Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O lume răsturnată sau Jurasicul postcomunist

        de Bucur DEMETRIAN

Eseurile care al­că­tuiesc Demo­crație în ruge caviar, noua carte a lui Ionel Bușe, editura Fundației Alfa, 2007, transcriu contradicțiile postdecembriste, o lume aflată într-o tranziție exasperantă, grotescă și absurdă, cu largi deschideri spre un orizont carnavalesc. Chiar coperta cărții surprinde un detaliu din Grădina plăcerilor lumești, tabloul lui Hieronymus Bosch încărcat de fantasme, de făpturi teratologice descriind imaginarul colectiv medieval într-un amurg terifiant, profetic. Pictorul flamand stă sub semnul carnavalului și traversează „rituri de tranziție“ ca și Goya, recitit de Victor Ieronim Stoichița din perspectiva studiilor de antropolgie culturală ale lui Bahtin: „de-a lungul întregului secol al XVIII-lea, renașterea carnavalescă, răsturnarea revoluționară și breșa din calendar vor părea să fi fost căi diferite de acțiune și reflecție asupra timpului, la a căror răscruce se plasează nașterea lumii moderne“ (vezi Victor Ieronim Stoichița și Anna Maria Coderch, Ultimul Carnaval: Goya, Sade și lumea răsturnată, Humanitas, 2007).

Trăind într-o lume lipsită de normalitate, la răspântie de drumuri, conservatori și ipocriți, aflați între modernitate și postmodernitate, atrași de ipostazele omului recent, românii sunt deschiși democrației în rouge caviar. Democrației pe muchie  de cuțit, oscilând între roșul comunist, răsăritean și negrul aristocratic, marcă a spiritului care se mulează după tiparul recentelor trasee. Calea spre rouge caviar asigură unitate cărții lui Ionel Bușe în admirabile eseuri despre mentalități românești care nu exclud scena, spectacolul, teritoriul rabelaisian dominat de masca și butaforia carnavalului cu străluciri îndoielnice și focuri de artificii incapabile să domolească libertinajul gesturilor sau al cuvintelor. Noua democrație „a fost experimentată cu succes în Occident, după războiul rece, când foștii susținători occidentali ai gulagului comunist  și-au fardat ușor traseul politic, păstrându-și caviarul capitalist. Ca și activistul utopic, Rouge caviar-ul are o structură contradictorie“.

Ionel Bușe comentează cărți, desprinde fizionomii, filtrează spiritul românesc într-o lume care și-a ieșit din matcă. Dacă universul carnavalului se caracterizează prin libertinaj, exces, răsturnare, travestire și bucurie, aceleași trăsături se răsfrâng în oglinda postrevoluționară. Minerii mascați, golanii, demagogii, oportuniștii, descurcăreții sunt personajele care traversează scena democrației românești, cu răsturnări spectaculoase: „Stăpânul incult este monstruos. El este fosta slugă care a devenit acum stăpân“. Sunt aduse în discuție cărțile fundamentale despre specificul național și faptul de a fi român, despre delirul politic, sexul și bășcălia din eseurile lui Patapievici. Lichelismul, kratofagita, figura infernală a activistului se răsfrâng asupra structurii omului politic, imagine grotescă într-o lume lipsită de transcendență, aflată într-o criză de modele: „Omul politic, versatil și parvenit, găsește rapid mijloacele accederii la putere, întreținând din interior maladiile acestei crize, din care el însuși a luat naștere“. Ionel Bușe interpretează fenomenul politic din perspectiva filozofică, familiarizat cu teritoriul imaginarului, cu gândirea românească raportată spațial și temporal, dar și cu un orizont cultural fertil, capabil să deschidă uși nebănuite. Parabola din filmul Glissando  sau „euforia de carnaval“ din filmul lui Pintilie, De ce trag clopotele, Mitică susțin reflecții despre avatarurile unei lumi pe marginea prăpastiei, euforică, stranie, mereu în derivă. „Spațiul mulțimii sau al cârciumii“ reprezintă emblema personajelor lui Caragiale care „sucombă la limita neputinței de regenerare“.

Aceeași atracție pentru actualitatea marelui dramaturg se remarcă în „imaginarul trăncănelii“, unde, pornind de la eseul lui Mircea Iorgulescu, Ionel Bușe descifrează prostia ca sistem.

Ionel Bușe nuanțează filozofic, explicând, prin Platon, sensul cuvintelor, temeiul limbii, relația între sens și „logoreea somnambulică“. Prostia și miturile ei înalță figura pișicherului „specialist al mistificării și automistificării“. Imaginarul minciunii îmbogățește lumea de mucava a lui Caragiale, cu deschideri spre prostia regimurilor totalitare.

În lumea carnavalescă și democratică se insinuează un personaj reprezentativ: Mitică de România. Un titlu de noblețe filtrat prin periferia societății, prin inculta vehemență a opiniilor, prin talentul de a nu spune nimic într-o goană furibundă pentru a câștiga locurile din față în tribune, pe micul ecran, în fauna parlamentară: „Mitică mitocanul“ este „purtătorul tuturor credințelor, tocmai pentru că nu are niciuna. Pe el nu-l deranjează să fie european și să nu fie, în același timp. Europa e o chestie nici prea prea, nici foarte foarte“.

În aceste pagini, Ionel Bușe construiește personaje, reface o tipologie postcomunistă din prezentul care nu a pierdut structura carnavalescă, strălucirea derizorie a mascaradei revoluționare și bestiarul imprevizibil, ieșit din noaptea aparentei agonii comuniste.

Structura cărții lasă deschisă calea despre adevăr și minciună, despre comunism și capitalism autohton, despre înlănțuire și eliberare. Mereu evadând din prezent, atras de jocul comunist sau de cel postcomunist, omul timpului prezent nu poate alunga masca farsei, a spectacolului obținut cu orice preț în fața contemplatorului naiv.

Fără îndoială că punctul de greutate al cărții lui Ionel Bușe în reprezintă Omul de Jurassic Park sau despre simulacrul autohton. Acum, eseistul se desfășoară dezinvolt, ludic – spectacular, într-o „lume a simulacrelor și a decrepitudinii“. Mirajul american și teritoriile virtuale determină nașterea lui homo demens: „lumea – o imensă sală de spectacol, care tinde să devină ospiciu“. În plină postmodernitate à rebours, „imaginea unei lumi românești în agonie“. Cât de mult comunică secvențele lui Ionel Bușe cu suprarealismul din picturile lui Bosch sau cu monștrii lui Goya: „un amestec suprarelaist de imagini postcomuniste cu ființe humanoide, cărora li s-a confiscat identitatea“. Iată o viziune parabolică a tărâmului românesc în era dinozoocrației, o descriere în care figura unui eseist remarcabil se conturează distinct: „În scenariu apar apoi limuzinele, vilele luxoase, baronii de carton – expresia cea mai reușită a simulacrelor, lumea nouă. Spre deosebire de cea din Blade Runner, în care orice centru dispare, aici el devine ubicuu. Haita și clanul ajung centre de putere ce simulează valorile. Dacă nu faci parte dintr-o haită (cu ștaif sau fără), ești devorat. Toată lumea comunică, dar limbajul devine incomprehensibil. În schimb prin mârâieli și înjurături, te poți înțelege cu orice. Spiritul de gașcă ajunge ideologic. În Jurasicul postcomunist se folosește muncitorește barda sau kalșnicovul politic, împotriva spiritului civic“.

© 2007 Revista Ramuri