Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Jocul ficționalizării

        de Dania-Ariana MOISA

Arte și Extaze în India Actuală de Marin Marian-Bălașa (Paralela 45, 2007) ne invită în jocul dedublării narative. Tu devine interlo­cutorul virtual și eul peripa­tetizând cu „mediul” seducă­tor: „E mult prea frumos ca să mai pleci. Rămâi!”(p.197). În plus, „Lecția jainismului – eliberându-te de viață, te eliberezi de teama morții – e și lecția ta.”(p.274)

Periplul indian al autorului reclamă o acoladă în stare a explicita mentalul european ordonator și interpretativ. Într-o lume a regiunilor distincte, real sau imaginar, „Orientul nu este numai adiacent Europei, el este, de asemenea, (...) concurentul ei cultural și una dintre cele mai profunde și recurente imagini ale Celuilalt.” „În plus, Orientul a ajutat la definirea Europei (sau a Vestului) ca fiind contrastul propriei imagini, idei, personalități, experiențe.” (Edward W. Said), până într-atât încât Heinrich Zimmer, comparând cele două lumi, găsea că spațiul nostru ar putea învăța marea lecție – tămăduitoare – a Orientului, a Indiei, deoarece preocuparea lor primordială „a fost întotdeauna nu informarea, ci transformarea: o prefacere radicală a naturii omului și, cu ea, o reînnoire a modului său de a înțelege atât lumea exterioară, cât și pe cea a propriei sale existențe, o transformare pe cât de completă cu putință, astfel încât să poată duce, dacă e încununată de succes, la o totală convertire sau renaștere.”

Călător, deopotrivă occidental – descriind cu minuție realitatea veche „înmărmurită” și pe cea nouă (revelare peste timp a unui comportament așezat, cuibărit în doctrina suferinței) – și oriental, prinzând într-o expresie lapidară întregul („Pushkar (Visări ce preschimbă)”; „Udaipur (Orașul galben, solar)”; „Ellora (Morți și resurecții succesive, avataruri în act)”), Marin Marian-Bălașa alunecă mereu din actual și concret în literatură. Uneori o notează între paranteze – îndeletnicire aproape involuntară a naratorului -, alteori se strecoară precum apa în ochiurile unei plase. Iată înregistrarea aproape impersonală a unei realități în desfășurare: „De dedesubtul unui fald de veșmânt o copcie s-a desprins și sariul a început imediat să se desfacă în ceea ce era de fapt: o fâșie lungă de pânză imprimată.”(p.86) și necesara, eșuata transcendere: „Încet, trăgând de timp, fata își desface sariul, copcia de la umăr, revelând un sutien mizerabil, apoi un jupon infect, cu găuri și pete mari, gri, gălbui, fumurii, o zdreanță în jurul mijlocului, insuflând greață.”(p.87). Evidentă: ficționalizarea cu tendința demitizantă a unui ritual ce ar fi putut avea însemnele sacrului, cel puțin în privirea europeanului surprinzând temporizarea nudității, „revelația” mizeriei. Aburul mistic se instalează însă, aproape paradoxal, în spațiul unui compartiment, saturat uman și odorific, în care privirea indiană resemnată, trupul curgător-strângător rușinează gestul egoist al europeanului.

India e surprinzătoare. Înghesuiala, praful, vehiculele hodorogite, umanul ca talcioc vesel, narațiunea templelor, a sculpturilor, invazia nemiloasă a timpului, delăsarea, prostul-gust schingiuitor, intruziunea modernismelor, kitsch-ul stricând vechile rânduieli („Templul e o imensă și total kitschuristică improvizație modernă”(p.81)), modernul instalându-se confortabil și binefăcător: „Prima priză de Bombayși primul tablou urban menit a impresiona e acela modern, elegant, occidental-comercial din preajma hotelului (de hiperlux) Oberay.”(p.78). Întâlniri de atmosferă Est-Vest, amintind vechile dialoguri ale Antichității, un comportament stenic, misterios și îmbătător: „E viața de noapte destul de similară aceleia din înfierbântatele țări meridionale sau vestice.”(p. 219).

Documentația, plină de acribie, menită parcă a suplini ghidurile firave, nevoia amplă de cuprindere, de pătrundere a unei lumi, a unei interiorități etnice, culturale particulare sunt constanțe denudate de scriitură. Câte-un popas devine prilej de reactualizare a unei istorii vechi,  fondatoare a prezentului. De același comportament livresc au parte și personalitățile marcante ale Indiei, ținute în memorie și de muzeele bine întemeiate.

Marin Marian-Bălașa nu-și construiește descrierea în mod exclusiv pictural. El îi adaugă sau o condiționează de filosofia indiană, de filoanele unor vechi tradiții oricând recognoscibile în comportamentul, în atitudinea indienilor de-acum. Nu idealizează nici trecutul, nici prezentul, nu surprinde realitatea, lumea altfel decât maculată, nu-și oferă consolări, se adecvează doar contextului, iar uneori îl proiecteză umoristic: „Primul lucru, o baie, deoarece totdeauna trebuie să apelezi la bunăvoința unor occidentali pentru a-ți păzi ei hainele, deoarece soarele e extrem de puternic, iar indienii nefericiți foarte mulți. (p.192).”

Încântarea este o însoțitoare de nădejde a domnului Marian-Bălașa. Un mic poem liric figurează alegoric abundența, generozitatea, paradisiacul naturii în ființa nucii de cocos. Un întreg univers e cuprins de învelișul lățos și puternic al acestui fruct. El își depășește statutul de simplă hrană, devenind un soi de ambrozie (soma) zeiască: „Generoasă, nuca de cocos te hrănește și psihic și te face mai generos.”(p.193) 

Există și momente de polemică, nu detaliate, generate de fascinația Indiei. Vizați sunt Lucian Blaga, Mircea Eliade. Sau de interogații ușor (mult?) exagerate vizând imaginea Fecioarei Maria. Neconturate clar, se pierd în călătoria prin India reală și imaginară. Călătorind, Marin Marian-Bălașa se călătorește, ispitindu-ne s-o facem și noi, cititorii.

© 2007 Revista Ramuri