre ludic. Din aceste pricini impresia de ușurință, dar nu și de expeditiv sau de superficial, este dominantă. Cu toată dezinvoltura sunt exploatate cele mai obișnuite fapte și situații, în secvențe foarte scurte, autorul nepierzând aproape niciodată din vedere ca în final să insereze o lapidară anecdotă sau să tragă, pentru curioși, niște învățăminte. De aceea aș fi înclinat să consider – și o fac cu lejeritate – că destule povestioare dintr-ale lui Florin Oncescu „se fac vinovate” de un discret ton moralizator, marcat întotdeauna de bunăvoință și de toleranță. Nu sunt departe nici de tentația de a vedea în Ilustrate din America un fel de manual al emigrantului – și m-am gândit amuzat la The Bible of the Immigrant pusă în circulație de americani spre uzul câștigătorilor de green cards. Cred că, barem în subconștient, nici Florin Oncescu nu este prea departe de această intenție. Un pic anecdotic, un pic moralizator și relativ instructiv, scriind o carte desprinsă din realitatea imediată și din experiența recentă, prozatorul româno-canadiano-american (sic!) le poartă un pic de grijă și compatrioților expatriați voluntar din România purtându-și de grijă sieși, deoarece „are aproape mereu România în cap” și se gândește cum să facă să  nu-l prindă bătrânețile tocmai pe coasta de vest a Statelor Unite sau în inima Canadei, la Montréal. Rămas patriot și după doisprezece-treisprezece ani de emigrare – a plecat în Canada în 1995 – Florin Oncescu își păstrează cu tenacitate identitatea, ba ne relatează cum l-a mustrat cu severitate pe fiul său căruia, într-o situație mai delicată, i-a fost jenă să recunoască faptul că e român. Îmi aduc aminte, tot cu un zâmbet ușor amuzat, cum Ioan Sîrbu, tatăl hâtrului Gary, l-a mustrat asemănător pe acesta când, împreună cu alți copii „polietnici” din colonia Petrilei, își râsese de un muntean îmbrăcat în straniul lui port popular care tocmai trecea pe una din ulițe, strigându-i răutăcios te budes oláh: „Mă, să nu mai faci așa, că și tu ești ca el!”, cu aluzie la originile moțești ale minerului Ioan Sîrbu, cel ce se trăgea de pe la Roșia Montană. Mă gândesc acum că în loc să scrie scurtele lui povestiri, Florin Oncescu ar fi putut foarte bine să țină un jurnal, ca Ion D. Sîrbu, deoarece conținutul faptic al textului ar fi constituit, aproape identic, substanța jurnalului. Diferă numai scriitura, modul de relatare, stilul, organizarea secvențelor.

Ilustratele din America sunt grupate în jurul a patru teme: România văzută cu ochi de turist (I); Subiecte (II); Ghidul contractorului (III); Nostalgii și aroganțe (IV). Spiritul sistematic al inginerului de aeronave Florin Oncescu nu se dă bătut. Ceea ce revine originalității este nonșalanța unui om de lume fără complexe, a unui partener de șuetă căruia îi plac la nebunie cozeria, cafeaua, întâmplările cu prieteni, profesia. Autor și consumator de dulci nimicuri văzute, trăite, povestite în premieră sau în reluare, Florin Oncescu nu este un prizonier al sacrei banalități a vieții cotidiene, ci un cronicar și, indirect, un apologet al ei. El se detașează de „sacra banalitate” consfințind-o prin scris. Un patriot și un nostalgic rezonabil – o dovedesc atât prima cât și ultima parte a Ilustratelor… – el este și un bun observator și… sfătuitor – a se vedea Ghidul (!) contractorului – dar și un amator de mici întâmplări cu tâlc: îi place să rememoreze, să se amuze, să caute insolitul, ca, mai cu seamă, în Subiecte. Așadar un veșnic căutător și amator de subiecte de scris, de povestit, pe care le descoperă cu cea mai elementară dexteritate, la tot pasul, în jurul lui. Tocmai în aceasta se ascunde secretul lejerității, al simplității și al firescului. De atâtea ori minionele lui proze mi-au lăsat impresia unor transcrieri ale unor secvențe încă proaspete în memorie, impresia unor retro-transcrieri. Lejeritatea este aproape mereu vecină cu gratuitatea.

Recenta carte a lui Florin Oncescu oferă așadar o literatură relaxantă, agreabilă și, cu toate că autorului îi displace formula livre de gare uzitată de francezi cu referire la lecturile ușoare, ea poate fi o reușită „carte de vacanță”, un foarte simpatic „animal livresc” de companie. Ilustratele din America se citesc cu aceeași ușurință cu care au fost scrise. Pragmatismul simplu și eficace al unui absolvent de institut politehnic, deprinderea și plăcerea de a citi oriunde, chiar sau mai ales în tren, naturalețea și modul direct, mereu deschis, de a se comporta, de a discuta, de a lega relații și de a păstra legături cu oamenii fac parte din modul de viață dar și din rețeta de a scrie. Alți prozatori caută formule sofisticate, dinamitează metode și structuri, se dau în vânt după senzații tari sau figuri bizare, vor neapărat să șocheze, neglijând ceea ce pune în aplicare Florin Oncescu, anume că suntem înconjurați de cotidiana proză care trebuie doar dispusă în texte a căror oralitate simplă, familiară, aproape jubilând în libertatea ei (deseori exasperant de) banală poate fi, de cele mai multe ori, ignorată fără probleme. Mă refer aici iarăși la tehnica de a scrie, la „formula secretă” a lui Florin Oncescu cel care trimite, fără complexe, cui vrea să le „vadă”, niște simpatice Ilustrate din America. O rețetă pentru contemporani, cei doritori să afle, să înțeleagă, să învețe cum se prezintă și cum poate fi suportabilă America pentru un emigrant mai tot timpul cu gândul la România. Inevitabil, trecutul face parte din prezent.

© 2007 Revista Ramuri