Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Carnet plastic

        de Cătălin DAVIDESCU

Evenimentul artistic care a marcat anul expozițional precedent a fost expoziția „Culorile avangardei: Arta în România 1910-1950“ realizată sub egida Institutului Cultural Român și a Muzeului Național Brukenthal.

Ca orice acțiune importantă, și aceasta a stârnit, aș spune, aproape în mod firesc, multe discuții și nedumeriri. Recunosc, mă număr printre cei care înainte de a vedea expoziția și mai ales catalogul, am cârcotit și nu doar în sinea mea, în privința demersului care a generat expoziția și mai ales a titlului. Dorința organizatorilor a fost aceea de a realiza o frescă a artelor românești în perioada amintită, urmând, ce-i drept, avatarurile prin care a trecut avangarda sau mai curând artiștii care au reprezentat Avangarda la noi. Având în vedere însă faptul că peisajul artistic prezentat este cu mult mai vast, am în continuare convingerea că titlul expoziției nu acoperă și nici nu exprimă cu adevărat intenția curatorială. Cu această excepție însă, expoziția și mai ales documentul care o însoțește, catalogul, sunt impresionante, catalogul fiind redactat cu mult profesionalism, mai puțin corectura care lasă adesea de dorit, de o echipă de critici și istorici de artă cunoscuți pentru rigoarea lor profesională.

Textele scrise de Erwin Kessler, curatorul expoziției și coordonatorul albumului („Retro-garda; Culorile Avangardei. Arta în România 1910-1950“), Ioana Vlasiu („Modernitățile picturii românești interbelice“), Gheorghe Vida („Mattis Teutsch și avangarda românească“), Ruxandra Dreptu („Călătoria în imposibilul cotidian. Cuvinte despre Corneliu Mihăilescu“), Mariana Vida („Tradițio­nalism, modernism și Avangardă. Repere cronologice 1910-1948“) reprezintă contribuții esențiale la conturarea sau mai curând reconturarea peisajului plastic românesc din perioada amintită.

Nu este intenția noastră să facem acum și aici o dezbatere asupra expoziției, deși ar merita cu prisosință. Ne exprimăm regretul că, deși a participat cu mai multe lucrări din patrimoniul său, expoziția nu a fost itinerată și la Muzeul de Artă din Craiova.

De aceea am intenționat doar să-i semnalăm prezența și, într-un citat mai lung din E   Kessler, să-i deslușim intenția acestui demers: „Avangarda a pătruns pe scena artei din România în circumstanțele acomodării acesteia la un al doilea val modernist, cel post-impresionist și expresionist. În contextul traumatic al primului război mondial, această acomodare a suferit o comoție ideologică și estetică, iar spiritul excentric și excesiv al avangardei s-a infiltrat în modernismul local temperat. Avangarda europeană a avut printre protagoniștii ei figuri provenite din România (Tzara, Segal, Brauner, Iancu, Mattis-Teutsch). Dar activitatea lor avangardistă semnificativă s-a derulat îndeosebi în exterior. Impactul lor asupra lumii artistice românești s-a petrecut prin revenirile lor ciclice, mai ales după 1920. Astfel, deși a fost diseminată de membri remarcabili ai avangardei europene, avangarda locală a cunoscut o anumită întârziere. Ca urmare, producția ei a fost concomitentă cu impunerea moder­nismului conservator ce a  cucerit poziții importante spre sfârșitul anilor 20, sub înfățișări diverse, de la „noua obiectivitate“ la  tradiționalismul bizantinizant și până la arta  specific națională. Simultaneitatea, coabitarea și reciproca hibridizare a avangardei oarecum tardive cu tradițio­nalismul timpuriu, reprezintă trăsăturile  semnificative ale artei interbelice în România. Ele constituie și fundalul pe care poate fi descifrată închiderea lor estetică ulterioară și asimilarea lor în arta de propagandă realist-socialitsă după anul 1945.“

 

 

© 2007 Revista Ramuri