Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Iarna cuvintelor

        de Bucur DEMETRIAN

 

Vârsta copacilor, Ed. Ramuri, Craiova, 2007, noua carte de versuri a lui Toma Grigorie este, fără îndoială, cea mai gravă. Ea oferă o stare de maturitate creatoare, când versurile se cheamă pentru a nu trăda nicio urmă a schiței, niciun element de recuzită uitat. Versurile acestea lasă viața să pătrundă în pagină. Abandonează discursivitatea, elocința grijulie a celui care urmărește excesiv reacția cititorului. Cuvintele se rup parcă din matca lor firească, convențională și juxtapun fragmente de existență, oglinzi pentru imaginile altei vârste. Mersul pe litere este un text reprezentativ pentru felul în care Toma Grigorie se livrează cuvintelor, le oferă inițiativa, le alimentează, afectiv, autoritatea: „Mersul pe litere, / precum pe clapele / unui pian mut. // Cântecul se scurge / în nisipul secundelor // Vreun bob auriu / se rostogolește în gura moluștei / până devine, / Dumnezeu știe cum, / perlă sidefie“ (Mersul pe litere).

Toma Grigorie este conștient de zădărnicia actului creator („De ce să mai caut dacă totul e scris?“), se îndoiește arghezian, presară „arte poetice“, insule de reflexivitate, de interogație, dezvoltă teme și motive dintr-un impuls interior. Construiește țesături de cuvinte cu încărcătură mitică, blagiană, dezvoltând metafora, potențând misterul lumii: „De unde a învățat pădurea / să-și numere zilele? / Poate la începutul lumii / arborii au fost oameni“ (Vârsta copacilor).

Uneori, textele sunt simple cugetări necoagulate poetic, transcrieri  de stări reflexive (Timpul, Rătăcită în Est), dar cele mai multe transcriu, din perspectiva psalmilor, un dialog cu transcendența, cu lumile care se închid și conservă tainele vieții. „Penitența“ poetului izvorăște din încrederea în cuvintele care au puterea revelației: „Îngenunchez în poezia aceasta / ca într-un sanctuar / cu relicve de îngeri. / Pe buza candelei înflorește / un strop din sângele Domnului. / Mă încrâncenez să extrag cuvintele insisnuate în carnea ei sidefie. / Învăț perpetuu, dar niciodată / nu știu să-i vindec / rănile făcute de silabe. / Mă dor genunchii / la care mă supune / de-o viață“ (Penitența de-o viață).

Această stare de umilință în fața ordinii divine, de permanentă supunere  și ascultare a cuvintelor este semnul unei conștiințe poetice, al unui dialog cu lumea, cu cosmosul. Poetul nu poate ignora devenirea cuvintelor (Cuiburi de soare) sau tărâmuri de dincolo, spațiu prefigurat de gări și drumuri cerești sau acvatice: „Păsări înghețate cad / din zborul lor încrustat în cerul de nord. / Pe ape, plutesc în derivă corăbiile eșuate“ (Moliile au ros lâna de aur).

Vârsta copacilor este descrierea cuvintelor, a poeziei despre poezie. Poetul se oferă oglinzii, sugerează căi de acces spre „mersul donquijotesc“. Nu sunt abandonate farmecele prozodice, capcane generatoare de nostalgii, revelând o retorică a reconstituirii afective: „Prindeam iar pe limbă fluturii de gheață / din nou copil mă simt pentru o clipă. / Și limbile-n ceasornic iar îngheață / și sania îmi pregătesc în pripă. // Am capul nins fără să ies în zloată. / În iarnă am intrat pe totdeauna. / Un bulgăr de zăpadă-i viața toată, / de ninge sau de-i soare mi-e totuna.“ (În iarnă pe totdeauna).

Intrarea în iarna cuvintelor este figurată prin „cuiburi de gheață“, prin aripi tocite „pentru zboruri din urmă“, prin tăceri și ironice priviri înapoi: „Tăcerea lucrurilor, mai grăitoare, decât toate bietele / mele silabe.“

Imaginea păianjenului prins în propria plasă este  un text edificator pentru vârsta poetică a lui Toma Grigorie care  construiește un cadru liric dezvoltând, prin rostogolirea bulgărelui de zăpadă, un vers inițial care se încarcă, imperceptibil, cu sens, după modelul blagian, spre o aparentă concluzie. Succesiunea verbelor trădează voluptatea explorării unui teritoriu cu indici spațiali și temporali, cu eul liric obsedat de tribulații cotidiene transcrise epic, spre metafora din final: „Sunt paingul prins în propria plasă“. Poezia În propria plasă devine o artă poetică, dezvăluind iluziile și hățișul cuvintelor purtând urma anotimpurilor, a reflexivității creatoare.

 

© 2007 Revista Ramuri