Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 9 martie 2018

        

Vineri, 9 martie 2018, s-a reunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.

Primul punct pe ordinea de zi a constat în prezentarea situaţiei dosarelor pe rolul instanţelor în care U.S.R. este parte, 23 din 101 fiind soluţionate definitiv. Întrucât o multitudine de cereri de intervenţie în cadrul dosarelor vizează de fapt tergiversarea soluţionării judecării, U.S.R. a solicitat instanţei obligarea persoanelor care au formulat cererile cu pricina la plata de daune în cuantum de 100.000 lei pentru abuz de drept procesual.

În continuare, a fost prezentată execuţia bugetară la 31 decembrie 2017 şi Bugetul estimat pentru anul 2018. Execuţia este anexată la Procesul Verbal şi face parte din acesta. Execuţia bugetară la 31 decembrie 2017 şi Bugetul pentru anul 2018 au fost supuse votului şi aprobate în unanimitate.

A urmat prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a U.S.R. asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017. Raportul este anexat la Procesul Verbal şi face parte din acesta. Raportul a fost supus votului şi aprobat în unanimitate. S-a insistat asupra notificării în continuare a editurilor care datorează sume U.S.R. în contul timbrului literar.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2017. La adunările generale de alegeri, membrii U.S.R cu drept de vot vor fi cei care au achitat cotizaţia până la 31 martie 2018.

În continuare, a fost supusă aprobării repartizarea modulelor pentru finanţarea revistelor culturale ale U.S.R. pe anul 2018 şi repartizarea finanţării primite conform Legii 136/2015 şi conform Protocolului încheiat cu toate Uniunile de Creatori membre ANUC. S-a votat în unanimitate.

În continuare, a fost supusă votului completarea Juriului pentru Premiile U.S.R., prin cooptarea domnului Nicolae Oprea, în locul domnului Livius Ciocârlie, care s-a recuzat din motive obiective. S-a votat în unanimitate.

Pe ordinea de zi a urmat votul secret pentru acordarea unei indemnizaţii de merit. În urma numărării voturilor, indemnizaţia de merit a fost obţinută de domnul Ion Simuţ.

În continuare, s-a stabilit modul de desfăşurare a alegerilor, conform Statutului. Aşa cum s-a procedat şi la alegerile din 2013, toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte al U.S.R. îşi vor suporta cheltuielile legate de deplasarea în Filiale (cazare, masă, transport). În continuare, a fost propus un algoritm de timp privind derularea efectivă a A.G. din Filiale.

În continuare, au fost prezentate candidaturile la funcţia de Preşedinte al U.S.R., în ordine alfabetică: Dan Lungu, Nicolae Manolescu, Ştefan Mitroi, Simona Vasilache, Narcis Zărnescu. Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a validat cele cinci candidaturi. S-a votat componenţa Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA), domnul Nicolae Prelipceanu, domnul Sorin Lavric (rezervă) şi domnul Florin Toma (rezervă) fiind votaţi în unanimitate. Comisia de Monitorizare a Alegerilor a fost completată cu membrii desemnaţi de fiecare candidat în parte, ca reprezentant al său. Reprezentanţii candidaţilor în CMA sunt: Doina Ruşti pentru Dan Lungu; Traian Dobrinescu pentru Nicolae Manolescu; Cornelia Rădulescu pentru Simona Vasilache; Ştefan Dimitriu pentru Ştefan Mitroi; Alecu Ivan Ghilia pentru Narcis Zărnescu.

Ultimele două puncte pe ordinea de zi au fost prezentarea de către domnul Călin Vlasie a Bilanţului Editurii Cartea Românească pe anul 2017 şi a Proiectului Editorial pe 2018, precum şi prezentarea de către domnul Adi Cristi a proiectului cultural Scriitorul Anului, a cărui Gală se va desfăşura cu sprijinul Primăriei şi al Casei de Cultură din Iaşi.

Viitorul Consiliu al U.S.R. va avea loc sâmbătă, 5 mai 2018, când se va anunţa rezultatul alegerilor şi se va constitui noul Consiliu, în cadrul căruia Preşedintele U.S.R. ales îi va propune Consiliului, spre aprobare, pe Prim-vicepreşedinte şi pe Vicepreşedinte.

Nr. 04 / 2018
Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 9 martie 2018

Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 9 martie 2018

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Muguri de etnocritică
de Gabriel Coșoveanu

Lecturi libere (2007)
de Gabriel Dimisianu

Metaforă dureroasă (2)
de Gheorghe Grigurcu

Like-uri sau cronici literare?
de Adrian Popescu

Lăcomia, bat-o vina!
de Nicolae Prelipceanu

Cerceii Duduii, cerceii Coroanei, cerceii poporului
de Mihai Ghițulescu

Regele Mihai – elegia meritată
de Cristian Pătrăşconiu

Celebritatea tragică
de Aura Dogaru

Poezia Magdei Cârneci
de Ionuţ Orăscu

Rațiuni de consolidare fragilă a unei identități naționale între ruși și turci
de Daniela Micu

Argumente pentru metodele complementare din antropologia postmodernistă
de Gabriel Nedelea

Poveste de la periferia Craiovei
de Gabriela Gheorghișor

Am nevoie de o enigmă pe care să o rezolv când scriu
de Matthias Nawrat

Frazări
de Alina Gioroceanu

De la conu’ Iacob, pentru Titus

Literatura în Oltenia
de Mihail Dragomirescu

Poezie
de Cristian Liviu Burada

Poezie
de Emil Iulian Sude

Nostalgie fără leac
de Dumitru Ungureanu

revista revistelor
de Aura Dogaru

Scene din viața actorilor și a marionetelor
de Daniela Firescu

Povești și portrete
de Viorica Gligor

Spațiul disperării
de Gabriela Rusu-Păsărin

În numele familiei
de Sarah Dunant

DOI/8 NOI coordonate ale abstracției Pictură Dana Constantin & Marcel Bunea
de Ruxandra Demetrescu

© 2007 Revista Ramuri